7.11.2018

Uroczyste wręczenie stypendiów na rok akademicki 2018/19

Komisja Stypendialna Katedry Judaistyki im. Tadeusza Taubego ogłosiła wyniki konkursów stypendialnych. Laureaci otrzymają stypendia podczas uroczystego, otwartego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 21 listopada o godz. 12:30 w Oratorium Marianum.

Fundatorom stypendiów spółce KGHM i Irenie Pletce serdecznie dziękujemy za wsparcie.

Wszystkim stypendystom gratulujemy i życzymy udanego roku akademickiego.

Stypendium doktorskie KGHM dla Pana Adama Stepnowskiego

Na wrocławskiej Judaistyce studiuję od czasów pierwszego naboru na kierunku. W ciągu 5 lat studiów zainteresowałem się szczególnie literaturą jidysz, czego efektem była praca licencjacka o poezji Szmuela Jankewa Imbera oraz praca magisterska opisująca jidyszowe czasopismo literackie “Cusztajer”. Obecnie jako doktorant na Wydziale Filologicznym przygotowuję projekt doktorski dotyczący szundu (jidyszowej literatury brukowej).                                                                           A. Stepnowski

 

 

Stypendium magisterskie KGHM dla Pani Wiolety Urbańskiej

Moje zainteresowania badawcze obejmują historię Żydów na ziemiach polskich w XX w. oraz język jidysz i literaturę pisaną w tym języku. W szczególności interesują mnie zjawiska zachodzące w miejscu spotkań kultury Żydów z kulturą polską i rosyjską. W ramach mojej pracy magisterskiej zajmuję się badaniem obecności literatury rosyjskiej na łamach czasopisma “Literarisze bleter”, które wydawane było w Warszawie w latach 1924-1939.

                                                                                        W. Urbańska

 

Stypendium licjencjackie KGHM dla Pani Anny Nowogońskiej

Zajmuję się współczesną poezją tworzoną w języku jidysz, a także kwestiami związanymi z żydowską wielojęzycznością. Projekt pracy licencjackiej obejmuje przyjrzenie się obecności języka jidysz w poezji Ireny Klepfisz, amerykańskiej poetki urodzonej w warszawskim getcie, która w swojej twórczości łączy angielski i jidysz, podczas gdy pierwszym jej językiem był język polski.
                                                                                           A. Nowogońska

 

 

Stypendium im. Lilki i Kuby Kronhillów dla Pani Anny Brzozowskiej i Pani Agaty Ganczarskiej

Pochłonął mnie przekład literatury pięknej i tym właśnie zajmuję się na judaistyce. Serce skradł mi dwujęzyczny, czyli piszący w języku hebrajskim oraz jidysz, polskiego pochodzenia (Bielsko Biała) pisarz Yossel Birstein. Moją ambicją jest, aby przetłumaczyć jego opowiadania z obu języków i opatrzyć je komentarzem przede wszystkim przekładoznawczym, gdyż autor miał w zwyczaju sam przekładać swoje utwory z jidysz na hebrajski oraz komentarzem literaturoznawczym. Jest to dla mnie o tyle ważne, że do tej pory nie wydano w Polsce ani jednego jego przekładu. Najwyższy czas przywrócić go Polsce, gdzie się urodził i którą często wspominał w swojej twórczości.                                                                                         A. Brzozowska

 

 

Studia na wrocławskiej judaistyce przyniosły mi niezwykle interesujące i wdzięczne zajęcie, jakim jest dochodzenie w sprawie biografii Sary Rotbaum, związanej z moskiewskim GOSET-em aktorki. Początkowy etap śledztwa rozpoczętego niemal rok temu, został zwieńczony pierwszą rekonstrukcją życiorysu tej zapomnianej artystki. Celem moim jest jak najdokładniejsze poznanie jej życia i twórczości, aby móc nakreślić znaczenie jakie jej praca miała dla żydowskiego teatru i żydowskiego życia kulturalnego przed i po wojnie. Obecnie praca moja obejmować będzie zbiór korespondencji jidyszowej Sary Rotbaum, dalej posiłkując się materiałami zgromadzonymi w archiwach ŻIH-u i Ossolineum. Planuję również poszerzyć kontekst lokalny działań aktorki, która była do końca życia związana mocno z powojennym wrocławskim środowiskiem żydowskim, a której 120 rocznica urodzin przypada na styczeń 2019. 
                                                                                         A. Ganczarska