Aktualności

8.03.2018
Jak stworzyć perfekcyjne CV? Jak skutecznie wziąć udział w rozmowie rekrutacyjnej?
6.02.2018
Katedra Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego wyraża sprzeciw wobec treści przyjętej przez Sejm RP 26 stycznia 2018 roku i Senat RP 1 lutego 2018 roku nowelizacji Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.
6.02.2018
Katedra Judaistyki objęła patronat nad konkursem Historia i kultura Żydów polskich organizowanym przez Fundacje Shalom.
1.02.2018
Zapraszamy do udziału w otwartym seminarium naukowym poświęconym myśli jednego z najważniejszych z filozofów współczesnych. Na tym spotkaniu: „On Betrayal”.