12.09.2018
27.08.2018
Ogłaszamy nabór na nowe stypendia ufundowane przez KGHM Polska Miedź S.A. na rok akademicki 2018/2019.
25.06.2018
18 czerwca 2018 nastąpiło otwarcie nowej siedziby Katedry Judaistyki im. Tadeusza Taubego. Z pl. Nankiera Katedra przeniosła się do zabytkowego poklasztornego budynku na Wyspie Piaskowej.
12.06.2018
Kolejna nowa książka Marcina Wodzińskiego na temat chasydyzmu!
10.06.2018
19 VI 2018 godz. 20.00 Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego
ul. św. Jadwigi 3/4 (Aula I p.)
Prowadzi prof. Janusz Degler