Ścieżka edukatorska

We współpracy z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN wrocławska judaistyka oferuje studentom studiów licencjackich ścieżkę edukatorską.

Przygotowanie do zawodu edukatora/edukatorki obejmuje:

  • nabywanie wiedzy, kompetencji i umiejętności do praktycznej pracy w edukacji publicznej z udziałem różnych odbiorców,
  • wdrożenie w specyfikę pracy instytucji zajmujących się problematyką mniejszościową i antydyskryminacyjną,
  • ciekawe praktyki zawodowe w Muzeum POLIN,
  • naukę prowadzenia warsztatów historycznych, kulturowych i antydyskryminacyjnych,
  • naukę języków hebrajskiego i jidysz,
  • poznawanie historii, religii, literatury i innych dziedzin kultury żydowskiej, relacji polsko-żydowskich oraz dziejów starożytnego i współczesnego Izraela.

Student dokonuje wyboru ścieżki edukatorskiej lub ogólnoakademickiej po ukończeniu pierwszego roku studiów licencjackich.