Konkurs na pracę magisterską

Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego, Uniwersytet Wrocławski, ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską na temat historii i kultury Żydów śląskich, 1740–1945, ze szczególnym naciskiem na historię społeczną, gospodarczą i kulturalną.

Prosimy o przesłanie prac jako jeden plik w formacie pdf w pełni zgodny z treścią obronionej pracy magisterskiej na adres e-mailowy: judaistyka[at]uwr.edu.pl z dopiskiem „praca magisterska do nagrody”, skanem dokumentu poświadczającego pozytywny wynik egzaminu magisterskiego oraz krótkim naukowym CV do 15 listopada 2017 roku. Wszelkie pytania dotyczące konkursu proszę skierować na ten sam adres.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 stycznia 2018 roku.

Pierwsza nagroda: 500€

Druga nagroda: 200€

prof. dr hab. Marcin Wodziński
kierownik, Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego
Uniwersytet Wrocławski