OGŁOSZENIA

INFORMACJE BIEŻĄCE DLA STUDENTÓW

Zapisy na wf

Zapisy na wf będą przeprowadzone w terminie 01-03 października 2018 r.,  w godzinach 8:00 – 22:00
Korekta zapisów w terminie 17-19 październik 2018 r.,  w godzinach 8:00 – 22:00

 

Szkolenie BHP (wszystkie poziomy studiów)

Dział Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej w załączeniu przesyła informację na temat szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów pierwszego roku (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckichstudiujących na Uniwersytecie Wrocławskim  w roku akademickim 2018/19. 

Uprzejmie informujemy, że:

1.       Szkolenie wstępne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, prowadzone będzie w roku akademickim 2018/19 zgodnie z zarządzeniem Nr 103/2018 Rektora  Uniwersytetu  Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie szkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz uczestników studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim.

2.       Szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej jest obowiązkowe dla wszystkich studentów i doktorantów pierwszego roku na studiach (pierwszego stopnia, drugiego stopnia i jednolitych magisterskich) oraz doktoranckich.

3.       Szkolenie wstępne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej  dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego na platformie nauczania na odległość jest organizowane oraz przeprowadzane przez Dział  Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.

4.       Materiał szkoleniowy i test, którego zaliczenie jest warunkiem ukończenia szkolenia znajduje się na uniwersyteckiej platformie kształcenia na odległość E-EDU, prowadzonej przez Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim. Szkolenie jest dostępne pod adresem https://e-edu.cko.uni.wroc.pl

5.       Po wypełnieniu karty zgłoszeniowej student otrzymuje dostęp do materiałów szkoleniowych i testów zaliczeniowych w CKO UWr. Wyniki testu w Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim przenoszone są do bazy USOS w postaci zaliczony lub niezaliczony. Protokół z odbytego szkolenia stanowi podstawę zaliczenia szkolenia.

Terminy udostępnienia szkoleń Centrum Kształcenia na Odległość w Uniwersytecie Wrocławskim:

Termin 1 – od 1 października do 30 listopada 2018 r.,

Termin poprawkowy – od 15 marca do 30 marca 2019 r. – dla  powtarzających, którzy nie przystąpili do szkolenia w pierwszym terminie lub go nie zdali albo nie ukończyli,

Termin 2 – od 15 marca do 30 marca 2019 r – nabór międzysemestralny.

 (Dotyczy to również studentów wyższych lat, którzy do tej pory nie przystąpili do obowiązkowego szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej)

 

I rok licencjatu: IMMATRYKULACJA 26 IX 2018

Uroczysta immatrykulacja wraz z wykładem inauguracyjnym da nowo przyjętych studentów odbędzie się 26 września 2018 w Oratorium Marianum Uniwersytetu Wrocławskiego.

Po immatrykulacji w Dziekanacie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego pl. Nankiera 15b, należy dokonać wpisu na studia i odebrać legitymację studencką:

27 września 2018, od godz. 9.00, pok. nr 12 

 

Języki obce

Uwaga studenci I roku studiów licencjackich i I roku studiów magisterskich – ogólne informacje o zapisach na języki obce: znajdują się tutaj

Dla studentów Judaistyki specjalne rozporządzenia:

Dla studiów licencjackich:

języki obce I stopnia

Dla studiów magisterskich:

języki obce II stopnia

 

Stypendia

Ogłaszamy nowy nabór na stypendia Prymus oraz im. Lilki i Kuby Kronhillów. Prosimy o zapoznanie się ze zmienionymi regulaminami.

Studenci studiów licencjackich znajdą je tu, a magisterskich – tu.

Konsultacje pracowników Katedry

Ogólny plan zajęć Katedry

Grupa dyskusyjna Polin 2 dla studentów i pracowników Katedry