OGŁOSZENIA

INFORMACJE BIEŻĄCE DLA STUDENTÓW

Ogłaszamy nowy nabór na stypendia Prymus oraz im. Lilki i Kuby Kronhillów. Prosimy o zapoznanie się ze zmienionymi regulaminami. Studenci studiów licencjackich znajdą je tu, a magisterskich – tu.

Konsultacje pracowników Katedry

Ogólny plan zajęć Katedry

Grupa dyskusyjna Polin 2 dla studentów i pracowników Katedry