Erasmus+

Program Erasmus+

Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego uczestniczy w programie Erasmus+. Nasi studenci studiów I, II i III stopnia mogą odbyć semestralne lub dwusemestralne pobyty studyjne na następujących uczelniach:

  • Uniwersytet w Southampton (Instytut Historii) / University of Southampton (Department of History) – 2 miejsca na semestr
  • Uniwersytet w Poczdamie (Instytut Studiów Żydowskich i Szkoła Teologii Żydowskiej) / University of Potsdam (Institute for Jewish Studies & School of Jewish Theology) – 2 miejsca na semestr
  • Uniwerystet w Düsseldorfie (Studia Jidyszowe) / University of Düsseldorf (Yiddish Studies) – 2 miejsca na semestr
  • Uniwersytet Marcina Lutra w Halle (Instytut Studiów Żydowskich) / Martin Luther University of Halle (Institute for Jewish Studies) – 3 miejsca na semestr

Jest to wspaniała okazja do doskonalenia umiejętności językowych, nabywania kompetencji międzykulturowych, a przede wszystkim kontynuowania rozpoczętych u nas studiów w zakresie przedmiotów kierunkowych u wybitnych specjalistów z tych europejskich ośrodków. Ponadto każdy uczestnik wymiany wraca z bagażem niezapomnianych wrażeń i doświadczeń osobistych, które stają się istotne dla kształtowania dalszej ścieżki życiowej, edukacyjnej i zawodowej.

Informacje dotyczące procedury rekrutacji i rozliczenia wyjazdu znajdują się w następujących dokumentach:

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą również odbyć praktyki zawodowe w wybranych europejskich instytucjach kulturalnych, naukowych i administracyjnych.Informacje dotyczące procedury rekrutacji na praktyki znajdują się w następującym dokumencie:

Informacje również u koordynatora ds. programu Erasmus+ w Katedrze Judaistyki dr Agnieszki August-Zarębskiej: agnieszka.august-zarebska[at]uwr.edu.pl

Information for foreign Erasmus+ students.

Fotografia w nagłówku: Marta Goljan