Wspierają nas

Studia żydowskie na polskich i innych wschodnioeuropejskich uniwersytetach potrzebują wsparcia. Ich istnienie i rozwój są istotne nie tylko dla instytucji akademickich, ale także dla odbudowujących się społeczności żydowskich oraz jakości współpracy ze środowiskiem akademickim w Polsce. W polskim kontekście studia żydowskie odgrywają kluczową rolę w promowaniu zrozumienia i tolerancji, zwłaszcza w konfrontacji ze stereotypami antysemickimi. Poświadcza to rosnąca liczba studentów wybierających studia żydowskie, a także naukowcy, których liczne publikacje stanowią istotny wkład w rozwój judaistyki. Uniwersytet Wrocławski uznaje wartość studiów żydowskich i znacząco wspiera naszą Katedrę.

Dalsze wsparcie naszych celów edukacyjnych, społecznych i duchowych jest nieodzowne dla utrzymania i zapewnienia rozwoju studiów żydowskich zarówno we Wrocławiu, jak i w Europie Wschodniej. Proszę, pomóż nam w tym! Twoje wsparcie będzie miało bezpośrednie i namacalne efekty!

Donacji można dokonać przez PayPal.

Dziękujemy za dotychczasowe wsparcie, szczególnie naszym głównym sponsorom: Taube Philanthropies i Tadeuszowi Taubemu, Barbarze Pendzich i Adamowi Heimrathowi, Alexowi Lauterbachowi, Koret Foundation, Kronhill Pletka Foundation, Posen Foundation oraz Fundacji Bente Kahan.

Wykonanie rękodzielnicze jarmułek w nagłówku: Agata Ganczarska