Stypendia magisterskie

Jednym z priorytetów wrocławskiej judaistyki jest tworzenie atrakcyjnej oferty stypendialnej dla naszych studentów.
Studentom studiów magisterskich oferujemy następujące stypendium, z terminem składania dokumentów do 11 października 2019:

stypendium im. Lilki i Kuby Kronhillów na semestr zimowy