Stypendia magisterskie

Ogłaszamy nabór na 2 stypendia dla studentów/studentek studiów magisterskich na semestr letni 2023/2024.

Będzie ono wynosiło 1000 zł miesięcznie.

Termin składania dokumentów: do 15 marca 2024 r.

O stypendium mogą ubiegać się studenci/studentki pierwszego i drugiego roku studiów magisterskich (wyłączone są jedynie te osoby, które już dwukrotnie otrzymały to stypendium).

Jakie dokumenty należy złożyć? 

1.    wniosek o stypendium,

2.     niejawną opinię od promotora/promotorki pracy magisterskiej (opinia ma być przesłana bezpośrednio przez promotora/promotorkę na adres: judaistyka@uwr.edu.pl ),

3.     średnią ocen z ostatniego semestru nauki.

Skany dokumentów kierujcie na adres: judaistyka@uwr.edu.pl

Skład komisji stypendialnej: dr hab. Joanna Degler, dr Anna Kałużna, dr Katarzyna Liszka, prof. Marcin Wodziński.  

Regulamin (PDF)