Stypendia magisterskie

Ogłaszamy nabór na jedno stypendium na semestr LETNI 2020/2021 dla studentów studiów magisterskich. Będzie ono wynosiło 760 zł miesięcznie.

Termin składania dokumentów: do 30 marca 2021.


Co należy złożyć? :

wniosek o stypendium,

niejawną opinię od promotora pracy magisterskiej (opinia ma być przesłana bezpośrednio przez promotora na adres: judaistyka@uwr.edu.pl),

średnią ocen z ostatniego semestru nauki (wystarczy skan Waszego oświadczenia o wysokości średniej, zostanie on potwierdzony w późniejszym terminie)

Skład komisji stypendialnej: dr Agnieszka August-Zarębska, dr hab. Agnieszka Jagodzińska, dr Anna Kałużna i dr hab. Joanna Lisek.