Stypendia magisterskie

Ogłaszamy nabór na stypendia w semestrze zimowy 2022/2023 dla studentów studiów magisterskich. Będzie ono wynosiło 760 zł miesięcznie.

Termin składania dokumentów: do 18 października  2022 r.

Jakie dokumenty należy złożyć? :

1.    wniosek o stypendium,

2.     niejawną opinię od promotora pracy magisterskiej (opinia ma być przesłana bezpośrednio przez promotora na adres: judaistyka@uwr.edu.pl ),

3.     średnią ocen z ostatniego semestru nauki.

Skany dokumentów kierujcie na adres: judaistyka@uwr.edu.pl

Skład komisji stypendialnej: prof. Marcin Wodziński, dr Katarzyna Liszka, dr Anna Kałużna 

Regulamin (PDF)