Stypendia magisterskie

Ogłaszamy nabór na jedno stypendium na semestr ZIMOWY 2021/2022 dla studentów studiów magisterskich. Będzie ono wynosiło 760 zł miesięcznie.

Termin składania dokumentów: do 20 października 2021.


Co należy złożyć? :

wniosek o stypendium,

niejawną opinię od promotora pracy magisterskiej (opinia ma być przesłana bezpośrednio przez promotora na adres: judaistyka@uwr.edu.pl),

średnią ocen z ostatniego semestru nauki.

Skład komisji stypendialnej: prof. Marcin Wodziński, dr hab. Agnieszka Jagodzińska, dr Anna Kałużna i dr hab. prof. UWr. Joanna Lisek.