Marcin Wodziński

– profesor historii i literatury żydowskiej, kierownik Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszar jego zainteresowań naukowych to historia społeczna Żydów w XIX wieku, dzieje Żydów na Śląsku oraz żydowska kultura materialna. Jest autorem licznych publikacji, m.in. książek: Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII–XVIII w. (1996); Bibliography on the History of Silesian Jewry II (2004); Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland. A History of Conflict (2005); Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu (2008); Hasidism and Politics (2013); Historical Atlas of Hasidism (2018); Hasidism. Key Questions (2018). Redaktor serii Bibliotheca Judaica Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, serii Makor / Źródła wydawnictwa Austeria oraz półrocznika Europejskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich „European Journal of Jewish Studies”. marcin.wodzinski[at]uwr.edu.pl

Ważniejsze nagrody, granty, stypendia i funkcje

 • 2023 – Irena Sendlerowa Memorial Award
 • 2022 – członek Academia Europaea
 • 2021 – członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk
 • 2020 – nagroda specjalna “Polityki” za książkę historyczną roku
 • 2019 – nagroda National Jewish Book Award w kategorii Scholarship
 • 2019 – nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za znaczące osiągniecia w dziedzinie działalności naukowej
 • 2015 – odznaczenie zasłużony dla kultury polskiej
 • 2013–2018 – grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
 • 2012 – nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2011–2014 – grant National Endowment for Humanities University of California, San Diego
 • 2011 – visiting professor Instytutu Studiów Żydowskich, Uniwersytet w Poczdamie
 • 2011 – stypendysta Simon Dubnow Institute, Lipsk
 • 2011 – Nagroda im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za wkład w rozwój studiów żydowskich w Polsce
 • 2010–2012 – główny konsultant historyczny Muzeum Historii Żydów Polskich
 • 2009 – stypendysta Herbert D. Katz Center for Advanced Judaic Studies, University of Pennsylvania (semestr letni)
 • 2008 – nagroda profesora Łukasza Hirszowicza za wkład w rozwój akademickich studiów żydowskich w Polsce
 • 2007–2008 – stypendysta Institute for Advanced Studies, Hebrew University of Jerusalem
 • 2004–2006 – grant Komitetu Badań Naukowych na projekt: Chasydzi i władze Królestwa Polskiego
 • 2004 – nagroda Prezesa Rady Ministrów za habilitację
 • 2003 – stypendium Professor Bernard Choseed Memorial Fellowship, YIVO Institute for Jewish Research
 • od 2002 – członek Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, od 2011 wiceprezes
 • 2001–2002 – staż w Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza, Uniwersytet Warszawski
 • 2000–2001 – stypendium Yad Hanadiv Beracha Foundation, Jerusalem
 • 1998–1999 – grant Komitetu Badań Naukowych na projekt: Bibliografia historii Żydów śląskich
 • 1996 – nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską
 • 1994 – stypendium biblioteczne GFPS
 • 1993–1995 – grant Komitetu Badań Naukowych na projekt: Hebrajskie inskrypcje na Śląsku
 • 1993 – stypendium językowe GFPS
 • 1992 – pierwsza nagroda w ogólnopolskim konkursie prac magisterskich i doktorskich o tematyce żydowskiej

Funkcje edytorskie

 • redaktor półrocznika Europejskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich „European Journal of Jewish Studies”
 • redaktor serii Makor / Źródła, Austeria, Kraków–Budapest
 • członek rad redakcyjnych „Archiv Orientální / Oriental Archive: Quarterly Journal of African and Asian Studies”, Praga (kwartalnik); „Jewish Cultural Studies”, Oxford (rocznik), „East European Jewish Affairs”, Londyn (kwartalnik); Jews and Judaism: History and Culture – seria The University of Alabama Press

Lista publikacji

Książki

 • Chasydyzm. Atlas historyczny, kartografia Waldemar Spallek, Kraków, Austeria 2019.
 • Chasydyzm. Wszystko, co najważniejsze, Kraków, Austeria, 2019.
 • Historical Atlas of Hasidism, Princeton 2018, 278 s. [fragmenty], strona internetowa.
 • Hasidism. Key Questions, New York-Oxford 2018, 368 s.
 • Hasidism. A New History, Princeton 2018, 890 s. [współautorzy: David Assaf, David Biale, Benjamin Brown, Uriel Gellman, Samuel Heilman, Moshe Rosman, Gad Sagiv].
 • Hasidism and Politics: The Kingdom of Poland, 1815–1864, Oxford–Portland 2013, 352 s. [poprawiona i znacznie rozszerzona wersja pozycji Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych, Wrocław 2008].
 • Źródła do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim, 1815-1867, w zasobach polskich archiwów państwowych / Hasidism in the Kingdom of Poland, 1815-1867. Historical Sources in the Polish State Archives, Kraków–Budapest 2011, 601 s., [fragmenty].
 • Judaica w aktach Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego Archiwum Głównego Akt Dawnych.Informator archiwalny, Wrocław 2010, 262 s.
 • Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych, Wrocław 2008, 283 s. [Złota Seria].
 • Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland: History of a Conflict, tłum. Sarah Cozens, Oxford–Portland 2005, 356 s. [poprawiona i rozszerzona wersja pozycji Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu. Dzieje pewnej idei., Warszawa 2003].
 • Bibliographie zur Geschichte der Juden in Schlesien II / Bibliography on the History of Silesian Jewry II – , München 2004, 338 s. (Bibliographie zur deutsch-jüdischen Geschichte, Bd. 7).
 • Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu, Warszawa 2003, 323 s.
 • Cmentarz żydowski w Lesku, cz. 1: Wiek XVI i XVII, Kraków 2002, 185 s. [współautor: Andrzej Trzciński].
 • Groby cadyków w Polsce. O chasydzkiej literaturze nagrobnej i jej kontekstach, Wrocław 1998, 278 s.
 • Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII–XVIII w., Wrocław 1996, 563 s.

Książki zredagowane

 • Polin: Studies in Polish Jewry, vol. 33: Jewish religious life in Poland since 1750, red. F. Guesnet, A. Polonsky, A, Rapoport-Albert, M. Wodziński, Liverpool University Press 2021.
 • Studying Hasidism. Sources, Methods, Perspectives, red. Marcin Wodziński, Rutgers Univerisity Press 2019.
 • Chasydyzm. Źródła, metody, perspektywy, red. Marcin Wodziński, Austeria, Kraków-2019.
 • „Izraelita” 1866–1915. Wybór tekstów źródłowych, red. Agnieszka Jagodzińska i Marcin Wodziński, Kraków–Budapest 2015.
 • Polin: Studies in Polish Jewry, vol. 27: Jews in the Kingdom of Poland, 1815–1914 (Oxford 2015) (co-edited with Glenn Dynner and Antony Polonsky).
 • Towards a New History of Hasidism, red. Ada Rapoport-Albert, Moshe Rosman, Marcin Wodziński, tom specjalny „Jewish History” 27 (2013), nr 2–4.
 • Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej, red. Marcin Wodziński i Anna Michałowska-Mycielska, Wrocław 2007.
 • Jews in Silesia, red. Marcin Wodziński i Janusz Spyra, Kraków 2001.
 • Židé ve Slezsku. Studie k dějinám Židů ve Slezsku, red. Janusz Spyra i Marcin Wodziński, Český Těšín 2001.

Artykuły i artykuły recenzyjne

 • Prospects for Jewish Studies in Poland: An Update for a New Decade, [w:] Becoming Post-Communist, red. E. Lederhendler, Oxford University Press 2023, s. 66–83.
 • Eastern European Jewish Studies: The Past Thirty Years, “Jewish Quarterly Review” 112 (2022), nr 2 s. 196–217.
 • Chasydyzm a źródła w języku jidysz, [w:] Jidyszland—nowe przestrzenie, red. J. Degler, M. Adamczyk-Garbowska, M. Ruta, Warszawa 2022, s. 43–64.
 • EJJS and European Jewish Studies: A Note from the Editors, “European Journal of Jewish Studies” 16 (2022), nr 2 s. 1–3 (współautorzy: Laura Almagor, Katja Šmid, Adam Stepnowski, Bart Wallet).
 • The Place of Piety: Piaseczno in the Landscape of Polish Hasidism, [w:] Hasidism, Suffering, and Renewal: The Prewar and Holocaust of Kalman Shapira, red. D. Seeman, D. Reiser, A. Evan Mayse, Albany 2021, s. 29–51.
 • Jewish religious life in Poland since 1750: Introduction, [w:] Polin: Studies in Polish Jewry, vol. 33: Jewish religious life in Poland since 1750, red. F. Guesnet, A. Polonsky, A. Rapoport-Albert, M. Wodziński, Liverpool 2021, s. 3–16 [współautor: Ada Rapoport-Albert].
 • Hasidic Attitudes Towards the Non-Jewish World, “Jewish Social Studies” 25 (2020) nr 3 s. 35–70 [współautor: Wojciech Tworek].
 • Nation or Religion? The Polish–Jewish Weekly Izraelita and the Challenges of Modern Identity, [w:] Making History Jewish: The Dialectics of Jewish History in Eastern Europe and the Middle East, Studies in Honor of Professor Israel Bartal, red. S. Ury, P. Maciejko, Leiden 2020, s. 129–145.
 • Big Data, [w:] Studying Hasidism: Sources, Methods, Perspectives, red. Marcin Wodziński, Rutgers University Press, 2019, s. 268–286.
 • Big data, [w:] Chasydyzm. Źródła, metody, perspektywy, red. Marcin Wodziński, Austeria, Kraków 2019, 379–402.
 • Ad fontes. Introduction, [w:] Studying Hasidism. Sources, Methods, Perspectives, red. Marcin Wodziński, Rutgers University Press, 2019, s. 1–17.
 • Ad fontes. Wprowadzenie, [w:] Chasydyzm. Źródła, metody, perspektywy, red. Marcin Wodziński, Austeria, Kraków 2019, s. 7–26.
 • Maskilim, [w:] Studying Hasidism. Sources, Methods, Perspectives, red. Marcin Wodziński, Rutgers University Press, 2019, s. 91–107.
 • Maskile, [w:] Chasydyzm. Źródła, metody, perspektywy, red. Marcin Wodziński, Austeria, Kraków 2019, s. 131–153.
 • Ego-Documents, [w:] Studying Hasidism: Sources, Methods, Perspectives, red. Marcin Wodziński, Rutgers University Press 2019, s. 108–126.
 • Egodokumenty, [w:] Chasydyzm. Źródła, metody, perspektywy, red. Marcin Wodziński, Austeria, Kraków 2019, s. 155–180.
 • Toward a Historical Definition of Hasidism, „Studia Judaica” 20 (2017), nr 2, s. 307–332.
 • Modernity and Polish Jews: Recent Developments in Polish-Jewish Historiography, „Studia Judaica”19 (2016) nr 1, s. 65–86.
 • War and Religion, or, How The First World War Changed Hasidism, „Jewish Quarterly Review” 106 (2016) nr 3, s. 283–312.
 • The Socio-Economic Profile of a Religious Movement: The Case of Hasidism, „European History Quarterly”46 (2016) nr 4, s. 668–701.
 • Hasidism in Poland, [w:] Oxford Bibliographies in Jewish Studies, ed. Naomi Seidman, New York 2016, czytaj.
 • Space and Spirit: On Boundaries, Hierarchies, and Leadership in Hasidism, „Journal of Historical Geography” 53 (2016), s. 63–74.
 • Samotność maskila. Żydowska inteligencja na wschodnioeuropejskiej prowincji, [w:] Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji, red. Krzysztof Czajkowski, Jan Malura, Janusz Spyra, Ostrava 2015, s. 47–67.
 • Sprawy gminne, [w:] „Izraelita” 1866–1915. Wybór tekstów źródłowych, ed. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków–Budapest 2015, s. 435–455.
 • W kręgu historii, [w:] „Izraelita” 1866–1915. Wybór tekstów źródłowych, ed. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków–Budapest 2015, s. 227–247.
 • Religia i jej reforma, [w:] „Izraelita” 1866–1915. Wybór tekstów źródłowych, ed. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków–Budapest 2015, s. 173–202.
 • Żydzi tradycyjni, [w:] „Izraelita” 1866–1915. Wybór tekstów źródłowych, red. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków–Budapest 2015, s. 145–171.
 • Naród czy religia, [w:] „Izraelita” 1866–1915. Wybór tekstów źródłowych, red. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków–Budapest 2015, s. 123–144.
 • „Izraelita”. Historia pisma, [w:] „Izraelita” 1866–1915. Wybór tekstów źródłowych, red. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków–Budapest 2015, s. 17–48 [współautor: Agnieszka Jagodzińska].
 • Historical Demography of Hasidism: An Outline, „Yearbook of International Religious Demography” 2 (2015), s. 177–186.
 • Wrocławska judaistyka, [w:] Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium selektywne, red. Stefan Gąsiorowski, Kraków 2014, s. 283–291.
 • Tikun we-harchaka. Chazonot ha-reforma szel ha-Jehudim be-szilhej tkufat ha-haskala, [w:] Historia mitnageszet we-kijum meszutaf. Perspektiwot chadaszot szel ha-mifgasz ha-jehudi-polani Conflicting Histories and Coexistence. New Perspectives on the Polish-Jewish Encounter, red. Daniel Blatman, Jerozolima 2015, s. 61–78.
 • The Kingdom of Poland and Her Jews: Introduction, [w:] Jews in the Kingdom of Poland, 1815–1914, „Polin” 27 (2015), s. 3–44 [współautor: Glenn Dynner].
 • Dwa oświecenia – Polscy mężowie oświeceni wobec tzw. kwestii żydowskiej, [w:] Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności, t. 10: 2011–2013. Patriotyzm wczoraj i dziś, red. Andrzej Kobos, Kraków 2013, s. 117–130.
 • The Question of Hasidic Sectarianism, „Jewish Cultural Studies” 4 (2013), s. 125–148.
 • Women and Hasidism: A “Non-Sectarian” Perspective, „Jewish History” 27 (2013) nr 2–4, s. 399–434 [rozszerzona wersja pozycji O bocianach z żabiej perspektywy, czyli Kobiety i chasydyzm, [w:] Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz, red. Joanna Lisek, Wrocław 2010, s. 77–104].
 • Toward a New Geography of Hasidism, „Jewish History” 27 (2013) nr 2–4, s. 171–199 [współautor: Uriel Gellman].
 • Introduction, „Jewish History 27 (2013) nr 2–4, s. 145–151 [współautorzy: Ada Rapoport-Albert, Moshe Rosman].
 • Tombstones, [w:] Encyclopedia of Jewish Folklore and Traditions, red. Raphael Patai, Haya Bar-Itzhak, t. 2, New York–London 2013, s. 525–530.
 • The Hasidic “Cell”: The Organization of Hasidic Groups at the Level of the Community, „Scripta Judaica Cracoviensia” 10 (2012), s. 111–122.
 • Studia żydowskie w Polsce dawniej i dziś, „Studia Judaica”15 (2012) nr 1–2, s. 49–75 [rozszerzona wersja pozycji Jewish studies in Poland, „Journal of Modern Jewish Studies” 10 (2011) nr 1, s. 101–118].
 • Antysemicka prasa w województwie śląskim 1922–1939. Programy, retoryka, skutki, [w:] Żydzi na Górnym Śląsku, red. Barbara Kalinowska-Wójcik, Rybnik 2012, s. 151–177.
 • Chasydzkie konwersje? Czy chasydyzm był sektą i co z tego wynika, [w:] W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi, red. Agnieszka Jagodzińska, Wrocław 2012, s.135–156.
 • Reform and Exclusion: Conceptions of the Reform of the Jewish Community during the Declining Years of the Polish Enlightenment, „Polin” 24 (2011), s. 31–48 [rozszerzona wersja pozycji Reforma i wykluczenie. Wizje reformy społeczności żydowskiej u schyłku polskiego oświecenia, „Pamiętnik Literacki” 101 (2010) nr 4, s. 5–21].
 • Jewish Studies in Poland, „Journal of Modern Jewish Studies” 10 (2011) nr 1, s. 101–118.
 • Reforma i wykluczenie: Wizje reformy społeczności żydowskiej u schyłku polskiego oświecenia, „Pamiętnik Literacki” 101 (2010) nr 4, s. 5–21.
 • O bocianach z żabiej perspektywy, czyli Kobiety i chasydyzm, [w:] Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz, red. Joanna Lisek, Wrocław 2010, s. 77–104.
 • Żydzi w okresie zaborów, [w:] Atlas historii Żydów polskich, Warszawa 2010, s. 155–245.
 • Cawaato szel Berek Sonenberg. Ha-kariera ha-mafti‘a szel nadwan al korcho, „Gal-Ed” 22 (2009), s. 167–182 [nowe źródła uzupełniające pozycję Legat Berka Sonnenberga czyli o zaskakującej karierze mimowolnego dobroczyńcy, „Studia Judaica” 7 (2004), nr 14, s. 183–206].
 • Blood and the Hasidim: On the History of Ritual Murder Accusations in Nineteenth-Century Poland,„Polin” 22 (2009), s. 273–290 [rozszerzona wersja pozycji Krew i chasydzi. Z dziejów oskarżenia o mord rytualny w XIX-wiecznej Polsce, [w:] Od starożytności do współczesności. Język – literatura – kultura. Księga poświęcona pamięci Profesora Jerzego Woronczaka, red. Irena Kamińska-Szmaj, Wrocław 2004, s. 199–212].
 • Socialinis ir kultūrinis bendruomenės modernėjimas, [w:] Žydai Lietuvoje. Istorija, kultūra, paveldas, red. Larisa Lempertienė; Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė Vilnius 2009, s. 131–133.
 • Chasidai ir mitnagedai, [w:] Žydai Lietuvoje. Istorija, kultūra, paveldas, red. Larisa Lempertienė; Jurgita Šiaučiūnaitė-Verbickienė Vilnius 2009, s. 121–123.
 • A Rabbi Informer and the Hasidim of Będzin. Dimensions of Hasidic Politics, „East European Jewish Affairs” 39 (2009) nr 2, s. 153–166.
 • Haskalah and Politics Reconsidered: The Case of the Kingdom of Poland, 1815–1860, [w:] Let the Old Make the Way for the New. Studies in Social and Cultural History of Eastern European Jewry Presented to Immanuel Etkes, red. David Assaf, Ada Rapoport-Albert, t. 2, Jerusalem 2009, s. *163–*197.
 • Jakie tak naprawdę były wyobrażenia eschatologiczne ludu żydowskiego w Europie Wschodniej? Rekonesans badawczy, „Theologica Wratislaviensia” 3 (2008), s. 47–53.
 • State Policy and Hasidic Expansion: The Case of Włocławek, „Jewish Studies at the Central European University” 5 (2006–2007), s. 171–185.
 • Jidysz a modernizacja. Język jidysz w myśli polskiej haskali i jej spadkobierców, [w:] Jidyszland. Polskie przestrzenie, red. Ewa Geller, Monika Polit, Warszawa 2008, s. 243–262.
 • Artykuły hasłowe: Będzin [135], Biała [176–177], Bielsko [183], Chełm [309–310], Eisenbaum, Antoni [463], Katowice [869], Klaczko, Julian [903], Leżajsk [1029–1030], Maimon, Salomon [1116–1117], Markuze, Moyshe [1134], Nussbaum, Hilary [1276], Silesia [1747–1751], Tombstones [1887–1891], Tugendhold, Jakob [1920–1921], Włocławek [2028–2029], Wrocław [2038–2039], [w:] YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, red. Gershon D. Hundert, New Haven–London 2008.
 • ‘Civil Christians’: Debates on the Reform of the Jews in Poland, 1789–1830, [w:] Culture Front: Representing Jews in Eastern Europe, red. Benjamin Nathans, Gabriella Safran, Philadelphia 2008, s. 46–76 [rozszerzona wersja pozycji „Cywilni chrześcijanie”. Spory o reformę Żydów w Polsce, 1789–1830, [w:] Kwestia żydowska w XIX w. Spory o tożsamość Polaków, red. Grażyna Borkowska i Magdalena Rudkowska, Warszawa 2004, s. 9–42].
 • Clerks, Jews and Farmers: Projects of Jewish Agricultural Settlement in Poland, „Jewish History”21 (2007), s. 279–303 [rozszerzona wersja pozycji „Wilkiem orać”. Polskie projekty kolonizacji rolnej Żydów, 1775–1823, [w:] Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej, red. Marcin Wodziński i Anna Michałowska-Mycielska, Wrocław 2007, s. 105–129].
 • How Modern Is an Anti-Modernist Movement? The Emergence of Hasidic Politics in Congress Poland, „AJS Review” 31 (2007) nr 2, s. 221–240.
 • „Wilkiem orać”. Polskie projekty kolonizacji rolnej Żydów, 1775–1823, [w:] Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej, red. Marcin Wodziński i Anna Michałowska-Mycielska, Wrocław 2007, s. 105–129.
 • Czy istnieją chasydzkie anioły?, [w:] Anioł w literaturze i kulturze, red. Jolanta Ługowska, t. 2, Wrocław 2005 s. 63–70.
 • Chasydzi w Częstochowie. Źródła do dziejów chasydyzmu w centralnej Polsce, „Studia Judaica” 8 (2005), nr 1–2, s. 279–301.
 • Żydzi wobec konfliktów narodowych na Górnym Śląsku, [w:] Kościoły i związki wyznaniowe a konflikt polsko-niemiecki na Górnym Śląsku w latach 1919–1921, red. Zbigniew Kapała i Jerzy Myszor, Katowice–Bytom 2005, s. 59–74.
 • Hasidism, Shtadlanut, and Jewish Politics in Nineteenth Century Poland: The Case of Isaac of Warka, „Jewish Quarterly Review” 96 (2005) nr 2, s. 290–320.
 • Neither Hatred, nor Solidarity: Integrationists and Hasidim in Congress Poland in Light of ‘Jutrzenka’ and its Circles (1861–1863), „Journal of Jewish Studies” 56 (2005) nr 1, s. 120–137.
 • Language, Ideology and the Beginnings of the Integrationist Movement in the Kingdom of Poland in the 1860s’, „East European Jewish Affairs”34 (2004), s. 21–40.
 • Borderlands or Margins? Polish Jews and the Borderland’s Experience, [w:] Borderlands: What does it mean for Poland and Finland? (Literary and Historical Perspectives), red. Dorota Michułka i Marja Leinonen, Tampere 2004, s. 57–67.
 • Najstarszy żydowski nagrobek na Śląsku. Reinterpretacja, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 59 (2004) nr 4, s. 583–589.
 • „Cywilni chrześcijanie”. Spory o reformę Żydów w Polsce, 1789–1830, [w:] Kwestia żydowska w XIX w. Spory o tożsamość Polaków, red. Grażyna Borkowska, Magdalena Rudkowska, Warszawa 2004, s. 9–42.
 • Good Maskilim and Bad Assimilationists, or Toward a New Historiography of the Haskalah in Poland, „Jewish Social Studies”10 (2003/2004) nr 3, s. 87–122.
 • How many Hasidim were there in Congress Poland? On the Demographics of the Hasidic Movement in Poland during the First Half of the Nineteenth Century, „Gal-Ed” 19 (2004), s. 13–49 [rozszerzona wersja pozycji Ilu było chasydów w Królestwie Polskim około 1830 roku?, [w:] Ortodoksja. Emancypacja. Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, red. Konrad Zieliński, Monika Adamczyk-Garbowska, Lublin 2003].
 • Legat Berka Sonnenberga czyli o zaskakującej karierze mimowolnego dobroczyńcy, „Studia Judaica” 7 (2004) nr 14, s. 183–206.
 • Krew i chasydzi. Z dziejów oskarżenia o mord rytualny w XIX-wiecznej Polsce, [w:] Od starożytności do współczesności. Język – literatura – kultura. Księga poświęcona pamięci Profesora Jerzego Woronczaka, red. Irena Kamińska-Szmaj, Wrocław 2004, s. 199–212.
 • Kultura Żydów polskich, [w:] Polska: Dzieje cywilizacji i narodu, t. 5: Pod zaborami 1795–1914, Warszawa–Wrocław 2003, s. 174–175.
 • Some Remarks on Leszek Hońdo’s Study of the Old Jewish Cemetery in Kraków, „Polin” 16 (2003), s. 467–482.
 • Rząd Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Początki „polityki chasydzkiej” w Królestwie Kongresowym (1817–1818), [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Krzysztof Pilarczyk, t. 3,Kraków 2003, s. 65–77.
 • Wokół XIX-wiecznego chasydyzmu, czyli żywot i czasy Izraela z Różyna według Davida Assafa, „Kwartalnik Historii Żydów” 54 (2003) nr 2, s. 242–248.
 • Maskile czy asymilatorzy?, „Midrasz” (2003) nr 6, s. 9–13.
 • Dlaczego polscy maskile pisali po polsku? Z ideowej charakterystyki oświecenia żydowskiego w Królestwie Polskim, [w:] Ortodoksja. Emancypacja. Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, red. Konrad Zieliński, Monika Adamczyk-Garbowska, Lublin 2003, s. 81–97.
 • Ilu było chasydów w Królestwie Polskim około 1830 roku?, [w:] Ortodoksja. Emancypacja. Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, red. Konrad Zieliński i Monika Adamczyk-Garbowska, Lublin 2003, s. 25–47.
 • Languages of the Jewish Communities in Polish Silesia (1922–1939), „Jewish History” 16 (2002), nr 2, s. 131–160 [rozszerzona wersja pozycji Ideologia i język. Językowe wybory górnośląskich Żydów w XX wieku, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 55 (2000) nr 3, s. 407–425].
 • Action! An Anti-Semitic Organization Ahead of Its Time, „East European Jewish Affairs” 31 (2001), nr 1, s. 26–40.
 • Jakub Tugendhold and the First Maskilic Defence of Hasidism, „Gal-Ed” 18 (2001), s. 13–41.
 • Vídeňští vyhnanci ve Slezsku, [w:] Židé a Morava. Sbornik z konference konané 15. listopadu 2000 v Muzeu Kroměřížska, Kroměříž 2001, s. 33–39.
 • Recent Developments in the Historiography of Silesian Jews, „Polin” 14 (2001), s. 339–351 [rozszerzona wersja pozycji Historia Żydów na Śląsku. Stan badań i zaniedbań, „Slezský sborník” 98 (2000) nr 1–2, s. 26–35].
 • Vybraná literatura k dějinám Židů na rakouském a českém Slezsku, [w:] Židé ve Slezsku. Studie k dějinám Židů ve Slezsku, red. Janusz Spyra, Marcin Wodziński, Český Těšín 2001, s. 158–196.
 • Židovský hřbitov v Osoblaze, [w:] Židé ve Slezsku. Studie k dějinám Židů ve Slezsku, red. Janusz Spyra i Marcin Wodziński, Český Těšín 2001, s. 112–129.
 • Poetyka hebrajskich inskrypcji nagrobnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, „Literatura Ludowa” (2001) nr 2, s. 17–33.
 • “Walking in the Steel Boots of Faith…”. Anti-Semitic Journalism in the Voivodship of Silesia 1922–1939, [w:] Jews in Silesia, red. Marcin Wodziński i Janusz Spyra, Cracow 2001, s. 99–124.
 • “Do czynu!” Z dziejów organizacji antysemickich w województwie śląskim, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 56 (2001) nr 2, s. 161–180 [obszerniejsza wersja polska pozycji Action! An Antisemitic Organization Ahead of Its Time, „East European Jewish Affairs” 31 (2001) nr 1, s. 26–40].
 • Action! An Antisemitic Organization Ahead of Its Time, „East European Jewish Affairs” 31 (2001), nr 1, s. 26–40.
 • XVII-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu, „Rocznik Przemyski” 36 (2000), nr 4, s. 56–100 [współautor: Andrzej Trzciński].
 • Ideologia i język. Językowe wybory górnośląskich Żydów w XX wieku, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 55 (2000) nr 3, s. 407–425.
 • Středověké židovské náhrobky na Moravě, [w:] Židé a Morava. Sborník příspěvkú přednesených na z konferenci konané 10 listopadu 1999 v Muzeum Kroměřížska, Kroměříž 2000, s. 8–17.
 • Wystrój malarski synagogi w Pińczowie. Cz. 2, „Studia Judaica”3 (2000) nr 1, s. 91–98 [współautor: Andrzej Trzciński].
 • Historia Żydów na Śląsku. Stan badań i zaniedbań, „Slezský sborník” 98 (2000) nr 1–2, s. 26–35.
 • Chasydyzm polski?, „Rita Baum. Filozofia. Literatura. Sztuka”(2000), nr 3, s. 22–23.
 • Židovská materialní kultura ve východních Čechách. Hřbitovy, [w:] Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Sborník příspěvků z konference konané 27.–29.05.1999 v Rychnově nad Kněžnou, red. Václav Petrbok, Radek Lunga i Jan Tydlitát, Boskovice 1999, s. 464–471.
 • Cmentarz żydowski w Lesku w wieku XVI i XVII, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 2: Materiały z konferencji Kraków 24–26 XI 1998, red. Krzysztof Pilarczyk, Stefan Gąsiorowski, Kraków 2000, s. 141–159 [współautor: Andrzej Trzciński].
 • XVI-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 2: Materiały z konferencji Kraków 24–26 XI 1998, red. Krzysztof Pilarczyk, Stefan Gąsiorowski, Kraków 2000, s. 113–139 [współautor: Andrzej Trzciński].
 • Wystrój malarski synagogi w Pińczowie. Cz. 1, „Studia Judaica” 2 (1999) nr 1, s. 87–102 [współautor: Andrzej Trzciński].
 • Cmentarze żydowskie w Mikołowie, „Słowo Żydowskie” (1999) nr 6 (188), s. 10–11.
 • Stary cmentarz żydowski w Cieszynie, [w:] Żydowskie zabytki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, red. Janusz Spyra, Cieszyn 1999, s. 57–67.
 • Nagrobki z XVII wieku na starym cmentarzu żydowskim w Lublinie przy ulicy Siennej, [w:] Żydzi w Lublinie, t. 2: Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, red. Tadeusz Radzik, Lublin 1998, s. 65–113 + 8 s. ilustracji [współautor: Andrzej Trzciński].
 • L’affaire des «Chasydów». Materiaux pour l’histoire des Hassidim dans Royaume de Pologne, „Tsafon. Revue d’’études juives du Nord”(1997) nr 29, s. 35–58. [francuskie tłumaczenie pozycji „Sprawa chasydów”. Z materiałów do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim, [w:] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku, red. Krystyn Matwijowski, Wrocław 1994, s. 227–242]
 • Żydowska epigrafika na Śląsku. Stan badań, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji Kraków 21–23 XI 1995, red. Krzysztof Pilarczyk, Kraków 1997, s. 329–336.
 • Aron Halberstam z Białej. O wpływach chasydyzmu na pograniczu galicyjsko-śląskim, [w:] Żydzi w Bielsku, Białej i okolicy. Materiały z sesji naukowej odbytej w dniu 19 stycznia 1996 r., red. Jerzy Polak, Janusz Spyra, Bielsko-Biała 1996, s. 106–110.
 • Macewy drewniane z Miejsca, [w:] Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, red. Jerzy Woronczak, t. 2: Cmentarze żydowskie, Wrocław 1995, s. 39–46.
 • Hebrajskojęzyczne inskrypcje na Śląsku. Szkic wstępny, [w:] Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, red. Jerzy Woronczak, t. 2: Cmentarze żydowskie, Wrocław 1995, s. 87–100.
 • Średniowieczny cmentarz żydowski we Wrocławiu, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 49 (1994) nr 1–2, s. 341–344.
 • „Sprawa chasydów”. Z materiałów do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim, [w:] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku, red. Krystyn Matwijowski, Wrocław 1994, s. 227–242.
 • Średniowieczne macewy ze Świdnicy, „Rocznik Świdnicki 1992” (1993), s. 76–84 [wersja popularnonaukowa pozycji Średniowieczne nagrobki żydowskie ze Świdnicy, [w:] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku, red. Krystyn Matwijowski, Wrocław 1994 s. 33–40].
 • Średniowieczne nagrobki żydowskie ze Świdnicy, [w:] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku, red. Krystyn Matwijowski, Wrocław 1994 s. 33–40.
 • O „czternastowiecznych” macewach z Cieszyna, „Annales Silesiae” 22 (1992) s. 105–114.
 • Epitafia hebrajskie z cmentarza żydowskiego we Wrocławiu przy ul. Lotniczej, „Annales Silesiae” 22 (1992), s. 91–103.
 • Dybuk. Z dokumentów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, „Literatura Ludowa” (1992) nr 6, s. 19–29.

Polemiki

 • Explanation, „Polin” 19 (2007), s. 613–618 [współautor: Andrzej Trzciński] [odpowiedź Leszkowi Hońdzie].
 • How should We Count Hasidim in Congress Poland? A Peply to Glenn Dynner, „Gal-Ed” 20 (2005), s. 105–121.
 • W odpowiedzi Pawłowi Fijałkowskiemu, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 54 (1999) nr 4, s. 596–597.
 • O hebrajskich inskrypcjach na Śląsku. Kilka uwag w odpowiedzi recenzentowi, „Studia Judaica” 2 (1999), nr 1, s. 127–133.
 • Odpowiedź na recenzję Leszka Hońdy, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 54 (1999), nr 1, s. 131–133.

Sprawozdania

 • Profesor Jerzy Woronczak jako badacz kultury żydowskiej, [w:] Od starożytności do współczesności. Język – literatura – kultura. Księga poświęcona pamięci Profesora Jerzego Woronczaka, red. Irena Kamińska-Szmaj, Wrocław 2004, s. 57–61.
 • Prof. dr hab. Jerzy Woronczak (1923–2003), „Studia Judaica” 6 (2003) nr 2, s. 125–128.
 • XIII Światowy Kongres Studiów Żydowskich (Jerozolima 12–17 VIII 2001), „Studia Judaica” 4 (2001) nr 1–2 (7–8), s. 175–178.
 • Wrocławska Pracownia Języków i Kultury Żydów w Polsce, „Studia Judaica” 2 (1999) nr 1, s. 120–124.

Recenzje

 • Marie Crhová, ed., Reframing Jewish Life: Moravian Jewry in the Modern Period, Olomouc: Palacký University Olomouc, 2020, “Judaica Bohemiae” 57 (2021), nr 2 s. 52–55.
 • Żydowski samorząd ziemski w Koronie (XVII–XVIII wiek). Źródła, ed. Adam Kaźmierczyk, Przemysław Zarubin, Kraków: Księgarnia Akademicka, Kraków 2019, „Studia Judaica” 23 (2020), nr 2 s. 442–445.
 • Adam Teller, Money, Power, and Influence in Eighteenth-Century Lithuania. The Jews on the Radziwiłł Estates, Stanford 2016, [rec.: „Studia Judaica” 19 (2016), s. 340–344].
 • Menashe Unger, A Fire Burns in Kotsk: A Tale of Hasidism in the Kingdom of Poland, trans. Jonathan Boyarin, intro. Glenn Dynner, Wayne State University Press, Detroit, 2015, „AJS Review” 40 (2016) nr 1, s. 30–32.
 • Dariusz K. Sikorski, Spór o międzywojenną kulturę polsko-żydowską. Przypadek Romana Brandstaettera, Gdańsk 2011, [rec.: „Studia Judaica” 16 (2013), s. 216–225].
 • Paweł Maciejko, The Mixed Multitude: Jacob Frank and the Frankist Movement, 1755–1816, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2011, [rec.: „American Historical Review” 117 (2012) nr 3, s. 956–957].
 • O dziejach chasydyzmu jeszcze inaczej. Nieopowiedziane historie chasydyzmu według Davida Assafa, „Kwartalnik Historii Żydów” 62 (2011), s. 515–520.
 • Scandalous Episodes in the History of Hasidism [rec.: David Assaf, Untold Tales of the Hasidim: Crisis and Discontent in the History of Hasidism, trans. Dena Ordan (Waltham, 2010)], H-JUDAIC: czytaj.
 • Mordechai Nadav, The Jews of Pinsk, 1505–1880, red. Mark Jay Mirsky, Moshe Rosman, trans. Moshe Rosman, Faigie Trooper, Stanford University Press, Stanford 2008, [rec.: „East European Jewish Affairs” 38 (2008) nr 3, s. 345–356].
 • Andrzej Trzciński, Hebrajskie inskrypcje na materiale kamiennym w Polsce w XIII–XX wieku. Studium paleograficzno-epigraficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2007, [rec.:„Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” (2008) nr 2, s. 237–241].
 • ‘Bejn sefer zikaron lehistoria kehilatit’ [rec.: Mordechai Nadav, The Jews of Pinsk, 1506–1880, Stanford University Press 2008], „Ha-Arec” (2008) 28.5; supplement: Sfarim (2008) nr 796, s. 62–64.
 • Janusz Spyra, Żydzi na Śląsku Austriackim 1742–1918 , Katowice 2005, [rec.: „Studia Judaica” 9 (2006) nr 1, s. 250–255].
 • David Assaf, The Regal Way. The Life and Times of Rabbi Israel of Ruzhin, Stanford 2002, [rec.: „Jewish History” 19 (2005), s. 227–233].
 • Shifting Czech Jewish Identities [rec.: Hillel Kieval, Languages of Community. The Jewish Experience in the Czech Lands, Berkeley 2000], „East European Jewish Affairs” 32 (2002), nr 2, s. 121–123.
 • Leszek Ziątkowski, Ludność żydowska we Wrocławiu w latach 1812–1914, Wrocław 1998, [rec.: „Polin” 14 (2001), s. 393–395].
 • Eleonora Bergman, Jan Jagielski, Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce. Katalog, Warszawa 1996 [druk: 1999], [rec.] „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 54 (1999) nr 4, s. 591–592.
 • Wojciech Jaworski, Ludność żydowska w województwie śląskim w latach 1922–1939, Katowice 1997, [rec:„Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 54 (1999) nr 1, s. 115–117].
 • Ryszard Michalski, Obraz Żyda i narodu żydowskiego na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1920–1939, Toruń 1997, [rec.: „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 54 (1999) nr 1, s. 114–115].
 • Jaroslav Klenovský, Židovká obec v Osoblaze, Olomouc 1995, [rec.: „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 52 (1997) nr 1–2, s. 185–187].
 • Studies in Early Jewish Epigraphy, eds. Jan Willem van Henten, Pieter Willem van der Horst, Leiden–New York–Köln 1994, [rec.: „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” (1995–1996) nr 3/95–2/96 (175–178), s. 156–158].
 • Margret Heitmann, Andreas Reinke, Bibliographie zur Geschichte der Juden in Schlesien, München 1995, [rec.: „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 50 (1995) nr 3–4, s. 350–352].
 • G.I. Davies, Ancient Hebrew Inscriptions. Corpus and Concordance, Cambridge 1991, [rec.: „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 47 (1994) nr 2, s. 132–133].
 • Maciej Łagiewski, Macewy mówią, Wrocław 1991, [rec.: „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 47 (1992) nr 3–4, s. 552–554 (współautor: Leszek Ziątkowski)].

Inne

 • ‘Spojrzenie na żydowskich sąsiadów. Studia „dla ludzi z pasją”,’ rozmowa z Adamem Szostkiewiczem, Polityka.pl 25.06.2023 https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj/2216140,1,spojrzenie-na-zydowskich-sasiadow-studia-dla-ludzi-z-pasja.read
 • ‘Polska humanistyka w kryzysie’, rozmowa z Adamem Szostkiewiczem, Gazeta Wyborcza 10.02.2023 (https://wyborcza.pl/magazyn/7,124059,29438906,studenci-kierunkow-humanistycznych-bywaja-postrzegani-jako-ci.html)
 • O domu, mapach i melancholii, [w:] Czytając O.T. Publikacja towarzysząca nadaniu Oldze Tokarczuk doktoratu honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego, ed. K. Uczkiewicz, P.J. Fereński, Wrocław 2022, s. 26–39.
 • Oko cadyka, rozmowa z Adamem Szostkiewiczem, „Polityka” (2020), nr 22 s. 56–58.
 • Where are All the Others in Jewish Studies, “Forward” January 16, 2020; https://forward.com/culture/books/438320/where-are-all-the-others-in-jewish-studies/
 • The Authors of Hasidism: A New History Respond, “Marginalia Los Angeles Review of Book” April 10, 2020; https://marginalia.lareviewofbooks.org/response-to-the-forum-on-hasidism-a-new-history/ [współautorzy: David Assaf, David Biale, Benjamin Brown, Uriel Gellman, Samuel Heilman, Moshe Rosman, Gad Sagiv].
 • Chasydzki szlak Mazowsza, Warszawa 2019, 159 s.
 • Historical Atlas of Hasidism, or, How to Map a Spirit, „Calafia Journal” 19 (2019), nr 2, s. 19–21.
 • Waldemar Spallek, Marcin Wodziński, Odtwarzając zaginiony świat, „Geodeta” (2018), nr 7, s. 34–39.
 • Marcin Wodziński, Czym jest chasydyzm? / What is Hasidism?, [w:] Agnieszka Traczewska, Chasydzkie powroty do miejsc nie-zapomnianych / Hasidic Returns to Not-to-be Forgotten Places, Warszawa 2018, s. 16–23.
 • Jakie kolory ma historia? Rozmowę prowadzi Marek Szajda, „Chidusz” (2014) nr 11.
 • Wyzwania nowoczesności, „Tygodnik Powszechny” (2014) nr 44, s. 26.
 • Góra Kalwaria, [w:] Węzły pamięci niepodległej Polski, Kraków–Warszawa 2014, s. 212–213.
 • „Kwestia żydowska”, „Polityka. Wydanie specjalne: Pomocnik Historyczny” (2014) nr 3, s. 120–123.
 • „Choroba krótkiej pamięci”, „Polityka”(2014) nr 17, s. 64–66.
 • Artykuły hasłowe: Po rozbiorach. Żydzi polscy? [s. 55–59], Kwestia żydowska [s. 60–62], Ścieżki modernizacji [s. 63–65], Religia i polityka [s. 66–69], Bomba demograficzna [s. 70–72], Antysemityzm [s. 73–75], Koniec starego świata [s. 76–77], Na Wielkiej Wojnie [s. 78–79], „Polityka. Wydanie specjalne: Pomocnik Historyczny: Historia Żydów Polskich” (2013) nr 3.
 • The Story of the Exhibition, red. Barbara Kirshenblatt-Gimblett, Marcin Wodzinski, Warsaw 2011.
 • Nezrucznyj narod, „Tyzden” (2011) nr 8 (173), s. 40–42.
 • Świat chasydów. Z Marcinem Wodzińskim, kierownikiem Zakładu Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego, rozmawia Józef Augustyn SJ , „Życie Duchowe” (2009) nr 60, s. 127–138.

Konferencje, wykłady publiczne, seminaria (wybór)

 • Wykład publiczny: Jewish Studies in Poland, Monash University (2023)
 • Wykład publiczny: Space and Spirit: The Geography of Hasidism, Monash University (2023)
 • Seminarium: Two Enlightenments: Poles, Jews, and their Roads to Modernity, Monash University (2023)
 • Wystąpienie konferencyjne: DH methods of research on Orthodoxy, Hasidism and Beit Yaakov, na konferencji: Bais Yaakov in Historical and Transnational Perspective, University of Toronto (2023)
 • Wykład publiczny: How to Marry Charisma? Dynasties, Marriages, and Leadership in Hasidism, Annual Tova Yedlin Lecture, University of Alberta (2023)
 • Wystąpienie konferencyjne: Two Enlightenments: Poles, Jews, and their Roads to Modernity, na konferencji: Bridging Jewish Worlds: A Conference in Honour of Prof. Eli Lederhendler, the Hebrew University of Jerusalem (2023)
 • Wystąpienie konferencyjne: Dynastic Marriages in Hasidism: Geo-Social Dimension, na konferencji: Displacement, Networks, and Other Transnational Effects in Modern Jewish History: Rethinking the Historical Mapping of Mobility and Migration, the Hebrew University of Jerusalem (2023)
 • Wykład (keynote): The Last Generation? Jewish Studies in Poland and Eastern Europe, na konferencji: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, Polish Association for Jewish Studies, Kraków (2022)
 • Wystąpienie konferencyjne: Two Enlightenments: Jews, Poles, and Their Roads to Modernity, na konferencji: Gates to Modernity: New Perspectives on Hasidism and Haskalah, Maimonides Centre for Advanced Studies (MCAS) University of Hamburg (2022)
 • Wystąpienie konferencyjne: How to marry charisma? Dynastic strategies of Hasidic leadership, na konferencji: The Hasidic Century: New Perspectives on Hasidism in the 20th and 21st Centuries, University of Wrocław (2022)
 • Wystąpienie konferencyjne: The Jews of Breslau/Wrocław: A Digital Biography, na konferencji: Digital Humanities Projects –Approaches and Experiences, Federal Institute for Culture and History of Germans in Eastern Europe (BKGE), Oldenburg (2022)
 • Seminarium: How to count charisma, or prospects of the quantitative research of Hasidism, Historical Seminar, Ludwig Maximilian University, Munich (2022)
 • Wystąpienie konferencyjne: Maskilic Library: The case of Avraham Stern, na konferencji: The Maskilic Republic of Letters, Bar Ilan University, Israel (2022)
 • Wykład (keynote): Hasidim, Maskilim, and Others: How to Write History of Jewish Eastern Europe, na konferencji: Revealing of Secrets. Hasidism and Haskalah in the Ukrainian Lands, Ukrainian Association for Jewish Studies, Lviv (2021)
 • Wystąpienie konferencyjne: Jewish Books and Their Readers, 1780–1950, na konferencji: Innovations in Digital Jewish Heritage Studies, Haifa University (2021)
 • Seminarium: Two Enlightenments: Poles, Jews, and Their Roads to Modernity, Zakład Historii XIX Wieku, Uniwersytet Warszawski (2021)
 • Wykład otwarty: Przestrzenie chasydyzmu, Muzeum Etnograficzne, Wrocław (2021)
 • Wystąpienie konferencyjne: Networking Charisma: Dynastic Policies in Hasidism, na konferencji: Transregional Contacts and Connections, Uniwersytet Karola, Praga oraz Brown University (2020)
 • Wystąpienie konferencyjne: Hasidic Dress, na konferencji: Jewish Dress in Central and Eastern Europe: Methodological Aspects, the Hebrew University in Jerusalem and Greifswald University (2020)
 • Wystąpienie konferencyjne: Why do we do things we do? na konferencji: Function and Meaning of Virtual Thematic Portals for Historiography and Public History, Ludwig-Maximilians-Universität, Monachium (2019)
 • Wystąpienie konferencyjne: Wrocław jako ośrodek badań nad dziedzictwem żydowskim, na konferencji: Śląskie Synagogi: Tysiącletnia historia, która zginęła w jedną noc, Wrocław, Politechnika Wrocławska (2019)
 • Wykład (keynote): Kultura Żydów polskich. Stereotypy, nowe ujęcia, perspektywy, na konferencji:Polsko-żydowskie dziedzictwo Rzeczpospolitej. Wyzwania pamięci i edukacji, Muzeum Polin, Warszawa (2019)
 • Wystąpienie konferencyjne: Spirit, Matter, and Numbers: Quantitative Perspective on Hasidism, na konferencji: Spirit and Matter: Images of Hasidic Culture in Poland, Bar Ilan University (2019)
 • Wykład (keynote): Jewish Spaces, w ramach 8th International Student Workshop, University of Olomouc, Czechy (2019)
 • Atlas des Chassidismus, na konferencji “Topographie der Shoah in Breslau/Wrocław 1933–1949”, TU Dresden (2019)
 • Wykład publiczny Mapping the Spirit. Geography of Hasidism, Georgetown University (2019)
 • Wykład publiczny Space and Spirit, or How to Make a Historical Atlas of Hasidism, Frankel Lecture at the University of Michigan (2019)
 • Seminarium Hasidism. A New Geographic History, Arizona State University (2018)
 • Spotkanie autorskie Historical Atlas of Hasidism, Wrocławski Dom Literatury, Wrocław (2018)
 • Atlassing Religion. Center and Periphery in the Geography of Hasidism, na konferencji “Centering the Periphery. Polish Jewish Cultural Production Beyond the Capital”, Rutgers University (2018)
 • Wykład publiczny What is Hasidism? Seminar on Modern Jewish History of the Institute of Contemporary History (AV ČR) and CEFRES in partnership with the Masaryk Institute (2018)
 • Wykład publiczny Mapping the Spirit. The Geography of Hasidism, Central European University (2018)
 • Wykład publiczny How to Map Judaism in 19th Century Poland, Aleksander Brückner Zentrum, Halle University (2018)
 • Wykład publiczny Historyczny atlas chasydyzmu, VII Kieleckie Spotkania Chrześcijańsko-Żydowskie, Stowarzyszenie J. Karskiego, Kielce (2018)
 • Why do I Read Phonebooks? na konferencji “Polish-Jewish History Revisited”, Bar-Ilan University, Israel (2017)
 • Prezentacja Hasidim in Israel Today. How many, Where, How? na konferencji “European Congress of Israel Studies”, Wrocław (2017)
 • Prezentacja Mapping the Spirit. On the Spatial Aspects of Hasidism na konferencji “‘Space’ as a Category in the Research of the History of Jews in Poland”, Polin Museum, Warsaw (2017)
 • Seminarium Contested Past. Jewish Heritage in Poland, Department of History, Cape Town University (2017)
 • Wykład publiczny Space and Spirit. On a Geography of Hasidism, the Jewish Museum, Cape Town (2017)
 • Wykład publiczny How to Tell a Jewish Story in Poland? From Jewish Collections to the Museum of the History of Polish Jews w ramach “Jewish Days in the City Hall (Un)Displayed Past in East European Museums”, Lviv, Ukraine (2017)
 • Wykład Where is Piaseczno? R. Shapiro in the Context of Interwar Hasidism na konferencji “R. Kalonymos Shapira. New Directions In Scholarship”, GEOP Interdisciplinary Research Workshop, Polin Museum, Warsaw (2017)
 • Prezentacja Chasydyzm w Lublinie. Perspektywa geograficzno-historyczna na konferencji „Żydzi w historii i kulturze Lublina – przeszłość, pamięć i teraźniejszość”, Lublin (2017)
 • Where is Polin? On Space and Place in Polish-Jewish Historiography, na konferencji 3rd Annual International Polish Jewish Studies Workshop: Doikeyt, Diaspora, Borderlands: Imagining Polish Jewish Territories, University of Illinois at Chicago (2016)
 • Space and Belief. A Geography of Hasidism, Annual Tova Yedlin Lecture, University of Alberta (2016)
 • Wykład publiczny Geography of Hasidism: Challenges and Opportunities na Ukrainian Catholic Univeristy, Lviv (2016)
 • Wykład Geografia chasydyzmu w Komisji Kultur Europejskich Polskiej Akademii Nauk, Wrocław (2016)
 • Jewish Religious Life between Shtetl and Metropoly, na konferencji Local Jewish Communities, University of Wrocław (2016)
 • Why is Hasidism the Most Important Topic in Jewish History?, na konferencji „Polish Jews in Historians’ Eyes” [konferencja poświęcona prof. J.A. Gierowskiemu w 10. rocznicę jego śmierci], Jagiellonian University, Kraków (2016)
 • Professor Woronczak and Sepulcral Studies, na konferencji „Tanatological Aspect of Memory: Cemeteries in Wrocław and Lower Silesia”, University of Wrocław (2016)
 • Trajectories of Congress Polish Jewry na konferencji „The Jews of Congress Poland: The Current State of Research”, Institute for Polish-Jewish Studies, London (2015)
 • Wykład otwarty Oświecenie żydowskie w Polsce. O ścieżkach integracji Żydów w XIX wieku Muzeum Narodowe w Krakowie (2015)
 • Żydzi Królestwa Polskiego. Główne wątki, Sympozjum poświęcone 27. tomowi pisma “Polin”, Museum of the History of Polish Jews, Warsaw (2015)
 • Rethinking Historical Narratives. The Museum of the History of Polish Jews, Polish-Jewish Studies Workshop, Princeton University(2015)
 • What Worked and What didn’t in the Nineteenth-century Gallery? na konferencji „From Ibrahim ibn Yakub to 6 Anielewicza Street. International Conference to Mark the Opening of the Core Exhibition of POLIN Museum of the History of Polish Jews”, Warsaw (2015)
 • Studia żydowskie w Polsce dziś i jutro na konferencji „Studia Żydowskie w Polsce i na Ukrainie – Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość”, PTSŻ, Kraków (2015)
 • Hasidic Migrations at the workshop „Migration and Citizenship: Jewish Migration within and from Eastern Europe, 1815–2015”, POLIN Museum, Warsaw (2015)
 • Space and Belief: Toward Geography of Hasidism, seminar talk at the Mellon Religion Committee, Graduate Center of the City University of New York (2014)
 • Ścieżki integracji i akulturacji Żydów polskich w XIX wieku na konferencji „Wokół Gottlieba. Idee Uwolnione”. Muzeum Pałac Herbsta, Łódź (2014)
 • Hasidism. Key Questions na konferencji „Making History Jewish: The Dialectics of Jewish History in Eastern Europe and in the Land of Israel”, Hebrew University of Jerusalem (2014)
 • Social and Cultural History of Hasidism, seminarium „Facing History and Ourselves” Museum for the History of the Polish Jews, Warsaw (2014)
 • After Geiger: Jewish Studies in Breslau/Wrocław, na konferencji „160 years of the Jewish Theological Seminary in Wrocław”, Abraham Geiger Kolleg, Wrocław (2014)
 • New Research in Geography of Hasidism, w ramach Study Group Religious Cultures in 19th and 20th Century Europe, University of Munich (2014)
 • Space and Belief: Toward New Geography of Hasidism, seminarium Northwestern University (2014)
 • Modernity and Identity. State of Research in Polish-Jewish Studies, na konferencji „Czech-Jewish and Polish-Jewish Studies. Differences and Similarities”, Prague, 13–14 November 2014, zorganizowanej przez Institute of Contemporary History, Czech Academy of Science, and the Department of Jewish Studies, University of Wrocław (2014)
 • Wykład gościnny Geography of Hasidism na Stanford University (2014)
 • Women and Hasidism, Ringelblum Annual Lecture, University of California Davis (2014)
 • Women and Hasidism, at the Colloquium on Hasidism, Jewish Theological Seminary at Berkeley (2014)
 • Wykład gościnny Geography and Religion: The Case of Hasidism na University of Maryland (2014)
 • Respons na konferencji „Jerzy Woronczak. Człowiek, Dzieło, Spuścizna”, Uniwersytet Wrocławski (2013)
 • Wykład otwarty Jewish Studies in Poland Wayne State University (2013)
 • Wykład otwarty Hasidism and Politics Frankel Institute for Advanced Judaic Studies, University of Michigan (2013)
 • Geography of Hasidism, na konferencji „New History of Hasidism”, Simon Dubnow Institute, Leipzig (2013)
 • Wykład Where History and Geography of Religions Meet. The Case of the Jewish Mystical Movement of Hasidism w ramach Die Emmy Noether-Forschungsgruppe „Wege der Rechtsfindung in ethnisch-religiös gemischten Gesellschaften“ (Institut für Slavistik, Universität Leipzig) und das Projekt „Religionsfrieden“ (GWZO Leipzig) (2012)
 • Hasidim and their Enemies. Anatomy of Conflict, na konferencji „Conflicts in the Jewish Communities”, Bar Ilan University, Ramat Gan (2012)
 • Jewish Heritage in Silesia na festiwalu Jødisk Kulturfestival, Trondheim (2012)
 • Jewish Studies in Poland na konferencji „Judaism and Jewish Studies in the Modern World”, Kurt and Ursula Schubert Centre of Jewish Studies na Palacký Universita Olomouc, Czechy (2012)
 • Reform and Exclusion. Conceptions of the Reform of the Jewish Community during the Declining Years of the Polish Enlightenment, na konferencji „Jews and Their Neighbours in Eastern Europe since 1750”, Institute for Polish-Jewish Studies, London (2011)
 • Zakład Studiów Żydowskich we Wrocławiu na konferencji „Studia żydowskie na Uniwersytecie Jagiellońskim i w innych instytucjach naukowych w Polsce. Przeszłość, stan obecny, perspektywy”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (2011)
 • Languages of the Jewish Community in Polish Silesia, 1922–1939 na konferencji „Juden in Schlesien. Internationale Tagung”, Wrocław (2011)
 • Two Enlightenments: The Polish Case na konferencji „Haskalah and Religion: Fourth International Conference on the Haskalah”, Frankfurt am Main (2011)
 • Dwie prezentacje na konferencji „Recovering Forgotten History: The Image of East-Central Europe in Anglo-Saxon Academic Textbooks”, Warszawa, Uczelnia Łazarskiego (2011)
 • Wykład publiczny Jewish Heritage in Silesia, otwierający wystawę History Reclaimed. Jewish Life in Silesia, Oslo Jewish Museum (2010)
 • Sepulchral Acculturation na 7th Annual Wrocław Conference in Jewish Studies: „Religion and Beyond: Jewish Religious Life in Breslau/Wrocław”, University of Wrocław (2010)
 • Referat Towards a New Definition of Hasidism na konferencji „Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich. Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach”, Kraków (2010)
 • Wykład inauguracyjny Hasidism – Its Socio-Occupational Structure Revisited na Uniwersytecie Poczdamskim, Institut Studiów Żydowskich (2010)
 • Udział w panelu na temat przyszłości polskiej judaistyki, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa (2009)
 • Referat Changing Relationships between Jews and Non–Jews, and between Jews Themselves, in Nineteenth-Century Poland na konferencji „Jews in Polish Society. Insiders and Outsiders”, Institute for Polish-Jewish Studies, Londyn (2009)
 • Wykład publiczny O chasydach i chasydyzmie w ramach Wrocławskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej „Simcha”, Wrocław (2009)
 • Referat Berek Joselewicz w pamięci polskiej, żydowskiej i polsko-żydowskiej na konferencji „Berek Joselewicz: bojownik o wolność, Ambasada Francji, Warszawa” (2009)
 • Referat The Hasidic ‘Cell’. Organization at the Community Level na konferencji „Towards a New History of Hasidism”, University College London, London (2009)
 • Referat Economic Aspects of the Hasidic Conquest of Poland na konferencji 15th Annual Gruss Colloquium in Judaic Studies, University of Pennsylvania “Jews, Commerce, and Culture”, Philadelphia (2009)
 • Referat O „konwersji” na chasydyzm na 6. wrocławskiej konferencji judaistycznej „Konwersja a Żydzi”, Uniwersytet Wrocławski (2009)
 • Respons do sesji „Jews in Polish Society and Economy to the late Eighteenth Century” w ramach konferencji „Between Coexistence and Divorce. 25 Years of Research on the History and Culture of Polish Jewry and Polish-Jewish Relations”, Hebrew University of Jerusalem (2009)
 • Wykład Cmentarz żydowski jako miejsce pamięci na studenckiej sesji „Polskie miejsca (nie)pamięci”, Akademia Artes Liberales, Wrocław (2008)
 • Referat: Ostatni maskil Królestwa Polskiego? Izaak Cylkow na ideowym tle swojej epoki, na konferencji „Izaak Cylkow w setną rocznicę śmierci”, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa (2008)
 • Referat Use and Abuse of Maimonides. Jewish Medieval Rationalist Literature in the Polish Haskalah, na konferencji „Science and Philosophy in Ashkenazi Culture”, Institute for Advanced Studies, Hebrew University of Jerusalem, Leo Baeck Institute, Nevzlin Centre, Jerusalem (2008)
 • Wykład zamykający konferencję „Modern Jewish Culture. Diversities and Unities”, Uniwersyet Wrocławski i Littman Library of Jewish Civilization, Wrocław (2008)
 • Referat Kobiety i chasydyzm – chasydyzm i kobiety na konferencji „Jidyszkajt – czy ma rodzaj żeński?” w ramach Festiwalu Singera, Warszawa (2008)
 • Referat Reforma a wykluczenie. Polskie wizje reformy ludności żydowskiej, na konferencji Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach”, Kraków (2007)
 • Referat Local or Universal? Dimensions of Hasidic Politics, na konferencji „Jewish Politics in Central and Eastern Europe. From Shtadlanut to Mass Parties”, Centre for Studies of the Culture and History of East European Jews & Lithuanian Institute of History, Wilno (2007)
 • Referat Jakie naprawdę były wyobrażenia eschatologiczne ludu żydowskiego w Europie Wschodniej? na konferencji „Za horyzontem. Śmierć i życie pozagrobowe w dyskursach religijnych i filozoficznych”, Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, Wrocław (2007)
 • Referat Two Enlightenments. The Polish and Jewish Enlightenment Look at Each Other na 3. wrocławskiej konferencji judaistycznej „Haskalah in Transition: Time, Place, and People in the Jewish Enlightenment”, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (2006)
 • Referat Is There any Maskilic Geography? Spatial Aspects of the East European Haskalah na konferencji „Jewish Space in Central and Eastern Europe: Day-To-Day History”, Wilno (2006)
 • Wykład otwarty Hasidic Conquest of Eastern Europe na Central European University, Budapest (2006)
 • Referat ‘Civilized’ or ‘Modernized’? The Reform of Polish Jewry, 1788–1830 na konferencji „Early Modern Culture and Haskalah – Reconsidering the Borderlines of Modern Jewish History”, Simon Dubnow Institute, Leipzig (2006)
 • Referat The Socio-Economic Profile of Hasidism Reconsidered na konferencji 38th Annual Conference of the Association for Jewish Studies,th San Diego (2006)
 • Wykład otwarty On the Socio-Economic Profile of Hasidism: Some Old/New Questions w ramach seminarium „Jewish Modern History,” University of Oxford (2006)
 • Referat How Modernist is an Anti-Modernist Movement? The Emergence of Hasidic Politics in Poland na konferencji „Insiders, Outsiders and Modern East European Jewry”, Hebrew University, Jerusalem (2006)
 • Referat Haskalah and Politics Reconsidered. The Case of the Kingdom of Poland na konferencji „Central and East European Jews at the Crossroads of Tradition and Modernity”, Centre for Studies of the Culture and History of East European Jews & Lithuanian Institute of History, Wilno (2005)
 • Referat Clerks, Jews, and Farmers. The Authorities of Congress Poland and Jewish Agricultural Settlement na konferencji „To the Land! 200 Years of Jewish Agricultural Settlement”, Hebrew University and Beth Hatefutsot, Tel Awiw (2005)
 • Wykład inauguracyjny O pożytkach płynących z czytania epitafiów na ogólnopolskiej sesji studenckiej „Świat człowieka, świat wiary”, Uniwersytet Wrocławski (2005)
 • Referat: How did the Polish Government Learn about Hasidism? The Beginnings of the’Hasidic Question’ in the Congress Poland w ramach 14th World Congress of Jewish Studies, Jerusalem (2005)
 • Wykład otwarty Chasydzki podbój Europy Wschodniej w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie (2005)
 • Referat Changing Alliances. Maskilic Politics in the Kingdom of Poland na konferencji Association for Jewish Studies Annual Conference, Chicago (2004)
 • Referat Poor Rabble or Silk-Stocking Gentlemen? On the Socio-Economic Profile of Polish Hasidism w ramach otwartego seminarium „Israel and Jewish Studies”, Columbia University (2004)
 • Wykład publiczny Authorities of the Congress Poland and Hasidism w YIVO Institute for Jewish Research, New York (2004)
 • Referat: Czy istnieją chasydzkie anioły? na konferencji „Anioł w kulturze i literaturze”, Uniwersytet Wrocławski, Polanica (2004)
 • Referat Hasidism, Shtadlanut,and Jewish Politics in Nineteenth Century Poland: The Case of Isaac of Warka na konferencji „Hasidism in Poland. New Prespectives”, Uniwersytet Wrocławski (2004)
 • Wykład The Rise of Hasidism: Who, When, Where, and How? w ramach warsztatów „Jews in Early Modern Poland”, Simon Dubnow Institute, Leipzig (2004)
 • Wykład otwarty Why Polish Jews spoke Polish? w ramach Polish Culture Week, Hebrew University of Jerusalem (2004)
 • Referat Najstarszy żydowski nagrobek na Śląsku na konferencji „800 lat gminy żydowskiej we Wrocławiu”, Uniwersytet Wrocławski (2003)
 • Referat How Similar, How Exceptional? Haskalah in Congress Poland and its East European Context, 1815–1864 na konferencji 9th Annual Gruss Colloquim in Judaic Studies „Jewish History and Culture in Eastern Europe”, Center for Advanced Judaic Studies, University of Pennsylvania, Philadelphia (2003)
 • Referat Polskie i żydowskie koncepcje reformy ludu żydowskiego. Dzieje nieporozumienia na konferencji „Kwestia żydowska w XIX wieku – spory o tożsamość Polaków”, Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk, Warszawa (2003)
 • Referat Where Borderlands End? The Centrality of the Borderland Experience for the Jewish Identity in Poland na konferencji „Borderlands. What does it mean for Poland and Finland (from a Literary and Historical Perspective)”, University of Tampere, Finlandia (2003)
 • Referat Rząd Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Początki „polityki chasydzkiej” w Królestwie Kongresowym (1817–1818) na konferencji „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich”, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Kraków (2002)
 • Referat Żydzi wobec konfliktu narodowego na Górnym Śląsku, na konferencji „Kościoły i związki wyznaniowe wobec plebiscytu i powstań śląskich”, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu (2002)
 • Wykład otwarty The First Maskilic Defense of Hasidism w ramach warsztatów historycznych, Zalman Shazar Centre, Jerozolima, Izrael (2001)
 • Referat “Progressive” Jews and Hasidim in Congress Poland, 1860–1870 na 13th World Congress of the Jewish Studies, Jerozolima, Izrael (2001)
 • Referat Languages of the Jewish communities in Polish Silesia, 1922–1939 na konferencji „Jews in the Former Polish Borderlands”, Institute for Polish-Jewish Studies, Londyn (2001)
 • Referat Poetics of Hebrew Epitaphs in East-Central Europe na Steinheim Colloquium, Steinheim Institut, Duisburg, Niemcy (2000)
 • Referat Anti-Semitic Journalism in the Voivodship of Silesia 1922–1939 na konferencji „Jews in Silesia”, Uniwersytet Wrocławski (2000)
 • Referat Languages of Silesian Jewry na konferencji „Languages of the Western Ashkenazic Jewry”, Manashe ben Israel Institute, Middelburg, Holandia (1999)
 • Referat Jewish Art in Eastern Bohemia. Cemeteries na konferencji „Kultura wschodnich Czech”, Rychnov nad Knežnou (1999)
 • Referat Medieval Jewish Tombstones in Moravia na konferencji „Jews and Moravia”, Kroměříž (1999)
 • Referat Jewish Art in Eastern Bohemia: Cemeteries na konferencji „Kultura wschodnich Czech”, Rychnov nad Knežnou (1999)
 • Referat XVI-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu na konferencji „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich”, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Kraków (1998)
 • Referat Stary cmentarz żydowski w Cieszynie na konferencji „Żydowskie zabytki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”, Muzeum w Cieszynie (1998)
 • Referat Stary cmentarz żydowski w Cieszynie na konferencji „Żydowskie zabytki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna”, Muzeum w Cieszynie (1998)
 • Referat Aron Halberstam z Białej. O wpływach chasydyzmu na pograniczu galicyjsko-śląskim na konferencji „Żydzi w Bielsku, Białej i okolicy”, Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej (1996)
 • Referat Żydowska epigrafika na Śląsku. Stan badań na konferencji „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich”, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Kraków (1995)
 • Referat Hebrajskojęzyczne inskrypcje na Śląsku. Szkic wstępny na konferencji „Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce”, Uniwersytet Wrocławski (1994)
 • Referat „Sprawa chasydymów”. Z materiałów do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim na konferencji „Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku”, Uniwersytet Wrocławski (1993)
Kontakt
marcin.wodzinski[at]uwr.edu.pl

Terminy konsultacji