Makor/Źródła

Seria naukowa Makor/Źródła (Wydawnictwo Austeria) istnieje od 2011 roku i przedstawia teksty ważne dla poznania żydowskiej historii i kultury, zarówno wybrane źródła historyczne, jak i krytyczne wydania dzieł z kanonu literatury żydowskiej. Dotychczas ukazały się w niej następujące pozycje:

  • „Izraelita” 1866–1915. Wybór źródeł, oprac. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków–Budapeszt 2015.
  • Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”. Wybór źródeł, oprac. Agnieszka Jagodzińska, Kraków–Budapeszt 2012.
  • Źródła do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim 1815–1867, w zasobach polskich archiwów państwowych, oprac. Marcin Wodziński, Kraków–Budapeszt 2011.