Erasmus+

Program Erasmus+

Katedra Judaistyki im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego uczestniczy w programie Erasmus+. Nasi studenci studiów I, II i III stopnia mogą odbyć semestralne lub dwusemestralne pobyty studyjne na następujących uczelniach:

Jest to wspaniała okazja do doskonalenia umiejętności językowych, nabywania kompetencji międzykulturowych, a przede wszystkim kontynuowania rozpoczętych u nas studiów w zakresie przedmiotów kierunkowych u wybitnych specjalistów z tych europejskich ośrodków. Ponadto każdy uczestnik wymiany wraca z bagażem niezapomnianych wrażeń i doświadczeń osobistych, które stają się istotne dla kształtowania dalszej ścieżki życiowej, edukacyjnej i zawodowej.

Informacje dotyczące procedury rekrutacji i rozliczenia wyjazdu znajdują się w następujących dokumentach:

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą również odbyć praktyki zawodowe w wybranych europejskich instytucjach kulturalnych, naukowych i administracyjnych.Informacje dotyczące procedury rekrutacji na praktyki znajdują się w następującym dokumencie:

Informacje również u koordynatora ds. programu Erasmus+ w Katedrze Judaistyki dr Agnieszki August-Zarębskiej: agnieszka.august-zarebska[at]uwr.edu.pl

Information for foreign Erasmus+ students.

Wzory podań do pobrania:

Fotografia w nagłówku: Marta Goljan