Lidia Jerkiewicz

– germanistka i literaturoznawczyni (specjalność: literatura i kultura Żydów w XIX–XX w.), tłumaczka z języka niemieckiego na polski, głównie literatury pięknej, naukowej i źródeł historycznych w zakresie studiów żydowskich; autorka dysertacji „Kwestia żydowska” w Królestwie Polskim w latach 1815–1830 napisanej pod kierunkiem prof. Marcina Wodzińskiego; w przeszłości asystentka w projektach na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie tłumaczyła m.in. rękopiśmienne teksty źródłowe do historii XIX-wiecznych chrześcijańskich misji do Żydów (wybór w: Agnieszka Jagodzińska, Misje i literatura Londyńskiego Towarzystwa Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów w latach 1809–1939, Kraków–Budapeszt 2017), współpracowniczka naukowa w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN przy galerii „Wyzwania nowoczesności (1772–1914)”. W latach 2007–2016 koordynowała na wrocławskiej judaistyce projekty naukowe i kulturalne, zajmowała się organizacyjną i administracyjną stroną działalności naukowej i dydaktycznej. Od 2016 roku współpracuje z wrocławską judaistyką w projektach naukowych, m.in. Żydowski Wrocław: ludzie – miejsca – wydarzenia; od 2017 roku jest tłumaczką z języka niemieckiego w projekcie Kanon literatury wspomnieniowej Żydów polskich realizowanym w ramach NPRH (w module: Dziedzictwo Narodowe). Sekretarz naukowy półrocznika Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich „Studia Judaica”.

lidia.jerkiewicz[at]gmail.com

Wybrane publikacje

 • Rola zogerek w tradycyjnej społeczności żydowskie: rekonesans badawczy, [w:] Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz, red. Joanna Lisek, Wrocław 2010, s. 59–76.
 • Studia żydowskie na Uniwersytecie Wrocławskim, [w:] Kto spotyka Jezusa, spotyka judaizm, red. Mariusz Rosik, Wrocław 2009, s. 99–106.
 • Rosło i rozwijało się życie żydowskie na tych ziemiach. Jidiszer Jiszew in Niderszlezje – Żydowskie Osiedle na Dolnym Śląsku w latach 1945–1949, „Słowo Żydowskie” (2009) nr 7 (449), s. 12–15.
 • Zogerkes i tchines, „Midrasz” (2008) nr 12, s. 28–30.
 • Recenzja: Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej, red. Anna Michałowska-Mycielska, Marcin Wodziński, Wrocław 2007, „Studia Judaica” 11 (2008) nr 1, s. 181-186.

Przekład

 • Jiří Langer, Miłosna mistyka kabały. Światy, słowa, sny, Warszawa 2015.

Wybrane wystąpienia

 • Abbé Luigi Chiarini (1789–1832) and His Projects of Reforming Judaism na konferencji naukowej “Third International Conference on Christian Hebraism in Eastern and Central Europe. Jews in Christian Eyes: Between Inspiration and Hostility”, Wrocław (27.04.2017)
 • Myśl modernizacyjna w kontekście reform życia żydowskiego w Królestwie Polskim (1815–1830) na konferencji naukowej w IH UWr „Społeczność żydowska a problemy modernizacji”, Wrocław (07.11.2014)
 • The “Jewish Question” in the Kingdom of Poland, 1815–1830, 4th Bi-Annual Polish-Israeli Graduate Student Workshop on the History and Culture of Polish Jews, Wielka Lipa (24.06.2014)
 • „Kwestia żydowska” w Królestwie Polskim, 1815–1831: Geneza, początki,rozwój, IX Wrocławska Konferencja Judaistyczna „Żydzi w Królestwie Polskim 1815–1914”, Wrocław (14.05.2012)
 • The “Jewish Question” in the Kingdom of Poland 1815–1831, 2nd Bi-Annual Polish-Israeli Graduate Student Workshop on the History and Culture of Polish Jews, Kraków (05.07.2010)
 • Zogerki przewodniczki kobiecych dusz, na sesji naukowej podczas XI Festiwalu Kultury Żydowskiej „Simcha” we Wrocławiu (02.06.2009)
 • Wajberszul (babiniec) jako przestrzeń kobiet – zogerkes i tchines na sesji naukowej „Jidyszkajt – czy ma rodzaj żeński?” w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, Warszawie (11.09.2008)
 • Babiniec jako przestrzeń kobiet – zogerki i tchines, wykład otwarty na Uniwersytecie Wrocławskim (16.10.2008)
Kontakt
lidia.jerkiewicz[at]gmail.com