Maria Ferenc

– badaczka historii Żydów w trakcie Zagłady. W Katedrze Judaistyki realizuje grant „Mordechaj Anielewicz – biografia i pamięć” finansowany przez Narodowe Centrum Nauki.

Studia magisterskie ukończyła na Uniwersytecie Warszawskim w ramach Kolegium Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych (MISH). Jej praca doktorska napisana pod opieką prof. dr hab. Barbary Engelking na Wydziale Socjologii UW dotyczyła obiegu wiadomości w getcie warszawskim. Książka „Każdy pyta, co z nami będzie”. Mieszkańcy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i Zagładzie przygotowana w oparciu o tę dystertację zdobyła wiele nagród i wyróźnień, m.in. Nagrodę Historyczną „Polityki” oraz wyróżnienie w konkursie The Yad Vashem International Book Prize for Holocaust Research 2022.

Stypendystka m.in. Yad Vashem, United States Holocaust Memorial Museum, Fondation Memoire de la Shoah, finalistka Nagrody Naukowej „Polityki” (2023). Koordynatorka projektu angielskiego wydania Archiwum Ringelbluma i projektu badawczego „Encyklopedia getta warszawskiego”. Współredaktorka 3 tomów dokumentów z Archiwum Ringelbluma. 

Pracowała jako jedna z kuratorek Wystawy Głównej w Muzeum POLIN (2010-2014), od 2017 związana z Działem Naukowym Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma.
Jej zainteresowania badawcze obejmują getto warszawskie, historię żydowskiej konspiracji i oporu w trakcie Zagłady.

maria.ferenc[at]uwr.edu.pl

Wybrane publikacje:

Monografie:

  • „Każdy pyta, co z nami będzie”. Mieszkancy getta warszawskiego wobec wiadomości o wojnie i Zagładzie, Warszawa: Zydowski Instytut Historyczny 2021

Artykuły recenzowane:

  • Pamięć indywidualna i zbiorowa o Mordechaju Anielewiczu w Polsce w latach 1943-1949,/em>, „Zagłada Żydów”, t. 18, 2023
  • “Each Day the Ghetto Has to Find Consolation in Something”. False News as Breaking News in the Warsaw Ghetto, “Radical History Review”, nr 141, 2021 (współautor Piotr Laskowski)
  • “Listening Became Indispensable for Life…’ Strategies and Goals of Radio Monitoring in the Warsaw Ghetto, “Media History”, t. 25, nr 2, 2019
  • „Isle of death”: the demographic grounds of social changes in the Warsaw Ghetto, “Annales de demographie historique”, nr 2, 2018
  • ‘All those rumors occupy people’s thoughts…’ On the relationship between rumors and knowledge about the Holocaust in the Warsaw ghetto, “Rocznik Antropologii Historii”, t. 11, 2018
  • „Czarna, ogromna chmura wisi nad nami i na pewno spadnie…” Żydzi w miastach i miasteczkach Generalnego Gubernatorstwa wobec wiadomości o Akcji Reinhardt, „Zagłada Żydów”, t. 13, 2017

Edycje źródeł:

  • The Ringelblum Archive. Underground Archive of the Warsaw Ghetto. Vol. 9, Letters on the Shoah, ed. by Maria Ferenc, Eleonora Bergman, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny (w druku)
  • Archiwum Ringelbluma, t. 18: Prasa getta warszawskiego: Haszomer Hacair, redakcja naukowa i wstęp Maria Ferenc, Ewa Koźmińska-Frejlak, Piotr Laskowski, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny 2023
  • Archiwum Ringelbluma, vol. 27: Żydowska Samopomoc Społeczna w Warszawie 1939-1943, redakcja naukowa i wstęp Aleksandra Bańkowska, Maria Ferenc Piotrowska, Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2017