Agata Rybińska

– pedagog, teolog biblijny, literaturoznawca.

Na Uniwersytecie Wrocławskim ukończyła: pedagogikę, Studium Kultury i Języków Żydowskich, Podyplomowe Studia Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa, studia doktoranckie (Wydział Filologiczny, IFP), a także teologię na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu oraz teologię biblijną na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie. Od 2012 roku pracuje na Uniwersytecie Marie Curie-Skłodowskiej jako adiunkt w Zakładzie Kultury i Historii Żydów (w Instytucie Kulturoznawstwa). Autorka dysertacji Granice integracji. Praktyki religijne Żydów wrocławskich w drugiej połowie XIX wieku napisanej pod kierunkiem prof. Marcina Wodzińskiego.

agata.rybinska[at]poczta.umcs.lublin.pl

Strona pracownika (UMCS)

Kontakt
agata.rybinska[at]poczta.umcs.lublin.pl