Izabela Olejnik

– absolwentka Bibliotekoznawstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego oraz Podyplomowych Studiów Wiedzy o Kulturze Żydowskiej i Holocauście na Uniwersytecie Wrocławskim. Obecnie doktorantka w Katedrze Judaistyki UWr, gdzie przygotowuje pracę doktorską poświęconą życiu, twórczości i recepcji Izraela Rabona. Stażystka w Bibliotece Medem w Paryżu (2012) oraz The Wiener Library for the Study of Holocaust and Genocide w Londynie (2013).

izabelaolejnik[at]wp.pl

Publikacje

 • Jisroel Rabon – życie i twórczość, [w:] Bałuty: powieść o przedmieściu / Jisroel Rabon, red. Krystyna Radziszewska, Natalia Krynicka, przy współpracy Izabeli Olejnik i Jacka Walickiego, przeł. z jid. Natalia Krynicka i Izabela Olejnik, Łódź 2016, s. 99–108.
 • Wydawnictwo Idisz Buch. Drukarnia odtworzona ze zgliszcz, „Kronika Miasta Łodzi” (2014) nr 2, s. 32–37.
 • Stan badań nad literaturą Zagłady na przykładzie Litzmannstadt Getto. Projekt bibliografii getta łódzkiego, [w:] Oblicza współczesnej bibliologii: konteksty i transgresje, red. Grzegorz Czapnik, Zbigniew Gruszka, Jacek Ladorucki, Łódź–Warszawa 2014, s. 293-319.
 • Obchody 70. Rocznicy Likwidacji Litzmannstadt Getto, „Kronika Miasta Łodzi” (2014) nr 3, s. 7–15.
 • Łódzkie księgi pamięci, „Kronika Miasta Łodzi” (2014) nr 2, s. 38–39.
 • Chava Rosenfarb – kronikarka łódzkiej pamięci, „Kronika Miasta Łodzi” (2014) nr 3, s. 26–31.
 • Miejsce i funkcja biblioteki żydowskiej w XXI w. na przykładzie Biblioteki Medem w Paryżu, [w:] Informacja, biblioteka, społeczeństwo: z prac bibliologicznych kół naukowych w Polsce, red. Jacek Ladorucki, Zbigniew Gruszka, Łódź 2013, s. 31–42.
 • Izrael Rabon – cudowne dziecko żydowskiej Łodzi, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 22 (2013) nr 4, s. 229–245. czytaj
 • Głód słowa drukowanego. O bibliotekach i czytelnictwie w Getcie Łódzkim, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Librorum” (2013) nr 17, s. 97–108. czytaj

Konferencje

 • Reportaż jako egodokument? Rozważania nad „Szkicami z 1939 r.” Izraela Rabona, Jidyszowe egodokumenty jako źródło do interdyscyplinarnych badań historyczno-społecznych, kulturowych i literaturoznawczych, Wrocław (10–11.06.2017)
 • „Burza w szklance wody”, czyli głos Izraela Rabona w sprawie literatury brukowej, Chone Shmeruk – in memoriam – w dwudziestą rocznicę śmierci Profesora Chonego Shmeruka, Warszawa (24.05.2017)
 • Journalistic activity of Israel Rabon in literary journal Os, The 5th Polish-Israeli Young Scholars Workshop on the History and Culture of Polish Jews, Warsaw (27–29.06.2016)
 • Działalność wydawnicza i publicystyczna Izraela Rabona na przykładzie czasopisma literackiego Os, Terra incognita. Łódź literacka do 1939 roku – źródła, osoby, dzieła, instytucje, Łódź (20–21.10.2016)
 • Ludzie i instytucje książki żydowskiej w przemysłowej Łodzi, Kultura książki żydowskiej w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i XX w., Wrocław (21–22.04.2015)
 • Lodżer jizkor buch (1943 r.) jako źródło wiedzy o łódzkich Żydach i ich Zagładzie, Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, Kraków (29.09–1.10.2014)
 • Źródła jidyszowe w badaniach nad historią żydowskiego osadnictwa w miastach (na przykładzie Łodzi), Profesor Jerzy Woronczak (1923–2003). Dzieło, inspiracje, kontynuacje, Wrocław (23–24.04.2013)
 • Miejsce i funkcja biblioteki żydowskiej w XXI wieku na przykładzie biblioteki Medem w Paryżu, Biblioteka jako przedmiot badań naukowych zorganizowana na Uniwersytecie Łódzkim, Łódź (14.05.2012)
 • Łódzkie realia w powieści Izraela J. Singera „Bracia Aszkenazy” – próba analizy, I Studencko-Doktorancka Krakowska Konferencja Judaistyczna, Kraków (12.05.2012)
Kontakt
izabelaolejnik[at]wp.pl