Bibliotheca Judaica

W serii wydawniczej Bibliotheca Judaica od 1995 roku ukazują się publikacje z różnych dziedzin studiów żydowskich. Seria prezentuje przede wszystkim badania interdyscyplinarne oraz nowe perspektywy badawcze. Dotychczas wydano w niej następujące pozycje:

 • Agata Rybińska, Granice integracji. Religijność Żydów wrocławskich w drugiej połowie XIX wieku (1854-1890), Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017.
 • Kamil Kijek, Dzieci modernizmu. Świadomość, kultura i socjalizacja polityczna młodzieży żydowskiej w II Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2017.
 • Mykwa – rytuał i historia, red. Joanna Lisek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2014.
 • W poszukiwaniu religii doskonałej. Konwersja a Żydzi, red. Agnieszka Jagodzińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2012.
 • Moshe Rosman, Jak pisać historię żydowską?, przeł. Agnieszka Jagodzińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2011.
 • Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz, red. Joanna Lisek, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 • Marcin Wodziński, Judaica w aktach Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego Archiwum Głównego Akt Dawnych. Informator archiwalny, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2010.
 • Anna Michałowska-Mycielska, The Jewish Community. Authority and Social Control in Poznań and Swarzędz, 1650–1793, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
 • Agnieszka Jagodzińska, Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
 • Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej, red. Marcin Wodziński i Anna Michałowska-Mycielska, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007.
 • Joanna Lisek, Jung Wilne – żydowska grupa artystyczna, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2006.
 • Mieczysław Inglot, Postać Żyda w literaturze polskiej lat 1822–1864, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1999.
 • Marcin Wodziński, Groby cadyków w Polsce. O chasydzkiej literaturze nagrobnej i jej kontekstach, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław 1998.
 • Marcin Wodziński, Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII–XVIII w., Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej i Centrum Badań Śląskoznawczych i Bohemistycznych, Wrocław 1996.
 • Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, red. Jerzy Woronczak, t. 2: Cmentarze żydowskie, Wrocław 1995.
 • Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, red. Jerzy Woronczak, t. 1: Gminy żydowskie, Wrocław 1995.