Katarzyna Liszka

– ukończyła kulturoznawstwo, filozofię oraz Studium Języków i Kultury Żydowskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Zajmuje się przede wszystkim problematyką Zagłady oraz współczesną filozofią, w tym filozofią żydowską. Prowadziła badania nad odpowiedziami na Zagładę formułowanymi z perspektywy żydowskiej filozofii i teologii.

Uzyskała między innymi grant biblioteczny w John F. Kennedy Institute for North American Studies (FU Berlin) na opracowanie projektu badawczego „Responses to the Holocaust. Post-Holocaust Jewish and Non-Jewish Thought in the American Culture”. Brała udział w pracach międzynarodowych zespołów badawczych w projektach: „Dialogue and Critical Community. Towards a Non-Consensual Democracy” (2012–2014), „Practicing Pragmatist Aesthetics: Art, Politics, Society” (2012–2013).

Od 2008 roku prowadziła zajęcia między innymi w Instytucie Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, Dolnośląskiej Szkole Wyższej, Wyższej Szkole Handlowej, w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej oraz na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu.

Jest współzałożycielką i członkinią Stowarzyszenia Edukacji i Inicjatyw Obywatelskich „Chiazm”, w ramach którego organizowała spotkania, seminaria, konferencje poświęcone między innymi problematyce Zagłady.

katarzyna.liszka[at]uwr.edu.pl

Wybrane publikacje

Monografie i prace pod redakcją

 • Etyka i pamięć o Zagładzie, Warszawa 2016.
 • Między rozumieniem a porozumieniem. Eseje o demokracji niekonsensualnej, red. Leszek Koczanowicz, Katarzyna Liszka, Rafał Włodarczyk, Warszawa 2014.
 • Beauty, Responsibility, and Power: Ethical and Political Consequences of Pragmatist Aesthetics, red. Leszek Koczanowicz, Katarzyna Liszka, Amsterdam–New York 2014.
 • Kultura demokracji, red. Katarzyna Liszka, Rafał Włodarczyk, Wrocław 2009.
 • Lektury poststrukturalistyczne, red. Katarzyna Liszka, Rafał Włodarczyk, Wrocław 2007.

Artykuły

 • Lucky Jews. Poland’s Jewish Figurines, „East European Jewish Affairs” 46 (2016) nr 1, s. 122–124.
 • Na granicy dialogu. Dialog wobec doświadczenia traumatycznego, [w:] Między rozumieniem a porozumieniem. Eseje o demokracji niekonsensualnej, red. Leszek Koczanowicz, Katarzyna Liszka, Rafał Włodarczyk, Warszawa 2014.
 • The Concept of Man in the Shadow of the Shoah: Geras, Rorty and Shusterman in Dialogue, [w:] Beauty, Responsibility, and Power: Ethical and Political Consequences of Pragmatist Aesthetics, red. Leszek Koczanowicz, Katarzyna Liszka, Amsterdam–New York 2014, s. 109–123.
 • W stronę uniwersalizmu bez przemocy. Minimalizm moralny a międzykulturowa skuteczność praw człowieka, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 8 (2013) fasc. 2, s. 97–107.
 • Geras i Fromm. Dwugłos o naturze ludzkiej w cieniu katastrofy, [w:] Kultura (w) granica(ch) natury, red. Krzysztof Łukasiewicz, Izolda Topp, „Prace Kulturoznawcze” 14 (2012) nr 1, s. 165–171.
 • Między pamięcią o Shoah a pamięcią o obietnicy mesjańskiej, [w:] Pamięć Shoah. Kulturowe reprezentacje i praktyki upamiętniania, red. Tomasz Majewski, Anna Zeidler-Janiszewska, Łódź 2011, s. 553–576.
 • Bemerkungen zur Erinnerung an die Shoah, „Historie. Jahrbuch des Zentrums für Historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften”(2009/2010) nr 3, s. 63–71 [współautor: Agnieszka Kluba].
 • Prawda pamięci. Pamięć o prawdzie. Między etycznym a prawnym aspektem dawania świadectwa, [w:] Prawda w życiu moralnym i duchowym, red. Dorota Probucka, Kraków 2009, s. 89–99.
 • Etyczny podział pracy po Holokauście, [w:] Kultura demokracji, red. Katarzyna Liszka, Rafał Włodarczyk, Wrocław 2009, s. 53-61.
 • Levinas ir Arendt – Alaino Finkielkrauto refleksijos apie Kitą filosofines ištakos (Levinas i Arendt. Filozoficzne źródła refleksji Alaina Finkielkrauta o Innym, przeł. Danute Bacevičiūtė, „Athena. Filosofijos studijos” (2008) nr 4, s. 174–185 [współautor Rafał Włodarczyk].
 • Pomiędzy Levinasem a Arendt. Odpowiedzialność, sprawiedliwość, władza sądzenia w aplikacjach Alaina Finkielkrauta, „Studia Philosophica Wratislaviensia” (2007) fasc. 2, s. 129–141 [współautor Rafał Włodarczyk].
 • Ani roce, [w:] Komentarze do Kafki, red. Bartosz Małczyński, Jarosław Furmaniak, Wrocław 2007, s. 29–33.

Przekłady monografii z języka angielskiego

 • Leszek Koczanowicz, Polityka dialogu, Warszawa 2015.
 • Jeffrey Goldfarb, Polityka rzeczy małych. Siła bezsilnych w mrocznych czasach, przeł. Urszula Lisowska, Katarzyna Liszka, Andrzej Orzechowski, Wrocław 2012.
 • Leszek Koczanowicz, Polityka czasu. Dynamika tożsamości w postkomunistycznej Polsce, Wrocław 2009.

Przekłady artykułów z języka angielskiego

 • Daniel E. Colleran, Demokracja niekonsensualna. Czas i pragnienie dialogu w Truposzu Jima Jarmuscha, [w:] Między rozumieniem a porozumieniem. Eseje o demokracji niekonsensualnej, red. Leszek Koczanowicz, Katarzyna Liszka, Rafał Włodarczyk, Warszawa 2015, s. 50–64.
 • Avishai Margalit, Zgniły kompromis między dwoma obrazami polityki, [w:] Między rozumieniem a porozumieniem. Eseje o demokracji niekonsensualnej, red. Leszek Koczanowicz, Katarzyna Liszka, Rafał Włodarczyk, Warszawa 2015, s. 37–49.
 • Stefan Jonsson, Dialog, walka, uniwersalność. Uwagi o historyczności demokracji, [w:] Między rozumieniem a porozumieniem. Eseje o demokracji niekonsensualnej, red. Leszek Koczanowicz, Katarzyna Liszka, Rafał Włodarczyk, Warszawa 2015, s. 21–36 [współautor przekładu: Rafał Nahirny].
 • Nancy Scheper-Hughes, Prymat etyki. Perspektywa walczącej antropologii; [w:] Badania w działaniu. Pedagogika i antropologia zaangażowane, red. Hana Červinková, Bogusława D. Gołębniak, Wrocław 2010, s. 403–428.
 • Norman Geras, Socjalistyczna nadzieja w cieniu katastrofy, [w:] Aktualność Marksa, red. Magdalena Pancewicz-Puchalska, Rafał Włodarczyk, Wrocław 2010, s. 207–220.
 • Martin Stone, Wittgenstein o dekonstrukcji, [w:] Wittgenstein – nowe spojrzenie, red. Alice Crary, Rupert Read, red. pol. wyd. Piotr Dehnel, Wrocław 2009, s. 107–146.
 • Avishai Margalit, Michael Walzer, Cywil rzecz święta, nawet obcy, „Gazeta Wyborcza” 2009, 1–2 sierpnia, s. 19–20.
 • Alasdair MacIntyre, Dylematy moralne, [w:] Etyka i polityka, red. Adam Chmielewski, Warszawa 2009, s. 151–169.
 • Pierre Rosanvallon, Transformacja demokracji i przyszłość Europy, [w:] Kultura demokracji, red. Katarzyna Liszka, Robert Włodarczyk, Wrocław 2009 [współautor przekładu: Łukasz Chomyn].
 • David Novak, Talmud jako źródło filozoficznego namysłu, przeł. Katarzyna Liszka, Rafał Włodarczyk, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 3 (2008) fasc. 3, s. 97–111 [współautor przekładu: Rafał Włodarczyk].
 • Michael Walzer, Przestrzenie sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości, „Studia Philosophica Wratislaviensia” 2 (2007) fasc. 2, s. 189–212.
 • Stuart Sim, Postmodernizm i filozofia, [w:] Lektury poststrukturalistyczne, red. Katarzyna Liszka, Rafał Włodarczyk, Wrocław 2007, s. 85–95 [współautor przekładu: Rafał Włodarczyk].
 • Paul de Man, Dialog i dialogizm, [w:] Do Bachtina i dalej, red. Rafał Włodarczyk, Bartosz Małczyński, Wrocław2006, s. 83–90 [współautor przekładu: Filip Brzeziński].

Przekłady artykułów z języka francuskiego

 • Jacques Derrida, Dar śmierci, „Odra” (2004) nr 12, s. 38–50 [współautor przekładu: Michalina Pawlikowska]. Szerszy fragment ukazał się w: Czytanie Derridy, red. Rafał Włodarczyk, Bartosz Małczyński, Wrocław 2005 (s. 71–89) pod tytułem Darować śmierć. Komu darować (Wiedzieć, by Nie Wiedzieć).

Konferencje naukowe, seminaria, wykłady publiczne

 • Przygotowanie i prowadzenie cyklicznego seminarium naukowego Czytanie Margalita we współpracy z Centrum Edukacji Prawniczej i Teorii Społecznej (od 10. 2017 do 12.10.2018).
 • Przygotowanie i prowadzenie seminarium w ramach cyklu Cultura Lectionis poświęconego książce Doroty Głowackiej Po tamtej stronie. Świadectwo, afekt, wyobraźnia (24.05.2017).
 • „Etyka – Pamięć – Społeczeństwo”, seminarium poświęcone mojej książce Etyka i pamięć o Zagładzie z udziałem prof. Adama Czarnoty, Centre for Legal Education and Social Theory (24.04.2017).
 • Seminarium z cyklu Cultura Lectionis Polskiego Towarzystwa Kulturoznawczego poświęcone mojej książce Etyka i pamięć o Zagładzie z udziałem Tomasza Majewskiego (29.03.2017).
 • Referat: „Pomiędzy czasem minionym a przyszłym”. Idea pokolenia a etyka pamięci, „Trzecie pokolenie. Postpamięciowe skutki II wojny światowej i Zagłady”, Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu, konferencja ogólnopolska (23–24.03.2017)
 • Wykład: Etyka i pamięć o Zagładzie, Debaty humanistyczne – tezy, tropy, interpretacje, Dolnośląska Szkoła Wyższa we Wrocławiu (15.03.2017)
 • Referat: The meaning of social ontologies of expectations in representations of Polish-Jewish coexistence. Theoretical perspective, „Present Past. Modern Representations of Polish-Jewish Everyday Coexistence in Word, Image and Sound, MHŻP POLIN, Warszawa, konferencja międzynarodowa (25–27.10.2016)
 • Referat: Beyond the Contract of Mutual Indifference. Rethinking Sources of Solidarity – Particularism, Universalism, Cosmopolitanism, A Cultural Difference and Social Solidarity Network: “Immigration, Refugees, Diaspora and Difference”, Uniwersytet SWPS, Wrocław, konferencja międzynarodowa (12–13.09.2016)
 • Referat: Post-Holocaust Jewish Feminist Theology and its Optics. Dialogue with Melissa Raphael’s The Female Face of God in Auschwitz, „Creating Alternatives for Jewish Women in Europe”, Beth Deborah, Fundacja Bente Kahan, Wrocław, konferencja międzynarodowa (1–3.09.2016)
 • Referat: Wokół pojęcia libricide. O obowiązku pamięci w świecie książek bez ludzi i ludzi bez książek, „Kultura książki żydowskiej w Europie środkowowschodniej w XIX i XX wieku”, Uniwersytet Wrocławski, konferencja ogólnopolska (21–22.04. 2015)
 • Referat: Przekład doświadczenia traumy z perspektywy genderowej, „Postanalityczna filozofia prawa”, Karpacz, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (22–25.09.2013)
 • Referat: Norman Geras and Richard Rorty: On Solidarity, Hope, and Human Nature, „Rethinking Pragmatist Aesthetics”, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu (31.08–2.09. 2012)
 • Referat: Geras i Fromm. Dwugłos o naturze ludzkiej w cieniu katastrofy, „Natura (w) granica(ch) kultury/Nature within the Culture Limits”, Instytut Kulturoznawstwa, Uniwersytet Wrocławski, konferencja międzynarodowa (18 XI 2011)
 • Referat: Hagada o Shoah? Między pamięcią katastrofy a pamięcią idei mesjańskiej, „Trzeba widzieć i wiedzieć, trzeba wiedzieć i widzieć. Shoah Lanzmanna 25 lat później”, Wydział Zamiejscowy Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej we Wrocławiu (26–27.05.2011)
 • Referat: The Messianic Promise in the Shadow of the Shoah Memory, „Discussing Modernity. A Dialogue with Martin Jay”, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Oddział Zamiejscowy we Wrocławiu, konferencja międzynarodowa (15–17.10.2010)
 • Referat: Etyczny a prawny aspekt świadczenia ofiar, IV Ogólnopolskie Forum Etyczne „Prawda w życiu moralnym i duchowym”, Instytut Filozofii i Socjologii Akademii Pedagogicznej w Krakowie (06.2008)
 • Referat: Mesjanizm w cieniu pamięci o Zagładzie, „Warszawski Kongres Judaistyczny” konferencja ogólnopolska (06.2008)
 • Referat: Etyczny podział pracy, „Kultura i praktyki demokracji”, Stowarzyszenie Edukacji i Inicjatyw Obywatelskich „Chiazm”, Koło Naukowe Studentów Kulturoznawstwa „Aporie” (23 IV 2008)
 • Referat: Minimalizm moralny a międzykulturowa skuteczność Praw Człowieka, „Konflikt–Wykluczenie–Demokracja II”, Zakład Filozofii Społecznej i Politycznej Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego (11–12.12.2007)
 • Referat: Prawa człowieka jako odpowiedź na Zagładę, „Prawa Człowieka – dialog dyscyplin. Prawo, kultura, polityka”, Uniwersytet Wrocławski (7–8.05.2007)
 • Referat: Losing Humanity – E. Levinas’s Otheraccording to Alain Finkielkraut, „The Notions of Otherness in Contemporary Discourse”, międzynarodowa konferencja Culture, Philosophy and Art Research Institute, Wilno, Litwa (17–18.10.2006)
 • Referat: Od doświadczenia do metafory i z powrotem. Wokół książki Giorgio Agambena, Homo sacer „Oświecenie a emancypacja”, Instytut Filozofii, Uniwersytet Wrocławski (18–19.05. 2006)
Kontakt
katarzyna.liszka[at]uwr.edu.pl

Terminy konsultacji