Plan zajęć

NA ROK AKADEMICKI 2020/21 SEMESTR LETNI

Wszystkie zajęcia z poniższego planu odbywają się zdalnie.


Zajęcia nieujęte w planie tygodniowym:

Licencjat

II rok – w-f oraz praktyki zawodowe

II i III rok – objazd – szlakiem historii i kultury Żydów w Polsce /objazd – zabytki żydowskie w praktyce edukatorskiej: zajęcia odbędą się według następującego harmonogramu: spotkanie organizacyjne – trzydniowy objazd wirtualny – podsumowanie.


Zajęcia drugiej połowy semestru zaczynają się od 21.04.2021 r.

Plan zajęć I roku do pobrania tu.

Plan zajęć II roku ścieżki ogólnoakademickiej do pobrania tu.

Plan zajęć II roku ścieżki edukatorskiej do pobrania tu.

Plan zajęć III roku ścieżki ogólnoakademickiej do pobrania tu.

Plan zajęć III roku ścieżki edukatorskiej do pobrania tu.