Jagoda Budzik

– adiunktka w Katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła hebraistykę i wiedzę o teatrze na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, a w 2019 r. obroniła tam rozprawę doktorską poświęconą obrazom Polski w tekstach izraelskich autorów trzeciego pokolenia po Zagładzie.

Laureatka „Diamentowego Grantu” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a także innych polskich i zagranicznych nagród i stypendiów. Redaktorka i tłumaczka antologii nowego dramatu izraelskiego Jak się miewa bestia? Pięć dramatów o trzecim pokoleniu po Zagładzie, rektorka m.in. tomu Work in progress. Konfrontacje trzeciego pokolenia po II wojnie światowej i Zagładzie, tłumaczy również teksty naukowe. Naukowo interesuje się tematyką Zagłady i pamięci o niej, literaturą hebrajską i kulturą izraelską.

Obecnie pracuje nad przekładem i edycją krytyczną pamiętnika Ja’akowa Ha-Lewiego Lewina, Żydzi i polskie powstanie.

jagoda.budzik[at]uwr.edu.pl

Wybrane publikacje:

Tomy redagowane i współredagowane:

 • „Narracje o Zagładzie” nr 4 2018 (Izraelskie narracje o Zagładzie), red.: Jagoda Budzik, Bartłomiej Krupy.
 • Work in progress. Konfrontacje trzeciego pokolenia po II wojnie światowej i Zagładzie, red. Jagoda Budzik, Kraków 2018.
 • Jak się miewa bestia? Pięć dramatów o trzecim pokoleniu o Zagładzie, wybór i oprac. Jagoda Budzik, Kraków 2017.

Artykuły:

 • Stara i nowa przestrzeń alternatywnych rzeczywistości. Syjonizm, postsyjonizm, neosyjonizm, „Teksty Drugie” – przyjęty do druku.
 • Deconstructing the Topos of Poland as a Jewish Necropolis in Texts by Israeli Authors of the Third Post-Holocaust Generation, “Polish Political Science Yearbook” vol. 47 no. 2, s. 379-389.
 • Mi-Szoa li-tkuma. Polska jako antynomia Izraela, „Narracje o Zagładzie” 2018, nr 4, s. 55-66.
 • Nasza-wasza Zagłada. Trzecie pokolenie Mizrachim wobec pamięci o Zagładzie i polskich przestrzeni naznaczonych, „Porównania” 2017 2(21), s.243-258.
 • Israeli Authors and Their Struggle with Third Generation Identity, w: Work in progress. Konfrontacje trzeciego pokolenia po II wojnie światowej i Zagładzie, red. Jagoda Budzik, Kraków 2018, s. 27-38.
 • „Ani szliszi” Adiego Wolfsona jako poetycka auto(tanato)grafia, w: Twórczość autobiograficzna w Afryce Północnej oraz na Bliskim i Dalekim Wschodzie, red. Agnieszka Graczyk, Joanna Krenz, Adrianna Maśko, Poznań 2017, s. 43-52.
 • Topos Polski jako żydowskiego cmentarza w hebrajskiej literaturze trzeciego pokolenia, „Narracje o Zagładzie” 2016, nr 2, s. 88-100.
 • Banalność zła na jerozolimskiej scenie. Proces Eichmanna jako spektakl, „Studia Azjatystyczne” 2016, nr 2, s. 20-34.
 • Rzeź Ormian w dyskursie izraelskim, „Slavia Occidentalis” 2015, nr 72/2, s. 105-115.
 • Popkultura wobec izraelskich wzorców pamiętania o Zagładzie, „Kultura Popularna” 2015, nr 3 (45), s. 6-17.
 • Ocalałe z kraju „tam” a izraelska rzeczywistość, „Miasteczko Poznań” 2014, nr 3/4, s. 168 179.

Przekłady z języka hebrajskiego:

 • Havi Dreyfuss, Matys Gelman: nieznany przywódca nieznanego chasydzkiego ruchu podczas Zagłady, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” – przyjęty druku.
 • Talila Kosz-Zohar, Proza drugiego pokolenia po Zagładzie: inne sposoby pamiętania, „Narracje o Zagładzie” nr 4 2018, s. 55-66.
 • Yael Ronen, Amit Epstein, Bat Jam, w: Jak się miewa bestia? Pięć dramatów o trzecim pokoleniu o Zagładzie, wybór i oprac. Jagoda Budzik, Kraków 2017.
 • Eyal Weiser, Jak się miewa bestia?, w: Jak się miewa bestia? Pięć dramatów… .
 • Eyal Weiser, Oto Kraj, w: Jak się miewa bestia? Pięć dramatów… .