Poza seriami

Pracownicy Katedry Judaistyki regularnie publikują wyniki swoich badań poza rodzimymi seriami. Dotychczas ukazały się:

  • Agnieszka Jagodzińska, „Duszozbawcy”? Misje i literatura Londyńskiego Towarzystwa Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów w latach 1809–1939, Austeria, Kraków–Budapeszt 2017.
  • Katarzyna Liszka, Etyka i pamięć o Zagładzie, IBL PAN, Warszawa 2016.
  • Marcin Wodziński, Hasidism and Politics. The Kingdom of Poland, 1815–1864, Littman Library of Jewish Civilization, Oxford 2013.
  • Marcin Wodziński, Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008.
  • Marcin Wodziński, Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland: History of a Conflict, przeł. Sarah Cozens, Littman Library of Jewish Civilization, Oxford 2005.
  • Marcin Wodziński, Bibliographie zur Geschichte der Juden in Schlesien II / Bibliography on the History of Silesian Jewry II, Saur-Verlag, München 2004 (Bibliographie zur deutsch-jüdischen Geschichte, Bd. 7).
  • Marcin Wodziński, Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu, Wydawnictwo Cyklady, Warszawa 2003.
  • Andrzej Trzciński, Marcin Wodziński, Cmentarz żydowski w Lesku, cz. 1: Wiek XVI i XVII, Księgarnia Akademicka, Kraków 2002.
  • Židé ve Slezsku. Studie k dějinám Židů ve Slezsku, red. Janusz Spyra i Marcin Wodziński, Muzeum Těšínska, Český Těšín 2001.
  • Jews in Silesia, red. Marcin Wodziński i Janusz Spyra, Księgarnia Akademicka, Kraków 2001.