Stypendia licencjackie

Jednym z priorytetów wrocławskiej judaistyki jest tworzenie atrakcyjnej oferty stypendialnej dla naszych studentów. Studentom studiów licencjackich oferujemy następujące stypendium, z terminem składania dokumentów do 19 maja 2020:

stypendium im. Lilki i Kuby Kronhillów na semestr letni (marzec – lipiec)