Stypendia licencjackie

Jednym z priorytetów wrocławskiej judaistyki jest tworzenie atrakcyjnej oferty stypendialnej dla naszych studentów.

Ogłaszamy nabór na stypendia licencjackie im. Lilki i Kuby Kronhillów na semestr letni 2021/2022.

Termin składania wniosków: do 14 marca 2022.

Skład komisji stypendialnej: dr hab. prof. UWr. Joanna Degler, prof. Marcin Wodziński, dr Katarzyna Liszka i dr Anna Kałużna.

O stypendium mogą ubiegać się studenci pierwszego, drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich (wyłączone są jedynie te osoby, które już dwukrotnie otrzymały to stypendium). Stypendium będzie wynosiło 760 zł miesięcznie.

Wniosek i zaświadczenie o średniej ocen kierujecie na adres: judaistyka[at]uwr.edu.pl

Przypominam, że przy ubieganiu się o stypendium potrzebna jest opinia jednego z wykładowców. Opinie nie są jawne, czyli osoba, która Wam będzie wystawiać rekomendację, kieruje ją bezpośrednio na adres: judaistyka[at]uwr.edu.pl . UWAGA: opinia nie może być wystawiona przez wykładowcę, który należy do Komisji Stypendialnej, czyli NIE MOGĄ to być: Joanna Degler, Anna Kałużna, Katarzyna Liszka, Marcin Wodziński. W razie pytań proszę kontaktować się z Joanną Degler (517 646 763).