Stypendia licencjackie

Jednym z priorytetów wrocławskiej judaistyki jest tworzenie atrakcyjnej oferty stypendialnej dla naszych studentów.

Ogłaszamy nabór na 2 stypendia Fundacji im. Lilki i Kuby Kronhillów dla studentów/studentek studiów licencjackich na semestr letni 2023/2024.

Będzie ono wynosiło 1000 zł miesięcznie.

Termin składania wniosków: do 15 marca 2024.

O stypendium mogą ubiegać się studenci/studentki pierwszego, drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich (wyłączone są jedynie te osoby, które już dwukrotnie otrzymały to stypendium).

 Jakie dokumenty należy złożyć? 

1. wniosek o stypendium,

2. niejawną opinię od jednego z wykładowców/wykładowczyń (opinia ma być przesłana bezpośrednio przez wykładowcę/wykładowczynię na adres: judaistyka@uwr.edu.pl ). UWAGA: opinia nie może być wystawiona przez osobę, która należy do Komisji Stypendialnej.

3. średnią ocen z ostatniego semestru nauki.

Skany dokumentów kierujcie na adres: judaistyka@uwr.edu.pl

Skład komisji stypendialnej: dr hab. Joanna Degler, dr Anna Kałużna, dr Katarzyna Liszka, prof. Marcin Wodziński.