Stypendia licencjackie

Jednym z priorytetów wrocławskiej judaistyki jest tworzenie atrakcyjnej oferty stypendialnej dla naszych studentów.

Ogłaszamy nabór na stypendia licencjackie im. Lilki i Kuby Kronhillów na semestr zimowy 2022/2023

Termin składania wniosków: do 18 października 2022.

O stypendium mogą ubiegać się studenci drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich (wyłączone są jedynie te osoby, które już dwukrotnie otrzymały to stypendium). Stypendium będzie wynosiło 760 zł miesięcznie.

 Wniosek o stypendium i zaświadczenie o średniej ocen kierujecie na adres: judaistyka@uwr.edu.pl 

Przypominam, że przy ubieganiu się o stypendium potrzebna jest opinia jednego z wykładowców. Opinie nie są jawne, czyli osoba, która Wam będzie wystawiać rekomendację, kieruje ją bezpośrednio na adres: judaistyka@uwr.edu.pl . UWAGA: opinia nie może być wystawiona przez wykładowcę, który należy do Komisji Stypendialnej.

Skład komisji stypendialnej: prof. Marcin Wodziński, dr Katarzyna Liszka, dr Anna Kałużna.