Stypendia licencjackie

Jednym z priorytetów wrocławskiej judaistyki jest tworzenie atrakcyjnej oferty stypendialnej dla naszych studentów.

Ogłaszamy nabór na stypendia licencjackie im. Lilki i Kuby Kronhillów na semestr letni 2020/2021.

Termin składania wniosków: do 30 marca 2021.

Skład komisji stypendialnej: dr Agnieszka August-Zarębska, dr hab. Agnieszka Jagodzińska, dr Anna Kałużna i dr hab. Joanna Lisek.

O stypendium mogą ubiegać się studenci pierwszego, drugiego i trzeciego roku studiów licencjackich (wyłączone są jedynie te osoby, które już dwukrotnie otrzymały to stypendium). Stypendium będzie wynosiło 760 zł miesięcznie.

Wyjątkowo nie musicie składać potwierdzonych dokumentów o wysokości średniej, wystarczy skan Waszego oświadczenia o wysokości średniej (zostanie on potwierdzony w późniejszym terminie). Reszta zasad pozostaje bez zmian. Wniosek i oświadczenie w formie podpisanego pdf-u kierujecie na adres: judaistyka[at]uwr.edu.pl

Przypominam, że przy ubieganiu się o stypendium potrzebna jest opinia jednego z wykładowców. Opinie nie są jawne, czyli osoba, która Wam będzie wystawiać rekomendację, kieruje ją bezpośrednio na adres: judaistyka@uwr.edu.pl . UWAGA: opinia nie może być wystawiona przez wykładowcę, który należy do Komisji Stypendialnej, czyli NIE MOGĄ to być: dr Agnieszka August-Zarębska, dr hab. Agnieszka Jagodzińska, dr Anna Kałużna ani dr hab. Joanna Lisek. W razie pytań proszę kontaktować się z Joanną Lisek (517 646 763).