ZESPÓŁ DS. JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

Skład Zespołu ds. jakości kształcenia Przewodnicząca dr Karolina Szymaniak
Członkinie:
dr Jagoda Budzik
dr Agnieszka August-Zarębska
Zespół zatwierdzony przez Radę Katedry 22.12.2021 r.