Barbara Pendzich

– urodziła się w Chicago w rodzinie polskich emigrantów wojennych. W 1984 roku ukończyła historię w School of Foreign Service na Georgetown University w Waszyngtonie. Była stypendystką Lady Davis Scholarship na Uniwersytecie Hebrajskim (1990-91), gdzie studiowała z Moshem Rosmanem. Prowadziła badania archiwalne w Polsce, Rosji i Białorusi w ramach grantów naukowych Programu Fulbrighta, International Research & Exchanges Board oraz Fundacji im. Stefana Batorego. W 1998 uzyskała doktorat na Georgetown University za dysertację na temat wojny polsko-rosyjskiej 1654, napisaną pod kierunkiem Andrzeja Sulimy Kamińskiego. Współredaktorka – wraz z Karin Friedrich – tomu Citizenship and Identity in a Multinational Commonwealth, dedykowananego prof. Kamińskiemu. W latach 80-tych XX wieku była działaczką w Biurze Koordynacyjnym NSZZ „Solidarność” za Granicą z siedzibą w Brukseli pod kierownictwem Jerzego Milewskiego. Pełniła funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Społecznej Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2010-2017 współpracowała z Fundacją Bente Kahan we Wrocławiu. Obecnie współpracowniczka naukowa Katedry Judaistyki na Uniwersytecie Wrocławskim.

bmpendzich[at]gmail.com

Kontakt
bmpendzich@gmail.com