Anna Nienartowicz

– absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej oraz Katedry Judaistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje się badaniem kontaktów kulturowych na poziomie języka i transferu elementów kulturowych. Była nauczycielka hebrajskiego oraz historii i kultury żydowskiej w szkole Szalom Alejchem. Obecnie doktorantka na Wydziale Filologii UWr, gdzie pod okiem prof. Joanny Lisek przygotowuje pracę doktorską, której celem będzie stworzenie biografii intelektualnej braci Turkow.

anna.nienartowicz[at]uwr.edu.pl

I. Projekty, konferencje naukowe i programy

 • Międzynarodowa konferencja studencko-doktorancka pt. Wspólne Drogi „Humaniści o Człowieku” zorganizowana przez KND Wydziału Humanistycznego UMSC w Lublinie, 21-22.09.2020r., on-line, referat pt.: Przestrzeń miejska jako tworzenie się polsko-żydowskiej tożsamości.
 • XIV Seminarium Friedmanowskie organizowane przez Polskie Towarzystwo Studiów Jidyszystycznych: Inny w literaturze i kulturze jidysz, 29.11.2020r., on-line, referat pt.: Tabory, piosenki, kolorowe sukienki, czyli o kontakcie Zygmunta Turkowa z Cyganami.
 • Konferencja organizowana przez Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich: Kobieta żydowska – nowe badania i perspektywy badawcze, 26-28.04.2021r., on-line, referat pt.: Dobra, piękna i utalentowana, czyli obraz aktorki na podstawie wspomnień Zygmunta Turkowa.
 • Farbindungen: a Graduate Conference on Yiddish Networks, międzynarodowa konferencja zorganizowana przez the Center for Jewish Studies at Harvard University, 20-21.02.2022r., on-line; referat pt.: Artistic networks of the inter-war Yiddish theater based on the work of Turkow brothers (1919-1939).
 • The Dybbuk: Undisciplining the Archive, międzynarodowa konferencja zorganizowana przez Wydział Nauk o Sztuce i Teatrze Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie, 23-27.04.2022r., Jerozolima, Hajfa, TelAwiw; referat pt.: Bondage to the Dead, or the (Modern) Dybbuk on the Polish Stage. 
 • I Kongres Polskiego Przekładoznawstwa, kongres zorganizowany przez UJ W Krakowie, UAM w Poznaniu, Centrum Badań Przekładoznawczych UJ, IBL, 19-21.05.2022 r., Kraków/on-line; referat pt.: Żydowski głos polskiej literatury, czyli o przekładzie młodopolan na jidysz w latach 1900-1940.
 • VIII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich: Żydzi i Judaizm we Współczesnych Badaniach Polskich, 28-30.09.2022r. Kraków; referat pt.: Międzywojenne filmy jidyszowe jako narzędzie edukacji w obszarze pamięci kulturowej.
 • III Interdyscyplinarna Konferencja Polskiego Towarzystwa Studiów Jidyszystycznych, 20-21.11.2022 r., Warszawa; referat pt.: Popularyzacja nieżydowskich  utworów dramatycznych poprzez  teatr jidyszowy na przykładzie  międzywojennej​ (1918-1939) działalności braci Turkow. 
 • GEOP WORKSHOP Between Worlds: Performing Polish-Jewish Continuities and Encounters, 5-7.12.2022r., Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa; prezentacja pt.: A Prologue: Influence of the Polish-Jewish Theatre Traditions on the Early Stage of the Theatre Activity of Turkow Brothers​.
 • Stypendium w Bibliotece Medema w Paryżu (wrzesień 2018 – luty 2019)
 • Żydzi i Niemcy w polskiej pamięci zbiorowej. Studium przypadku formowania pamięci w lokalnych, NCN Projekt Uniwersytecki (2016–2018)
 • Referat Walka Michała Weicherta o awangardowy teatr żydowski, VII Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Judaistyczna, Warszawa (2017)
 • Vilnius Yiddish Summer Program, Wilno (2017)
 • Referat Brooklyn is not expanding, czyli o wizerunku amerykańskiego Żyda w filmach Woody’ego Allena na konferencji Katedry Judaistyki UWr „Polska, USA Izrael – popkulturowe konstrukcje tożsamości żydowskiej”, Wrocław (2016)

II. Artykuły

 • Nienartowicz Anna, „Warsaw as a formative space of a Polish-Jewish/Jewish-Polish identity. A case study based on the Zygmunt Turkow’s memoirs Fragmentn fun mayn lebn”, Academic Journal of Modern Philology, Vol. 11 (2021) Special Issue, 135-141. 
 • Nienartowicz Anna, Między hojz a house – socjolingwistyczny aspekt Yinglish na wybranych przykładach reklam drukowanych w dzienniku <<Forwerts>> w latach 1920–1946 [w:] Jidyszland. Nowe przestrzenie, red. M. Adamczyk-Garbowska, J. Degler, M. Ruta, Warszawa, s. 315-345