Anna Nienartowicz

– absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej oraz Katedry Judaistyki na Uniwersytecie Wrocławskim. Interesuje się badaniem kontaktów kulturowych na poziomie języka i transferu elementów kulturowych. Była nauczycielka hebrajskiego oraz historii i kultury żydowskiej w szkole Szalom Alejchem. Obecnie doktorantka na Wydziale Filologii UWr, gdzie pod okiem prof. Joanny Lisek przygotowuje pracę doktorską, której celem będzie stworzenie biografii intelektualnej braci Turkow.

an.nienartowicz[at]gmail.com

Projekty, konferencje naukowe i programy

  • Stypendium w Bibliotece Medema w Paryżu (wrzesień 2018 – luty 2019)
  • Żydzi i Niemcy w polskiej pamięci zbiorowej. Studium przypadku formowania pamięci w lokalnych, NCN Projekt Uniwersytecki (2016–2018)
  • Referat Walka Michała Weicherta o awangardowy teatr żydowski, VII Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Judaistyczna, Warszawa (2017)
  • Vilnius Yiddish Summer Program, Wilno (2017)
  • Referat Brooklyn is not expanding, czyli o wizerunku amerykańskiego Żyda w filmach Woody’ego Allena na konferencji Katedry Judaistyki UWr „Polska, USA Izrael – popkulturowe konstrukcje tożsamości żydowskiej”, Wrocław (2016)