Tim Buchen

– historyk, specjalizuje się w okresie XIX i XX wieku w Europie środkowo-wschodniej. Absolwent Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie na wydziale historii i wydziale literatury niemieckiej, oraz Studiów Europy Wschodniej na Wolnym Uniwersytecie w Berlinie. Stypendysta Uniwersytetu Jagiellońskiego i UW. Autor rozprawy doktorskiej na temat antysemityzmu w Galicji u schyłku XIX w., którą napisał przy Centrum Badań Antysemityzmu na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Praca, oceniona summa cum laude, została wyróżniona m.in. nagrodą Immanuela Kanta, Nagrodą Naukową Ambasadora RP w Niemczech oraz nagrodą Geisteswissenschaften International. Została opublikowana w języku niemieckim w wydawnictwie Metropol oraz po angielsku przez Berghahn Books. Zainteresowania naukowe: historia europejskich imperiów i ich upadku, historia przemocy kolektywnej, historia osadnictwa i migracji przymusowej, polityka masowa, nacjonalizm i historia mniejszości. Stypendysta Minerva Foundation w Izraelu oraz w King’s College w Londynie w ramach CENDARI Fellowship. Postdoc w Niemieckim Instytucie Historycznym w Warszawie, stypendysta Thesaurus Poloniae w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie. Młodszy profesor (Juniorprofessor) na Uniwersytecie Technicznym w Dreźnie (2017 – 2023), wykładowca historii europejskiej na Uniwersytecie w Edynburgu (2015-2017), adiunkt na Europejskim Uniwersytecie Viadrina we Frankfurcie nad Odrą (2013 – 2015) oraz na Otto-Wilhelms-Universität w Bambergu (2012 – 2013). Od grudniu 2023 r. adiunkt w Katedrze Judaistyki im. T. Taubego na Uniwersytecie Wrocławskim (Zofia and Tadeusz Heimrath Associate Professor for the History of Jews in Breslau and Silesia). Stanowisko to jest finansowane przez Uniwersytet Wrocławski, dwie niemieckie fundacje oraz prywatnego darczyńcę. tim.buchen[at]uwr.edu.pl

Wybrane publikacje

I. Monografie

 • Antisemitism in Galicia. Agitation, Politics, and Violence against Jews in the late Habsburg Monarchy, Austrian & Habsburg Studies 29, New York and Oxford 2020 (Paperback 2023).
 • Wspólnie z Zuzanną Bogumił, Joanną Wawrzyniak, Christianem Ganzerem i Mashą Seniną: Enemy on Display. The Second World War in Eastern European Museums, Museums and Collections 7, New York 2015. (Paperback 2017)
 • Antisemitismus in Galizien. Agitation, Gewalt und Politik gegen Juden in der Habsburgermonarchie um 1900, Studien zum Antisemitismus in Europa 3, Berlin 2012.

II. Tomy pod redakcją

 • Wspólnie z Marią Luft: Breslau / Wrocław 1933–1949. Studien zur Topographie der Shoah, Jüdische Kulturgeschichte in der Moderne 28, Berlin 2023.
 • Wspólnie z Frankiem Grelką: W poszukiwaniu nowego ładu. Europa Środkowo-Wschodnia wobec upadku imperiów, 1917–1924, Berlin 2017.
 • Wspólnie z Maltem Rolfem: „Imperiale Biographien“. Elitekarrieren in den Vielvölkerreichen der Habsburger und Romanovs (1850-1914), Elitenwandel in der Moderne 17, München 2015.

III. Artykuły

 • Raumgeschichten der Shoah. Zur Einführung in Forschungsfelder und methodische Grundlagen einer jüdischen Geschichte Breslaus / Wrocław 1933–1949, in: Tim Buchen, Maria Luft: Breslau / Wrocław 1933–1949. Studien zur Topographie der Shoah, Jüdische Kulturgeschichte in der Moderne 28, Berlin 2023.Luft Breslau/Wroclaw 1933-1949.
 • Collective Violence and the Religious Politicization of Peasants on the Habsburg Periphery: ´Rabatz`and `Antisemitic Riots´in West Galicia 1846-1898, w: Eveline Bouwers (red.): Catholics and Violence in the Nineteenth-Century Global World, London 2023.
 • „Freikorps-Fieber” und Innere Kolonisation. Deutsche Siedlungsprogramme im Baltikum 1885-1919, w: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft 71 (2023), H 7/8, s. 603- 624.
 • Religiöse Mobilisierung im Reich. Die imperialen Lebensläufe und politischen Karrieren von Joseph Bloch und Stanislaw Stojalowski in der Habsburgermonarchie, w: Geschichte und Gesellschaft 40 (2014), H.1, s. 117-141.
 • “Learning from Vienna Means Learning to Win”: the Cracovian Christian Socials and the `Antisemitic Turn´of 1896, in: Quest. Issues in Contemporary Jewish History (3/2012) http://www.quest-cdecjournal.it/
 • Z galicyjskiej wsi do Wiednia i z powrotem. Interpelacja poselska jako technika komunikacji monarchii habsburskiej na przykładzie politycznego antysemityzmu, w: Urszula Jakubowska (red.): Galicyskie spotkania 2011, Warszawa 2012, s. 231-255.
 • „Herkules im antisemitischen Augiasstall“ – Joseph Samuel Bloch und Galizien in der Reaktion auf Antisemitismus in der Habsburger Monarchie, in: Fritz Bauer Institut, Ulrich Wyrwa (Hrsg.): Einspruch und Abwehr: Die Reaktion des europäischen Judentums auf die Entstehung des Antisemitismus (1879-1914) (Frankfurt: Campus) 2010, S. 193-214.