Anna Kałużna

– absolwentka socjologii. Doktorat Teatr żydowski na Dolnym Śląsku w latach 1945-1968 napisany pod kierunkiem prof. Marcina Wodzińskiego obroniła na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Była stypendystką m.in. Posen Foundation oraz YIVO Institute for Jewish Research.

Była kuratorką kilku wystaw, między innymi o powojennym teatrze żydowskim na Dolnym Śląsku. Od wielu lat związana jest z Katedrą Judaistyki (wcześniej Zakładem Studiów Żydowskich). Brała udział w wielu inicjatywach kulturalnych i edukacyjnych. Stale współpracuje z Fundacją Dzielnica Wzajemnego Szacunku we Wrocławiu.

Jej zainteresowania obejmują powojenną historię Żydów, szczególnie na Dolnym Śląsku, teatr żydowski.

Obecnie prowadzi sekretariat Katedry Judaistyki oraz naucza języka jidysz.

anna.kaluzna[at]uwr.edu.pl

Publikacje

 • Żydowskie osiedle na Dolnym Śląsku, „Rita Baum” (2010) nr 14.
 • Jakub Rotbaum, [w:] Polak, Żyd, Artysta. Tożsamość a awangarda [katalog wystawy], 2009.
 • Kronika wypadków antysemickich, „Notatnik Teatralny” (2009) nr 56/57.
 • Historia jednej sceny, „Notatnik Teatralny” (2009) nr 56/57.
 • Niderszlezjer Jidiszer Teater, „Słowo Żydowskie”(2008) nr 9/10 (425/426).

Wybrane wystąpienia

 • Źródła jidyszowe w badaniach dotyczących teatru żydowskiego podczas X Wrocławskiej Konferencji Judaistycznej Profesor Jerzy Woronczak (1923–2003). Dzieło inspiracje kontynuacje, Wrocław (04.2013)
 • Jewish Theatre in Postwar Poland, Young Scholars Workshops w Izraelu, Cezarea (06.2012)
 • The Jewish Committies and the Congregation, podczas VII Wrocławskiej Konferencji Religion and Beyond: Jewish Religious Life in Breslau/Wrocław, Wrocław (05.2010)
 • Teatr żydowski na Dolnym Śląsku, wykład z cyklu Wszechnica Teatralna, Wrocław (02.2010)
 • Powojenne osadnictwo żydowskie na Dolnym Śląsku, wykład dla wrocławskich przewodników, Wrocław (05.2009)
 • O budowie gmachu Dolnośląskiego Teatru Żydowskiego podczas III Warszawskiej Konferencji Judaistycznej „CENTRA – PERYFERIE – POGRANICZA”, Warszawa (05.2009)
 • Powojenny teatr żydowski na Dolnym Śląsku, sesja naukowa w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, Warszawa (09.2007)
Kontakt
anna.kaluzna[at]uwr.edu.pl

Terminy konsultacji