Plan zajęć

NA ROK AKADEMICKI 2020/21 SEMESTR ZIMOWY

Poza poniższym planem studenci realizują poniższe zajęcia:

Licencjat

I rok – zblokowane zajęcia z ks. prof. M. Rosikiem Historia Żydów w starożytności (wykład): 12.X, 19.X, 26.X w godz. 10:15-11.00, 11:15-12:45, 13.00-14.30 (online).

II rok – lektoraty (online), zajęcia ogólnowydziałowe Rynek pracy (online) oraz w-f (stacjonarnie)

Magisterskie

II rokTeoria i praktyka przekładu dr K. Szymaniak: e-learning w ramach platformy E-EDU, lektoraty (online)

Zajęcia drugiej połowy semestru zaczynają się od 30.11.2020

Skróty: w. – wykład; ćw. – ćwiczenia; *- oznaczenie zajęć do wyboru z pary wskazanej w programie studiów

Plan zajęć do pobrania tu