Rekrutacja

Pytania dotyczące rekrutacji na judaistykę I i II stopnia: tel. 506761655 (godz. 9.00-15.30), e-mail: agnieszka.august-zarebska[at]uwr.edu.pl


W terminach urlopu proszę tylko o kontakt mailowy – odpowiem w miarę możliwości: 15.07-31.08 oraz 8-15.09 i 20-30.09. W tym czasie zalecany jest przede wszystkim kontakt z sekretarzami komisji rekrutacyjnej: martyna.panczak@uwr.edu.pl lub oskar.meller@uwr.edu.pl


Judaistyka studia stacjonarne II stopnia – zasady przyjęć w roku 2021/2022:

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem studiów licencjackich na kierunku judaistyka lub absolwenci innych studiów licencjackich albo magisterskich, którzy dysponują dokumentem poświadczającym ich znajomość hebrajskiego na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), a także zagranicznych studiów licencjackich, w tym zwłaszcza absolwenci żydowskich wyższych szkół religijnych, jeśli gwarantują one uzyskanie odpowiednich kompetencji językowych.

Kandydaci nieposiadający poświadczenia znajomości języka hebrajskiego na wymaganym poziomie w ramach postępowania rekrutacyjnego będą musieli zdać test z hebrajskiego na poziomie B1. Kandydaci muszą także znać język angielski co najmniej na poziomie B2.

DYPLOM UZYSKANY ZA GRANICĄ

O przyjęcie na studia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem studiów licencjackich na kierunku judaistyka lub absolwenci innych studiów licencjackich albo magisterskich, którzy dysponują dokumentem poświadczającym ich znajomość hebrajskiego na poziomie B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (CEFR), a także zagranicznych studiów licencjackich, w tym zwłaszcza absolwenci żydowskich wyższych szkół religijnych, jeśli gwarantują one uzyskanie odpowiednich kompetencji językowych.

Kandydaci nieposiadający poświadczenia znajomości tych języków na wymaganym poziomie w ramach postępowania rekrutacyjnego będą musieli zdać test z hebrajskiego na poziomie B1. Kandydaci muszą także znać język angielski co najmniej na poziomie B2.

Harmonogram rekrutacji