Tomasz Bernaś

– nauczyciel języka polskiego jako obcego. Uczy obcokrajowców i… komputery. Na co dzień można go spotkać w murach Politechniki Wrocławskiej, gdzie zajmuje się przetwarzaniem języka naturalnego. Pod kierunkiem prof. Marcina Wodzińskiego pracuje nad aszkenazyjskimi inskrypcjami nagrobnymi. Resztkę czasu, żeby się nie nudził, zagospodarowują całkowicie dwie małe dziewczynki i jedna ciut starsza.

tomasz.bernas[at]pwr.edu.pl

Publikacje

  • Badania nad polskim językiem migowym na tle innych języków migowych, „Rozprawy Komisji Językowej” 42 (2016), s. 15–21.
  • Tomasz Bernaś, Jan Kocoń, Michał Marcińczuk et al., Temporal expressions in Polish corpus KPWr, „Cognitive Studies” 15 (2015), s. 293–317.
  • Tomasz Bernaś, Michał Marcińczuk, Marcin Oleksy et al., Towards an event annotated Corpus of Polish, „Cognitive Studies” (2015), s. 253–267.

Projekty badawcze

  • AZON (Program Operacyjny Polska Cyfrowa): Atlas Zasobów Otwartych Nauki (2017)
  • CLARIN-PL (2013–2017)
  • Inwentaryzacja cmentarza żydowskiego w Strzelinie (2012–2016)
  • Trójstronny projekt edukacyjny Fundacji „Krzyżowa” dla Porozumienia Europejskiego (2016)
  • Inwentaryzacja cmentarza żydowskiego w Mikulovie – 5 edycji (2010, 2012, 2014, 2015, 2017)
Kontakt
tomasz.bernas[at]pwr.edu.pl