SEMINARIUM

Od wielu lat pracownicy, współpracownicy i sympatycy Katedry Judaistyki spotykają się na regularnych czwartkowych seminariach naukowych. W ich ramach omawiane są nie tylko prace naszych doktorantów, ale też wszystkie prowadzone przez pracowników i współpracowników projekty badawcze czy najważniejsze ukazujące się właśnie teksty z obszaru szeroko zdefiniowanej humanistyki. Katedra organizowała też seminaria naukowe wspólnie z Centrum im. Willy’ego Brandta i Instytutem Historii Sztuki.

Regularnie zapraszani są także goście z kraju i zagranicy. Wśród nich byli m.in. Eliyana Adler (Penn State University), Abraham Ascher (CUNY), Štěpán Balík (Uniwersytet Południowoczeski w Budziejowicach), Gideon Biger (Tel Aviv University), Rafael Blau, Tobias Brinkman (University of Southampton), Jagoda Budzik (UM), Elżbieta Chromiec (DWSSP Asesor, Wrocław), Michał Galas (UJ), Ewa Geller (UW), Boris Gerus, Adam Heimrath, Elliott Horowitz (Bar Ilan University), Dariusz Jażdżyk, Barbara Kirshenblatt-Gimblett (NYU), Agnieszka Kłos (UWr), Monika Kozak, Agata Kroh, Bartłomiej Krupa (UAM), Maciej Łagiewski (Muzeum Miejskie Wrocławia), Anna Majdanik-Łysiak (Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie), Vivian Mann (Jewish Museum, New York), Artur Markowski (UW), Marian Marzyński, Alicja Maślak-Maciejewska (UJ), Anna Michałowska (UW), Anna Molisak (UW), Krzysztof Morta (UWr), Bożena Muszkalska (UAM, UWr), David Peleg (Ambasada Izraela w Warszawie), Rajmund Pietkiewicz (Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu), Antony Polonsky (Brandeis University), Radosław Pyffel (PAN), Mordecai Roshwald (University of Minnesota), Moshe Rosman (Bar Ilan University), Nachma Sandrow, Alon Simhayoff (Ambasada Izraela w Warszawie), Agnieszka Skalska-Graczyk (Muzeum Sztuki w Łodzi), Shaul Stampfer (Hebrew University), Małgorzata Stolarska-Fronia (Muzeum Historii Żydów Polskich), Marzena Szugiero, (UW), Adam Szumilak (UWr), Bella Szwarcman-Czarnota (Midrasz), Adam Szydzisz (UWr), Karolina Szymaniak (UJ), Marek Tuszewicki (UJ), Wioletta Wejman (Ośrodek Brama Grodzka), Leszek Ziątkowski (UWr).