Zakwaterowanie

Katedra Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego oferuje darmowe zakwaterowanie we Wrocławiu na okres od jednego do sześciu tygodni badaczom prowadzącym kwerendy pośród judaików zgromadzonych we wrocławskich bibliotekach i archiwach. Pierwszeństwo mają naukowcy badający historię Żydów śląskich oraz młodzi naukowcy przygotowujący doktoraty lub pracujący nad projektami postdoktorskimi.

Zgłoszenia wraz z planem badawczym, CV oraz listem polecającym od promotora należy przesłać na adres: judaistyka[at]uwr.edu.pl.