Stypendia

Stypendium doktorskie KGHM Polska Miedź S.A.

Roczne stypendium w wysokości 30 000 zł przyznawane jest studentom studiów doktoranckich Uniwersytetu Wrocławskiego, których promotorem jest jeden z pracowników Katedry Judaistyki im. Tadeusza Taubego.

Każdy kandydat na stypendystę zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem stypendium przed złożeniem dokumentów. Wystartowanie w konkursie stypendialnym oznacza akceptację regulaminu.

Wskazane regulaminem dokumenty należy składać do 10 października 2018 roku w Sekretariacie Katedry Judaistyki przy ul. św. Jadwigi 3/4 we Wrocławiu, pok. 111 lub listownie na wskazany wyżej adres z dopiskiem na kopercie STYPENDIUM DOKTORSKIE.

Lista stypendystów zostanie opublikowana na stronie internetowej Katedry Judaistyki 20 października 2018 roku.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 375 28 11 lub kierowanie pytań na adres mailowy: judaistyka[at]uwr.edu.pl.

 

Stypendium podoktorskie KGHM Polska Miedź S.A.

Dwa półroczne stypendia w wysokości 32 500 złotych każde przyznawane jest przez Komisję Stypendialną Katedry Judaistyki na okres 5 miesięcy:

  • stypendium w semestrze letnim: od lutego do czerwca 2019 roku
  • stypendium w semestrze zimowym: od września 2019 do stycznia 2020 roku

Każdy kandydat na stypendystę zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem stypendium przed złożeniem dokumentów. Wystartowanie w konkursie stypendialnym oznacza akceptację regulaminu.

Wskazane regulaminem dokumenty należy składać:

  • na stypendium w semestrze letnim: do 30 listopada 2018 roku w Sekretariacie Katedry Judaistyki przy ul. św. Jadwigi 3/4 we Wrocławiu, pok. 111 lub listownie na wskazany wyżej adres z dopiskiem na kopercie STYPENDIUM PODOKTORSKIE. Lista stypendystów zostanie opublikowana na stronie internetowej Katedry Judaistyki 15 grudnia 2018 roku.
  • na stypendium w semestrze zimowym: do 31 maja 2019 roku w Sekretariacie Katedry Judaistyki przy ul. św. Jadwigi 3/4 we Wrocławiu, pok. 111 lub listownie na wskazany wyżej adres z dopiskiem na kopercie STYPENDIUM PODOKTORSKIE. Lista stypendystów zostanie opublikowana na stronie internetowej Katedry Judaistyki 15 czerwca 2019 roku.

W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 71 375 28 11 lub kierowanie pytań na adres mailowy: judaistyka[at]uwr.edu.pl.