Wojciech Tworek

– adiunkt w Katedrze Judaistyki od 2019 roku. Interesuje się historią i kulturą chasydyzmu oraz żydowskiej ortodoksji. Studiował filozofię (UJ) i hebraistykę (UW). Doktorat, pisany pod kierownictwem Ady Rapoport-Albert i Naftalego Loewenthala, obronił na University College London. Był stypendystą m.in. YIVO Institute for Jewish Research, The Posen Society of Fellows i Memorial Foundation for Jewish Culture. Po studiach doktoranckich przebywał na stażach podoktoranckich w Zakładzie Studiów Żydowskich UWr i w Anne Tanenbaum Centre for Jewish Studies na Uniwersytecie w Toronto. Prowadził zajęcia na letnim kursie jidysz Ot Azoy! w Londynie i w Centrum Historii Miejskiej Europy Środkowo-Wschodniej we Lwowie. Okazjonalnie pisuje do „Afn Szwel” na tematy związane z popularną kulturą chasydzką. Był członkiem zespołu przygotowującego angielskie tłumaczenie jidyszowych materiałów przechowywanych w Archiwum Ringelbluma. Autor monografii Eternity Now. Shneur Zalman of Liady and Temporality (State University of New York Press, 2019). Obecnie tłumaczy hebrajskojęzyczne pamiętniki Natana Sternharza i Bera Birkenthala w ramach projektu „Kanon literatury wspomnieniowej Żydów polskich” oraz pracuje nad książką o ruchu Chabad-Lubawicz w międzywojennej Polsce.

wojtek.tworek[at]gmail.com

Publikacje

I. Ksiązka

 • Eternity Now. Rabbi Shneur Zalman of Liady and Temporality, Albany: State University of New York Press, 2019.

II. Artykuły

 • Hasidic Attitudes towards the Non-Jewish World, „Jewish Social Studies” 2020 [współautor: Marcin Wodziński]. (forthcoming)
 • The Scroll of 19 Kislev and the Construction of an Imagined Chabad-Lubavitch Community in Interwar Poland, „Polin” 33 (2020). (forthcoming)
 • Mystic, Teacher, Troublemaker – Shimon Engel Horovits of Żelechów and the Challenges of Hasidic Yeshiva Education in Interwar Poland, „Jewish Quarterly Review” 110 (2020), nr 2. (forthcoming)
 • Beyond Hagiography with Footnotes. Writing Biographies of the Habad Rebbe in the Post-Schneerson Era, „AJS Review” 43 (2019), nr 2, s. 1–27.
 • Between Hagiography and Historiography. Chabad, Scholars of Hasidism, and the Case of The Portrait of Rabbi Shneur Zalman of Liady, „East European Jewish Affairs” 47 (2017), nr 1, s. 3–27.
 • Setting Time for Torah Study in R. Shneur Zalman of Liady’s Thought, „AJS Review” 38 (2014), nr 1, s. 29–57.

III. Rozdziały w publikacjach zbiorowych

 • Staging Hasidism. Representation of the ‘Yossele Schumacher Affair’ in a Hasidic Yiddish Play Vi iz Yosele, [w:] Representing Jewish Thought, red. Agata Paluch i Lukas Muehlethaler, Leiden 2020. (forthcoming)
 • Migdar u-zeman be-chitwe rabi Szneur Zalman mi-Ladi, [w:] Habad Hasidism. History, Theology and Image, Collected Articles, red. Jonatan Meir, Gadi Sagiv, Jerusalem 2016, s. 57–76 [po hebrajsku].

IV. Recenzje

 • Philip Wexler and Eli Rubin, Social Vision. The Lubavitcher Rebbe’s Transformative Paradigm for the World, New York: Herder&Herder 2019, „H-Judaic” 2020. (forthcoming)
 • Shaul Magid, Hasidism Incarnate: Hasidism, Christianity, and the Construction of Modern Judaism, Stanford, CA: Stanford University Press, 2015, „Studia Judaica” 49 (2019), nr 1.
 • George Y. Kohler, Kabbalah Research in the Wissenschaft des Judentums (1820–1880). The Foundation of an Academic Discipline, Munich and Vienna: De Gruyter Oldenbourg, 2019, „European Journal of Jewish Studies” 14 (2019), nr 1.
 • Ruth von Bernuth, How the Wise Men Got to Chelm: the Life and Times of a Yiddish Folk Tradition, New York: New York University Press, 2016, „Journal of Modern Jewish Studies” 18 (2019), nr 4, s. 523
 • Szolem Alejchem na ekranie: Laughing in the Darkness, a film by Joseph Dorman, „Cwiszn” 3, (2011), s. 107–109.

V. Tłumaczenia

 • The Ringelblum Archive. Underground Archive of the Warsaw Ghetto, vol. 2: Accounts from Borderlands, 1939–1941, red. Andrzej Żbikowski, tłum. z języka polskiego: Anna Brzostowska, Jerzy Giebułtowski, Katarzyna Gucio; tłum. z języka jidysz: Jennifer Bell, Vincent Homolka, Daniel Kennedy, Fleur Kuhn, Dianne Levitin, Barry Smerin, Wojciech Tworek, Elena Watson, Rebecca Wolpe, Warszawa 2019.
 • Wieża Dawida. Chasydzi lelowscy (Migdal Dawid, Piotrków 1930), tłum. Agata Paluch i Wojciech Tworek, red. Michał Galas i Mirosław Skrzypczyk, Kraków–Budapest 2018.
 • The Ringelblum Archive. Underground Archive of the Warsaw Ghetto, vol. 1: Warsaw Ghetto: Everyday Life, red. Katarzyna Person, tłum. z języka polskiego: Anna Brzostowska, Katarzyna Gucio, Jerzy Giebułtowski, tłum. z języka jidysz: Helen Beer, Khayke Beruriah Wiegand, Vincent Homolka, Wojciech Tworek, Lena Watson. Warszawa 2017.
 • Oz Almog, Wielokulturowy Izrael, tłum. Agnieszka Olek, Aleksandra Rawska, Wojciech Tworek, Warszawa 2011.
 • Menachema Mendla Schneersona Bati le-gani 5711, „Studia Judaica” 13 (2010), nr 1 (25), s. 77-91.
 • Wiktor Pielewin, Prince of Gosplan, „Kresy” 4 (2005).

VI. Artykuły popularnonaukowe

 • „Emune-bitochn-geule”: der alef bejs funem chasidiszn teater, „Afn Szwel” 384–385, Summer–Fall 2019, s. 25–28.
 • A 17th Century Copy of Sa’adi’s Collected Works (IO Islamic 843), British Library, Asian and African Studies Blog, 28 April 2017 [współautor: Ursula Sims-Williams].
 • Dosliwood: di fabrik fun koshere chalojmes, „Afn Szwel” 364–365, Summer–Autumn 2014, s. 29–37.
 • Lipa Schmeltzer: dos jidisz kol fun der chasidiszer, „Afn Szwel” 362–363, Winter–Spring 2014, 43–46.