Wojciech Tworek

– adiunkt w Katedrze Judaistyki od 2019 roku. Interesuje się historią i kulturą chasydyzmu oraz żydowskiej ortodoksji. Studiował filozofię (UJ) i hebraistykę (UW). Absolwent rocznego kursu w Paideia Institute for Jewish Studies in Sweden. Doktorat, pisany pod kierownictwem Ady Rapoport-Albert i Naftalego Loewenthala, obronił na University College London. Po studiach doktoranckich przebywał na stażach podoktoranckich w Zakładzie Studiów Żydowskich UWr i w Anne Tanenbaum Centre for Jewish Studies na Uniwersytecie w Toronto. Był członkiem zespołu przygotowującego angielskie tłumaczenie jidyszowych materiałów przechowywanych w Archiwum Ringelbluma. Autor monografii Eternity Now. Shneur Zalman of Liady and Temporality (State University of New York Press, 2019) oraz tłumaczenia i opracowania autobiografii Natana Sternharza pt. Dni Natana (PWN, 2021) w ramach projektu „Kanon literatury wspomnieniowej Żydów polskich”. Obecnie wraz z Marcinem Wodzińskim i zespołem tłumaczy przygotowuje Antologię opowieści chasydzkiej (Ossolineum) oraz pracuje, w ramach grantu NCN Sonata, nad monografią ruchu Chabad-Lubawicz w międzywojennej Polsce pod roboczym tytułem The Polish Exile: Chabad Hasidism in Interwar Years.

Ponadto zajmuje się opracowaniem archiwum Ady Rapoport-Albert w zbiorach biblioteki Katedry Judaistyki oraz prowadzi spotkania z literaturą chasydzką dla studentów, absolwentów i przyjaciół Katedry.

wojciech.tworek[at]uwr.edu.pl

Publikacje

I. Książki

 • Natan Sternharz, Dni Natana, Warszawa: PWN, 2021 (wstęp, opracowanie, przekład).
 • Eternity Now. Rabbi Shneur Zalman of Liady and Temporality, Albany: State University of New York Press, 2019. (paperback 2020).

II. Książki redagowanie

 • Zuzanna Krzemień, Shaping the Jewish Enlightenment: Solomon Dubno (1738–1813), an Eastern European Maskil, red. Noëmie Duhaut i Wojciech Tworek. Współpraca: Monika Biesaga. Boston: Academic Studies Press, 2023.

III. Artykuły

 • “Education and Formation in an Interwar Hasidic Yeshiva: the Case of Tomkhe Temimim Warsaw,” Modern Judaism 43.3 (2023).
 • “Nostalgia, Canonization and the Messianic Renewal: the Case of the Chabad Hasidic Movement,” History and Memory 34.2 (2022): 174-201.
 • Hasidic Attitudes towards the Non-Jewish World, „Jewish Social Studies” 2020 [współautor: Marcin Wodziński]. (forthcoming)
 • The Scroll of 19 Kislev and the Construction of an Imagined Chabad-Lubavitch Community in Interwar Poland, „Polin” 33 (2020). (forthcoming)
 • Mystic, Teacher, Troublemaker – Shimon Engel Horovits of Żelechów and the Challenges of Hasidic Yeshiva Education in Interwar Poland, „Jewish Quarterly Review” 110 (2020), nr 2. (forthcoming)
 • Beyond Hagiography with Footnotes. Writing Biographies of the Habad Rebbe in the Post-Schneerson Era, „AJS Review” 43 (2019), nr 2, s. 1–27.
 • Between Hagiography and Historiography. Chabad, Scholars of Hasidism, and the Case of The Portrait of Rabbi Shneur Zalman of Liady, „East European Jewish Affairs” 47 (2017), nr 1, s. 3–27.
 • Setting Time for Torah Study in R. Shneur Zalman of Liady’s Thought, „AJS Review” 38 (2014), nr 1, s. 29–57.

IV. Rozdziały w publikacjach zbiorowych

 • “Staging Hasidism: Representation of the ‘Yossele Schumacher Affair’ in a Hasidic Yiddish Play Vi iz Yosele,” Representing Jewish Thought: Proceedings of the 2015 Institute of Jewish Studies Conference Held in Honour of Professor Ada Rapoport-Albert, red. Agata Paluch, Leiden: Brill, 2021, 47-67.
 • “The Scroll of 19 Kislev and the Construction of an Imagined Chabad-Lubavitch Community in Interwar Poland,” Polin: Studies in Polish Jewry 33, red. Ada Rapoport-Albert and Marcin Wodziński, Liverpool: Liverpool University Press, 2020, 308-327.
 • “Lubavitch Hasidism,” Oxford Bibliographies 2017 (tekst uaktualniony w 2022).
 • Migdar u-zeman be-chitwe rabi Szneur Zalman mi-Ladi, [w:] Habad Hasidism. History, Theology and Image, Collected Articles, red. Jonatan Meir, Gadi Sagiv, Jerusalem 2016, s. 57–76 [po hebrajsku].

V. Artykuły popularnonaukowe

 • “Wrocławska judaistyka po II wojnie światowej,” Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka [współautor: Marcin Wodziński. Tekst przyjęty do druku].
 • “The Eastern European Problem of Hasidic Studies,” Jewish Quarterly Review, forum, 112.2 (2022): 256-259.
 • “A Different Type of Seminary: Priests, Cyclists, and Other Tourists Visit the Lublin Yeshiva.” In geveb (Grudzień 2021). https://ingeveb.org/blog/a-different-type-of-seminary
 • “O chasydyzmie w pierwszej osobie: Dni Natana Natana Sternhartza,” Kwartalnik Historii Żydów 278.2 (2021): 487-500.
 • “Ada Rapoport-Albert: In Memoriam,” East European Jewish Affairs 50.1-2 (2020): 259-260.
 • Emune-bitochn-geule”: der alef bejs funem chsidiszn teater,” Afn Szwel 384–385 (Summer–Fall 2019): 25–28.
 • “A 17th Century Copy of Sa’adi’s Collected Works (IO Islamic 843),” British Library, Asian and African Studies Blog, 28 April 2017 [współautor: Ursula Sims-Williams]. https://blogs.bl.uk/asian-and-african/2017/04/a-17th-century-copy-of-saʻdis-collected-works-io-islamic-843.html
 • “Dosliwood: di fabrik fun koshere chalojmes,” Afn Szwel 364–365 (Summer–Autumn 2014): 29–37.
 • “Lipa Schmeltzer: dos jidisz kol fun der chasidiszer gas,” Afn Szwel 362–363 (Winter–Spring 2014): 43–46.

VI. Tłumaczenia

 • Valerii Paniushkin, Varvara Paniushkina, Cela nr 18, Warszawa: Byprosvet, 2023. Tłumaczenie z języka rosyjskiego Katarzyna Taczyńska and Wojciech Tworek.
 • The Ringelblum Archive: Underground Archive of the Warsaw Ghetto. Accounts from the General Government, vol. 7. “Accounts from the Annexed Territories: Warthegau, Reichsgau Danzig-West Prussia, Regierungsbezirk, Zichenau, Upper Silesia,” edited by Eleonora Bergman, Monika Polit, Magdalena Siek, Ewa Wiatr. Translations from Polish: Anna Brzostowska, Jerzy Giebułtowski. Translations from Yiddish: Jennifer Bell, Victoria Dorosz, Daniel Kennedy, Fleur Kuhn, Dianne Levitin, Barry Smerin, Wojciech Tworek, Elena Watson, Rebecca Wolpe. Translations from Hebrew: Yale Reisner. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2022.
 • The Ringelblum Archive: Underground Archive of the Warsaw Ghetto. Accounts from the General Government, vol. 6. “Accounts from the General Government,” edited by Aleksandra Bańkowska. Translations from Polish: Anna Brzostowska, Jerzy Giebułtowski. Translations from Yiddish: Helen Beer, Jennifer Bell, Vincent Homolka, Louis D. Levine, Dianne Levitin, Rivka Schiller, Barry Smerin, Wojciech Tworek, Elena Watson. Warszawa: Żydowski Instytut Historyczny, 2022.
 • Natan Sternharz, “Śmierć cadyka (fragmenty Dni Natana), Kwartalnik Historii Żydów 278.2 (2021): 501-518.
 • Yonatan Berg, [wiersze], Chidusz 5 (2020).
 • The Ringelblum Archive. Underground Archive of the Warsaw Ghetto, vol. 2: Accounts from Borderlands, 1939–1941, red. Andrzej Żbikowski, tłum. z języka polskiego: Anna Brzostowska, Jerzy Giebułtowski, Katarzyna Gucio; tłum. z języka jidysz: Jennifer Bell, Vincent Homolka, Daniel Kennedy, Fleur Kuhn, Dianne Levitin, Barry Smerin, Wojciech Tworek, Elena Watson, Rebecca Wolpe, Warszawa 2019.
 • Wieża Dawida. Chasydzi lelowscy (Migdal Dawid, Piotrków 1930), tłum. Agata Paluch i Wojciech Tworek, red. Michał Galas i Mirosław Skrzypczyk, Kraków–Budapest 2018.
 • The Ringelblum Archive. Underground Archive of the Warsaw Ghetto, vol. 1: Warsaw Ghetto: Everyday Life, red. Katarzyna Person, tłum. z języka polskiego: Anna Brzostowska, Katarzyna Gucio, Jerzy Giebułtowski, tłum. z języka jidysz: Helen Beer, Khayke Beruriah Wiegand, Vincent Homolka, Wojciech Tworek, Lena Watson. Warszawa 2017.
 • Oz Almog, Wielokulturowy Izrael, tłum. Agnieszka Olek, Aleksandra Rawska, Wojciech Tworek, Warszawa 2011.
 • Menachema Mendla Schneersona Bati le-gani 5711, „Studia Judaica” 13 (2010), nr 1 (25), s. 77-91.
 • Wiktor Pielewin, Prince of Gosplan, „Kresy” 4 (2005).

VII. Recenzje

 • “Yoram Bilu, With Us More than Ever: Making the Absent Rebbe Present in Messianic Chabad, Stanford, Ca: Stanford University Press, 2020,” AJS Review 46.1 (2022): 220-222.
 • “George Y. Kohler, Kabbalah Research in the Wissenschaft des Judentums (1820–1880): The Foundation of an Academic Discipline, Munich and Vienna: De Gruyter.
 • Philip Wexler and Eli Rubin, Social Vision. The Lubavitcher Rebbe’s Transformative Paradigm for the World, New York: Herder&Herder 2019, „H-Judaic” 2020. (forthcoming)
 • Shaul Magid, Hasidism Incarnate: Hasidism, Christianity, and the Construction of Modern Judaism, Stanford, CA: Stanford University Press, 2015, „Studia Judaica” 49 (2019), nr 1.
 • George Y. Kohler, Kabbalah Research in the Wissenschaft des Judentums (1820–1880). The Foundation of an Academic Discipline, Munich and Vienna: De Gruyter Oldenbourg, 2019, „European Journal of Jewish Studies” 14 (2019), nr 1.
 • Ruth von Bernuth, How the Wise Men Got to Chelm: the Life and Times of a Yiddish Folk Tradition, New York: New York University Press, 2016, „Journal of Modern Jewish Studies” 18 (2019), nr 4, s. 523
 • Szolem Alejchem na ekranie: Laughing in the Darkness, a film by Joseph Dorman, „Cwiszn” 3, (2011), s. 107–109.