Bartłomiej Majchrzak

– absolwent historii oraz Studium Języków i Kultury Żydowskiej Uniwersytetu Wrocławskiego. Pod kierunkiem prof. Marcina Wodzińskiego przygotowuje dysertację Prawa Żydów w Królestwie Polskim 1815–1864.

b.majchrzak[at]onet.eu

Artykuły

 • Teoria sprawiedliwości Johna Rawlsa, Juvenilia, Wrocław 2006.
 • Prawo Unii Europejskiej a ofiary przemocy. Europejski nakaz ochrony, „Niebieska Linia” (2012) nr 6.
 • Prognozowanie zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa w aspekcie sytuacji międzynarodowej oraz wyzwań związanych z sytuacją społeczno-gospodarczą, [w:] Racjonalizacja systemu zarządzania kryzysowego, t. 2: Aspekty krajowe i międzynarodowe, red. Piotr Bogdalski, Barbara Kaczmarczyk, Bogusław Kogut, Kraków 2015, s. 161–182.
 • Instytucja małżeństwa wśród ludności żydowskiej w XIX w. na terenie Królestwa Polskiego, „Kultura Bezpieczeństwa. Nauka – Praktyka – Refleksje” (2014) nr 16, lipiec – grudzień, s. 247–258.

Artykuły o charakterze popularnonaukowym

 • Państwo przeciw przemocy, „Policja 997” (2012) nr 4 (85).
 • Bezpieczeństwo imprez masowych – odpowiedzialność organizatora, „Policja 997” (2012) nr 8 (89).
 • Bezpieczeństwo imprez masowych – interpretacja pojęć, „Policja 997” (2012) nr 6 (87).

Recenzje książek

 • Janusz Spyra, Żydzi na Śląsku Austriackim, „Slezský sborník” 105 (2007) nr 2, s. 148–149.
 • Antonio Salas, Handlowałem kobietami, „Niebieska Linia” (2013) nr 2.
 • Zbigniew Ogonowski, Sytuacja prawna Żydów w Rzeczypospolitej Polskiej 1918–1939 [The legal situation of the Jews in Poland, 1918–1939], „East European Jewish Affairs” 45 (2015) nr 1, s. 139–141.

Konferencje naukowe, seminaria i programy

 • Referat: Kobylagórscy Żydzi w świetle materiałów archiwalnych, II Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Studencka, Wrocław (2006)
 • The First Summer Program for Yiddish at Tel Aviv Univeristy, Tel Awiw (2006)
 • Martyrdom in the Three Monotheistic Religions, 4th School in Jewish Studies & Comparative Religion, The Hebrew University of Jerusalem, Israel, The Institute for Advanced Studies, Jerozolima (2007)
 • Uriel Weinreich Program in Yiddish language, literature and culture, New York University- Max Weinreich Center for Advanced Jewish Studies of the YIVO Institute for Jewish Research, New York (2008)
 • Referat: Fiskalne obciążenia ludności żydowskiej w pierwszej połowie XVI wieku, IV Warszawska Konferencja Młodych Naukowców Judaistów, Warszawa (2011)
 • Referat: Rozwód po żydowsku. Instytucja małżeństwa wśród ludności żydowskiej w XIX w. na terenie Królestwa Polskiego, V Warszawska Konferencja Młodych Naukowców Judaistów, Warszawa (2014)
 • Referat: Instytucja małżeństwa wśród ludności żydowskiej w XIX w. na terenie Królestwa Polskiego Społeczność żydowska, a problemy modernizacji, Wrocław (2014)
Kontakt
b.majchrzak[at]onet.eu
Pracuje w...
... Komendzie Miejskiej Policji we Wrocławiu. W pracy zawodowej zajmuje się m.in. szkoleniami z zakresu zapobiegania przestępstwom z nienawiści i ich zwalczania.
Udziela się w...
Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji.
Członek Bractwa św. Jana Nepomucena i kolekcjoner nepomuków.