Agnieszka Jagodzińska

– filolożka, historyczka kultury, profesorka UWr w Katedrze Judaistyki im. T. Taubego (wcześniej Zakładzie Studiów Żydowskich). Jej zainteresowania naukowe obejmują różne aspekty kulturowego i religijnego pogranicza w polsko-żydowskiej historii w XIX i na początku XX wieku – w szczególności takie tematy, jak akulturacja i integracja polskich Żydów, uniwersalizm, konwersje, chrześcijańskie misje do Żydów. Interesuje ją także teoria i praktyka przekładu, historyczna prasa żydowska oraz współczesna literatura i kinematografia izraelska. Koordynowała prace grupy tłumaczy z języka hebrajskiego w projekcie NPRH „Kanon literatury wspomnieniowej Żydów polskich” (2017-2023). Obecnie prowadzi badania nad reklamami w prasie żydowskiej z końca XIX i początku XX wieku oraz hebrajskojęzyczną prasą dla dzieci. Jest członkinią Centrum Badań Literatury dla Dzieci i Młodzieży. Kontakt: agnieszka.jagodzinska[at]uwr.edu.pl

Wybrane publikacje

I. Monografie, opracowania, redakcje

 • Współautorstwo monografii: Joanna Degler, Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Literatura autobiograficzne Żydów polskich, Wrocław 2024.
 • Redakcja gościnna sekcji specjalnej Advertisment in Historical Jewish Press w „Journal of Modern Jewish Studies”, ZOBACZ TU.
 • Redakcja naukowa: Mosze Leib Lilienblum, Grzechy młodości, wstęp Agnieszka Jagodzińska, Małgorzata Lipska, tłum. i oprac. Małgorzata Lipska, Warszawa 2023.
 • Redakcja naukowa tomu: Jakub ha-Lewi Lewin, Wspomnienia z dni polskiego buntu, 1830–1831, wstęp, tłum. i oprac. Jagoda Budzik, Warszawa 2022.
 • Redakcja naukowa tomu: Awraham Ber Gotlober, Wspomnienia z moich lat młodzieńczych, wstęp, tłum. i oprac. Małgorzata Lipska, Warszawa 2022.
 • Redakcja naukowa tomu: Natan Sternharz, Dni Natana, wstęp, tłum. i oprac. Wojciech Tworek, Warszawa 2021.
 • Redakcja naukowa tomu: Mordechaj Aron Gincburg, Awiezer – wyznania maskila, wstęp, tłum. i oprac. Anna Piątek, Warszawa 2020.
 • Redakcja naukowa tomu: Najstarsze pamiętniki Żydów krakowskich [zawiera: Meir ben Jechiel Kadosz z Brodu, Zwój pana Meira, wstęp, oprac. i tłum. Leszek Kwiatkowski; Jom Tow Lipmann Heller, Zwój nienawiści, wstęp, oprac. i tłum. Agata Paluch], Warszawa 2019.
 • Redakcja gościnna (razem z Moniką Jaremków) „Studia Judaica” 20 (2017) nr 2 CZYTAJ
 • Monografia: „Duszozbawcy”? Misje i literatura Londyńskiego Towarzystwa Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów w latach 1809–1939, Kraków–Budapeszt 2017. Summary KUP TU
 • Opracowanie (we współpracy): „Izraelita” 1866–1915. Wybór źródeł, oprac. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków–Budapeszt 2015. KUP TU
 • Opracowanie: Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”. Wybór źródeł, opracowała Agnieszka Jagodzińska, opracowanie merytoryczne Zarysu gramatyki języka nowożydowskiego (żargonu) – Ewa Geller, przekład Agnieszka Jagodzińsa, Aleksandra Kazuń, Kraków–Budapeszt 2012. KUP TU
 • Redakcja: W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi, Wrocław 2012.
 • Przekład i redakcja naukowa: Moshe Rosman, Jak pisać historię żydowską?, Wrocław 2011.
 • Monografia: Pomiędzy. Akulturacja Żydów Warszawy w drugiej połowie XIX wieku, Wrocław 2008.

II. Artykuły

 • Advertisements in the Historical Jewish Press: An Introduction, “Journal of Modern Jewish Studies”, CZYTAJ TU.
 • (we współautorstwie z Małgorzatą Lipską) Wstęp, [w:] Mosze Leib Lilienblum, Grzechy młodości, tłum. i oprac. Małgorzata Lipska, Warszawa 2023: IX-XXXIX.
 • Cromwell in the Shtetl: Translations of Non-Jewish: Literature in Early Hebrew Periodicals for Children, “Studia Judaica” 26 (2023), nr 1 (51): 69–94. CZYTAJ TU.
 • How to create a Hebrew reader? Olam Katan (1901-1904) and the young Hebrew reading public, “Children’s Literature in Education”, CZYTAJ TU.
 • Konwertycka gorączka“ z początku XX wieku: teksty, autorzy, metahistorie, „Kwartalnik Historii Żydów” 4 (272) grudzień 2019, s. 865-887.
 • Reformers, Missionaries and Converts: Interactions between The London Society and Jews in Warsaw in the First Half of the 19th Century, [w:] Converts of Conviction: Faith and Skepticism in Nineteenth-Century European Jewish Society, ed. David Ruderman, Berlin 2018, s. 9-25.
 • „Zjednoczmy się, bracia!”. Uniwersalizm Ludwika Zamenhofa i jego źródła, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, (2017) nr 1-2 (316-317), s. 326-331.
 • Ogłoszenia i reklamy, [w:] „Izraelita” 1866–1915. Wybór źródeł, oprac. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków–Budapeszt 2015, s. 481–488.
 • Spory o język, [w:] „Izraelita” 1866–1915. Wybór źródeł, oprac. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków–Budapeszt 2015, s. 203–209.
 • „Do czego dążymy?” Program, [w:] „Izraelita” 1866–1915. Wybór źródeł, oprac. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków–Budapeszt 2015, s. 101–106.
 • „Izraelita” o sobie, [w:] „Izraelita” 1866–1915. Wybór źródeł, oprac. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków–Budapeszt 2015, s. 49–53.
 • „Izraelita”. Historia pisma, [w:] „Izraelita” 1866–1915. Wybór źródeł, oprac. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków–Budapeszt 2015, s. 17–48 [współautor: Marcin Wodziński].
 • Christian Missionaries and Jewish Spaces. British Missions in the Kingdom of Poland in the First Half of the 19th Century, [w:] Space and Conversion in Global Perspective, eds. Giuseppe Marcocci, Wietse De Boer, Aliocha Maldavsky, Ilaria Pavan, Boston–Leiden 2015, s. 103–126.
 • ‘English Missionaries’ Look at Polish Jews.The Value and Limitations of Missionary Reports as Source Material, [w:] Jews in the Kingdom of Poland, 1815–1914, eds. Glenn Dynner, Anthony Polonsky, Marcin Wodziński „Polin. Studies in Polish Jewry” 27 (2015), s. 89–116.
 • Warszawska Szkoła Rabinów w świetle źródeł misyjnych, „Kwartalnik Historii Żydów” (2014) nr 1 (249), s. 142–161.
 • ‘For Zion’s Sake I Will Not Rest’. The London Society for Promoting Christianity among the Jews and its 19th-Century Missionary Periodicals, „Church History: Studies in Christianity and Culture” 82 (2013) nr 2, s. 381–387.
 • The London Society and its Missions to the Polish Jews, 1821–1855: The Gospel and Politics, [w:] The Politics of Nineteenth-Century Missionary Periodicals, eds. Felicity Jensz, Hanna Acke, Stuttgart 2013, s. 151–165.
 • Od hilelizmu do homaranizmu. O religijnym i narodowym uniwersalizmie Zamenhofa, [w:] Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”. Wybór źródeł, oprac. A. Jagodzińska, Kraków–Budapeszt 2012, s. 183–202.
 • Doktor Esperanto i safa berura, [w:] Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”. Wybór źródeł, oprac. A. Jagodzińska, Kraków–Budapeszt 2012, s. 115–132.
 • Ludwik Zamenhof – znany i nieznany. Wprowadzenie, [w:] Ludwik Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”. Wybór źródeł, oprac. A. Jagodzińska, Kraków–Budapeszt 2012, s. 7–22.
 • Zaklinanie rzeczywistości. Ludwika Zamenhofa językowe wizje naprawy świata, „Teksty Drugie” (2012) nr 1/2, s. 267–279.
 • „Izraelita” (1866–1915), [w:] Studia z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich (XIX–XX w.), red. Joanna Nalewajko-Kulikov przy współpracy Grzegorza P. Bąbiaka i Agnieszki J. Cieślikowej, Warszawa 2012, s. 45–60.
 • Religia uniwersalna zamiast konwersji. W kręgu projektów L.L. Zamenhofa, [w:] W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi, red. Agnieszka Jagodzińska, Wrocław 2012, s. 157–171.
 • W poszukiwaniu doskonałego rozumienia konwersji. Wprowadzenie, [w:] W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi, red. Agnieszka Jagodzińska, Wrocław 2012, s. 7–18. CZYTAJ
 • Overcoming the Signs of Other. Visual Acculturation in the Second Half of the 19th Century in the Kingdom of Poland, „Polin. Studies in Polish Jewry” 24 (2012), s. 71–94.
 • Kaddish for Angels. Re-inventing of Funeral Rituals and Cemetery Space in the 19th century Jewish Warsaw, „Jewish Cultural Studies” 3 (2011), s. 265–289.
 • „Brat mój, człowiek kosmaty, a ja człowiekiem gładkim” – o ewolucji stosunku Żydów postępowych do tradycyjnych, [w:] Izaak Cylkow (1841–1908). Życie i dzieło, red. Michał Galas, Kraków–Budapeszt 2010, s. 11–37.
 • Does History Have a Sex? On Gender, Sources and Jewish Acculturation in the Kingdom of Poland, „Gal-Ed” 22 (2010), s. 67–87.
 • Czy historia ma płeć? Gender, źródła i akulturacja Żydów w Królestwie Polskim, [w:] Kobiety w kulturze jidysz, red. Joanna Lisek, Wrocław 2010, s. 21–42.
 • Asymilacja, czyli bezradność historyka. O krytyce terminu i pojęcia, [w:] Wokół akulturacji i asymilacji Żydów na ziemiach polskich, red. Konrad Zieliński, Lublin 2010, s. 15–31.
 • My Name, My Enemy: Progressive Jews and the Question of Name Changing in the Kingdom of Poland in the Second Half of the 19th Century, „Jews in Russia and Eastern Europe” (2006) nr 1, s. 31–59.
 • The Importance of Being Beautiful. Warsaw Jews and Their Aesthetic Declarations in the Second Half of the 19th Century, „Pinkas. Annual of the Culture and History of East European Jewry” 1 (2006), s. 76–96.
 • Navigating between Tradition and Modernity. Warsaw ‘Progressive’ Jews Facing Jewish and Gentile Criticism (1855–1905), [w:] Central and East European Jews at the Crossroads of Tradition and Modernity, eds. Jurgita Šiaučiunaite-Verbickiene, Larisa Lempertiene, Vilnius 2006, s. 310–318.
 • Bóg, anioł, smok. Ex. 4,24 w tradycji żydowskiej, [w:] Anioł w literaturze i kulturze, red. Jolanta Ługowska, t. 2, Wrocław 2005, s. 71–77.
 • Between Two Worlds: Jewish Cemetery in Warsaw as a Text of Culture (1850–1900), „Ab Imperio” (2004) nr 4, s. 133–154.
 • Fabulous Beasts and Their Symbolic Meaning in Jewish Art, [w:] The Proceedings of the Tenth “Sefer” Annual International Conference on Jewish Studies, t. 2, Moscow 2003, s. 161–168.

III. Recenzje i artykuły recenzyjne

 • Recenzja: David Ruderman, Missionaries, Converts, and Rabbis. The Evangelical Alexander McCaul and Jewish-Christian Debate in the Nineteenth Century (…), “Jewish Culture and History”, (2021) 22/2, DOI: 10.1080/1462169X.2021.1916710
 • Artykuł recenzyjny: Badania nad konwersją: nowe trendy, metody, wyzwania, „Studia Judaica” 23 (2020), nr 2 (46), s. 425–436.
 • Recenzja: Anda Eker. Miłość stracona, red. Maria Antosik-Piela, Eugenia Prokop-Janiec, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2017, ss. 309. „Studia Judaica”, nr 1 (43) 2019, s. 184-187.
 • Recenzja: Ellie R. Schainker, Confessions of the Shtetl: Converts from Judaism in Imperial Russia 1817-1906, Stanford University Press, Stanford 2017, ss. 339, „Studia Judaica” 20 (2017) nr 2, s. 398-403.
 • Recenzja: Na szczęście to Żyd. Polskie figurki Żydów / Lucky Jews. Poland’s Jewish figurines, red. Erica Lehrer, „Kwartalnik Historii Żydów”(2015) nr 1 (253), s. 183–186.
 • Recenzja: Alicja Maślak-Maciejewska, Rabin Szymon Dankowicz (1834–1910) – życie i działalność, Kraków–Budapeszt 2013, „Studia Judaica” 17 (2014) nr 2, s. 187–191.
 • Recenzja: Yaacov Deutsch, Judaism in Christian Eyes. Ethnographic Descriptions of Jews and Judaism in Early Modern Europe, New York–Oxford 2012, „Kwartalnik Historii Żydów”(2014) nr 1 (249), s. 257–260.
 • Recenzja: Paweł Maciejko, The Mixed Multitude. Jacob Frank and the Frankist Movement, 1755–1816, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011, „Studia Judaica” 15 (2012) nr 1–2, s. 252–256.
 • Recenzja: Andreas Künzli, L.L. Zamenhof (1859–1917): Esperanto, Hillelismus (Homaranismus) und die „jüdische Frage“ in Ost- und Westeuropa, Wiesbaden 2011, „AJS Review” 35 (2011) nr 2, s. 444–447.
 • Recenzja: Theodore R. Weeks, From Assimilation to Antisemitism. The “Jewish Question” in Poland, 1850–1914, Northern Illinois 2006, „East European Jewish Affairs” 37 (2007) nr 2, s. 257–259.
 • Czy Sandauer jest dziś możliwy? Rzecz o asymilacji i allosemityzmie, „Studia Judaica” 9 (2006) nr 1, s. 231–237, recenzja książki: Artur Sandauer, On the Situation of the Polish Writer of Jewish Descent in the Twentieth Century, Jerusalem 2005.

Konferencje, seminaria, wykłady publiczne

 • Jewish Press in Poland in the 19th and early 20th century, wykład dla Forum Dialogu, online (2024)
 • Żydowski Rousseau – Mordechaj Aron Gincburg, prowadzenie spotkania z Anną Piątek wokół książki „Awiezer” M.A. Gincburga, Wrocławski Dom Literatury Proza (2023), ZOBACZ TU
 • Autobiografie Żydów polskich i co z nich wynika, wystąpienie razem z Marcinem Wodzińskim w Zakładzie Historii XIX wieku UW, online (2023)
 • Cmentarz żydowski – przestrzeń, style, znaczenie, wykład popularyzatorski na konferencji dla wrocławskich szkół „Wrocławskie cmentarze żydowskie”, KJ UWr, Wrocław (2023)
 • Wielkie zadanie „Małego świata”, odcinek podcastu „Żydzi i inni Polacy”, prowadzenie Tomasz Duda, (2023) SŁUCHAJ TU
 • Od sobolowej czapy do cylindra? Zmiany w kulturze warszawskich żydów w XIX wieku, wykład w Jewish Community Center, Warszawa (2023)
 • Translation of non-Jewish literature in early Hebrew children’s periodicals, wykład dla CSIC/ UCM, Madryt (2023)
 • Missionaries, Jews, and the other Other: The Case of the London Society for Promoting Christiany amongst the Jews, międzynarodowa konferencja “The Christian Mission and the Religious Other: Multidirectional Perspectives”, Goethe Universität Frankfurt am Main (2023)
 • Historyczna reklama prasowa jako źródło, Żydzi polscy w oczach historyków – nowe perspektywy. Konferencja naukowa w 100. rocznicę urodzin prof. Józefa A. Gierowskiego i 10-lecie Instytutu Judaistyki UJ”, UJ, Kraków (2022)
 • Cromwell in the shtetl: Translations of the Non-Jewish Literature in the Early Hebrew Periodicals for Children, międzynarodowa konferencja “Les langues juives en partage: traduction et identité/ Sharing Jewish Languages: Translation and Identity”, Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme (MAHJ) & Inalco, Paryż (2022)
 • Mały świat? Hebrajskojęzyczne pismo dla dzieci żydowskich „Olam katan” (1901-1904) i jego konteksty, wystąpienie na seminarium Centrum Badań nad Literaturą Dziecięcą i Młodzieżową, UWr, Wrocław (2022)
 • (wspólnie z Leszkiem Kwiatkowskim) Challenges of Translating and Editing Hebrew Memoirs: The Project “The Canon of Memoirs of Polish Jews”, międzynarodowa konferencja “Lost or Found? Polish-Jewish Culture in Translation”, Haifa Interdisciplinary Unit for Polish Studies, Hajfa (2022)
 • The Early Hebrew Press for Children and the Question of Children’s Agency, międzynarodowe warsztaty “Studying Advertisements in Pre-1939 Jewish Press: Methods and Challenges”, University of Wrocław (2022).
 • Local, National, Transnational: Press Advertisement and Jewish Consumer Culture in Late 19th/Early 20th Century Eastern Europe, międzynarodowe warsztaty “Jews, Europe, and the Business of Culture”, Centre for European Research at the University of Gothenburg, Gothenburg; Centre for Business History, Stockholm, online (2021).
 • How Jewish is the history of Jewish converts?, międzynarodowa konferencja “What’s New, What’s Next? Innovative Methods, New Sources, and Paradigm Shifts in Jewish Studies”, MHŻP Polin, Warszawa, online (2021).
 • Reklama w historycznej prasie żydowskiej: źródło, metody, wyzwania, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa Historyków XIX wieku. „Ikonosfera w XIX wieku: wyzwania źródłowe i metodologiczne w warsztacie historyka XIX wieku (do 1918 r.)”, Warszawa, on-line (2021).
 • Pigułki Pink: kobieta a reklama w prasie żydowskiej z przełomu XIX i XX wieku, ogólnopolska konferencja „Kobieta żydowska – nowe badania i perspektywy badawcze, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Kraków, online (2021)
 • (wspólnie z Wojciechem Tworkiem), O chasydyzmie w pierwszej osobie: „Dni Natana” Natana Sternharza na tle pamiętników Żydów polskich, , seminarium „Duchowość żydowska w Polsce”,Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie (2021).
 • Advertisement and Identity. Jewish Consumer Culture in Eastern Europe at the Beginning of the 20th Century, międzynarodowa konferencja “Consuming and Advertising – Eastern Europe Revisited”, Verband der OsteuropahistorikerInnen e.V. (VOH) and Herder Institute (HI), Marburg, online (2021).
 • How Jewish Is Jewish Dress?, międzynarodowe warsztaty „Jewish Dress in Central and Eastern Europe: Methodological Aspects”, Center for Jewish Art, Hebrew University of Jerusalem and Universität Greifswald, on-line (2020).
 • Cmentarz żydowski jako lokalne świadectwo historii, miejsce pamięci, tekst kultury, wykład na Międzynarodowej Konferencji Edukacyjnej „Polsko-Żydowskie dziedzictwo Rzeczpospolitej. Wyzwania pamięci i edukacji”, MHŻP Polin, Warszawa (2019)
 • Taube Department of Jewish Studies: Academic Profile, w panelu „Plenary Panel on Jews and Judaism in Polish Research” na międzynarodowej konferencji „Annual Conference of the European Association of Biblical Studies”, Muzeum POLIN, Warszawa (2019)
 • How Can We Read Egodocuments Written by Jewish Converts?, międzynarodowa konferencja „Memory in Context: How to Read East European Jewish Egodocuments”, Uniwersytet Wrocławski (2019)
 • Corsets and Holy Books. Advertisements in the Jewish Press in the Early 20th Century, wykład na seminarium Imre Kertész Kolleg, Jena (2019)
 • Zichronotam szel jehudej Polin wykład popularyzatorski dla edukatorów i przewodników zorganizowany przez Instytut Polski w Tel Awiwie, Petach Tikwa (2018)
 • The Peculiar People: Images of Jews in Missionary Popular Culture, wykład otwarty w ramach The Polish Lectureship at the Hebrew University, Faculty of Humanities, Jerozolima (2018)
 • Between Religious Propaganda and Ethnography. Missionary Writings as a Source for Jewish Ethnography and History, wykład otwarty w ramach The Polish Lectureship at the Hebrew University, Faculty of Humanities, Jerozolima (2018)
 • Does the Soul have a Sex? Gender, Missions of the London Society, and Conversion of the Jews, międzynarodowa konferencja „Religious Conversion: Then and Now”, Center for the Study of Conversion & Inter-Religious Encounters, Ben Gurion University of the Negev, Ber Szewa (2018)
 • Ludwik Zamenhof and His Response to the „Jewish Question”, GEOP Interdisciplinary Research Workshop „The Heritage and Legacy of Ludwik Lejzer Zamenhof. Between Judaism and Esperanto”, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Warszawa (2017)
 • (wspólnie z Joanną Lisek oraz Anną Kałużną) Wyzwania w realizacji projektu Kanon literatury wspomnieniowej Żydów polskich, seminarium „Kanon wspomnieniowy Żydów polskich”, Uniwersytet Wrocławski (2017)
 • Memories Reclaimed: The Project of Translation and Edition of Ego Documents of Polish Jews, międzynarodowa konferencja „Polish-Jewish History Revisited. Conference in Honor of Gershon Bacon and Moshe Rosman”, Bar-Ilan University, Ramat Gan (2017)
 • Ewangeliczne misje do Żydów. Historia pewnej idei, Instytut Historii PAN, Warszawa (2017)
 • Nagrobki żydowskie jako świadectwo akulturacji. Przypadek cmentarza przy ul. Okopowej w Warszawie, Konferencja VIII Funeralia Warszawskie, Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Warszawa (2017)
 • Misjonarze i konwertyci: o granicach żydowskiej tożsamości, seminarium naukowe „Duchowości żydowska w Polsce”, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie (2017)
 • Crisis and Revival of the London Society’s Missions to the Jews, The 17th World Congress of Jewish Studies, Jerozolima (2017)
 • Tools in the hand of God? The Missionaries of the London Society and Their Role in the Conversion of the Jews, międzynarodowa konferencja “Agents of Conversion”, Center for the Study of Conversion & Inter-Religious Encounters, Ben Gurion University of the Negev, Ber Szewa (2017)
 • Zamenhof‘s Response to the ‘Jewish Question’, wykład podczas “Zamenhof-Hommage” in Berlin: Eine Veranstaltung der Esperanto-Liga Berlin in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Esperanto-Bund, Polnisches Institut, Berlin (2017)
 • „Pomiędzy”. Akulturacja polskich Żydów, wykład popularyzatorski w Publicznym Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek UR w Rybniku (2017)
 • Converted to Modernity? The Impact of the Missions of the London Society on Polish Jews, międzynarodowa konferencja “500 Years of Reformation. Jews and Protestants – Judaism and Protestantism”, Leo Baeck Institute Jerusalem Annual International Conference, Jerozolima (2017)
 • Żydowskie reakcje na misje Londyńskiego Towarzystwa Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów, 1809–1939, wykład w PAU, Kraków (2016)
 • Teatr i film żydowski, wykład w ramach sesji naukowej podczas Dni Historii i Kultury Żydów (III edycja) zorganizowanych w IV LO we Wrocławiu (2016)
 • Badanie historii Żydów polskich w XIX wieku – nowe źródła, nowe perspektywy, konferencja „Żydzi polscy w oczach historyków”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (2016)
 • Students of the Rabbinical School as Converts: Interactions between Missionaries and Jews in Warsaw, międzynarodowe warsztaty “Converts of Conviction”, The Maimonides Centre for Advanced Studies, Hamburg (2016) OGLĄDAJ
 • Portret Polaka wyznania mojżeszowego, wykład w ramach sesji naukowej podczas Dni Historii i Kultury Żydów (II edycja) zorganizowanych w IV LO we Wrocławiu (2016)
 • Głos Jakuba, ręce Ezawa. O specyfice misyjnych traktatów w języku hebrajskim i jidysz, seminarium naukowe „Duchowości żydowska w Polsce”, Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma w Warszawie (2015)
 • Chrześcijańskie książki żydowskie? Na marginesie rozważań ontologicznych, XII Wrocławska Konferencja Judaistyczna „Kultura książki żydowskiej w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i w XX w.”, Uniwersytet Wrocławski (2015)
 • The Image of the Jews in Missionary Poetry: The Case of the London Society, Workshop “Body, Beard, and Dress. Perceptions of Jewish Appearances from the Sixteenth to the Early Nineteenth Century”, Leibniz-Institut für Europäische Geschichte, Mainz (2015)
 • The Jews of Congress Poland As Reflected in Missionaries’ Reports, międzynarodowa konferencja “The Jews in Congress Poland: At The Dynamic Centre of Political, Economic and Cultural Change”, Institute of Jewish Studies UCL, Londyn (2015)
 • For the Love of Israel? The London Society and Its Missions to the Jews, międzynarodowe warsztaty “Conversion: Between Anti-Semitism and Philo-Semitism”, Tel Aviv University – Ben Gurion University, Beer Szewa (2014)
 • Ludwik Zamenhof we-ha-szeela ha-jehudit: mi-jahadut ad uniwersalijut, Moadon le-esperanto, Tel Aviv (2014)
 • Children, Missionaries and the Jews. The case of the “Jewish Advocate for the Young”, Tel Aviv University (2014)
 • Ludwik Zamenhof and the “Jewish Question”: from Jewishness to Universalism, wykład w Western Galilee College, Akka (2014)
 • Prasa „misji żydowskich”: styl, funkcje, strategie (na przykładzie periodyków Towarzystwa Londyńskiego), VI Konferencja Naukowa Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich”, Kraków (2014)
 • Missionary Reports: Genre and Context, międzynarodowy kongres The Xth Congress of the European Association for Jewish Studies, Paryż (2014)
 • Czarni Żydzi Etiopii, Festiwal Kultury Żydowskiej „Simcha”, Wrocław (2014)
 • The Image of Jews in a 19th-century British Missionary Periodical for Children, międzynarodowa konferencja “Jews and Modern Visual Culture”, Manchester (2013)
 • Warszawska Szkoła Rabinów w świetle źródeł Londyńskiego Twarzystwa Krzewienia Chrześcijaństwa wśród Żydów, seminarium „Duchowość żydowska w Polsce”, Warszawa (2013)
 • „Angielscy misjonarze” patrzą na polskich Żydów. Wartość i ograniczenia raportów misyjnych jako źródła, konferencja „Żydzi w Królestwie Polskim 1815–1914”, Uniwersytet Wrocławski (2012)
 • Dziecko w kulturze żydowskiej, wykład w Szkole Lauder-Etz Chaim, Wrocław (2012)
 • Polish Cities, English Mission and the Jewish Conversion in the 19th century, międzynarodowa konferencja “Space and Conversion. Urban Stages, Institutions and Interiority (16th–20th Centuries)”, Scuola Normale Superiore, Piza (2011)
 • Podróże z Zamenhofem, wykład popularyzatorski w Śląskim Związku Esperanckim, Wrocław (2011)
 • Żydowska Warszawa przez pryzmat reklam w „Izraelicie”, sesja naukowa „Cajtungen – itonim – pisma. Z dziejów trójjęzycznej prasy żydowskiej na ziemiach polskich w XX wieku” w ramach VIII Festiwalu Kultury Żydowskiej „Warszawa Singera”, Warszawa (2011).
 • New Name, New Identity? The Invented Onomastics of L.L. Zamenhof, międzynarodowa konferencja “The Tenth International Conference on Jewish Names”, Bar-Ilan University, Ramat Gan (2011)
 • To the Jews and by the Jews? Missions of the London Society to the Jewish Communities in the 19th-Century Poland, międzynarodowa konferencja “The 42nd American Jewish Studies Annual Conference”, Boston (2010)
 • The Gospel and Politics: The London Society and its missions to the Polish Jews, 1848–1855, międzynarodowa konferencja “Politics within Nineteenth Century Missionary Periodicals” Münster (2010)
 • Image and Identity: Warsaw Jews as Others and Non-Others, międzynarodowa konferencja “Warsaw – the History of a Jewish Metropolis” na University College of London (2010)
 • Od wspólnego języka do wspólnej religii. L.L. Zamenhof wobec „kwestii żydowskiej”, wykład w Państwowej Akademii Umiejętności w Krakowie (2009)
 • Conversion and missionary strategies. The case of ‘The London Society for Promoting Christianity among the Jews’ and its missions in the 19th century Poland, Fifteenth World Congress of Jewish Studies, Jerusalem (2009)
 • „Muzeum Panopticum”. Historia kultury warszawskich Żydów i jej źródła, konferencja „Żydzi Warszawy – Warszawa Żydów” (2009)
 • Religia uniwersalna zamiast chrześcijańskiej? Ludwik Zamenhof a „kwestia żydowska”, VI Wrocławska Konferencja Judaistyczna „Konwersja a Żydzi” (2009)
 • Religia żydowska po polsku – dla kogo? Różne wizje reformy: od Neufelda do Cylkowa, sesja naukowa „Rabin Izaak Cylkow w setną rocznicę śmierci”, Warszawa (2008)
 • Image and Identity. Photographs as Testimonies to Jewish Acculturation in the Kingdom of Poland in the 19th Century, “The First Congress of Jewish Art in Poland”, Stowarzyszenie Sztuki Orientu, Sekcja Sztuki Żydowskiej i Izraelskiej, Kazimierz Dolny (2008)
 • Jewish Cemetery as a Text of Culture, międzynarodowa konferencja “Modern Jewish Culture: Diversities and Unities”, Uniwersytet Wrocławski (2008)
 • ‘Troublesome brothers’. Perception of Czech Haskalah in the Kingdomof Poland, międzynarodowa konferencja “Jewish Enlightenment in the Czech Lands in a European Perspective”, Univerzita Palackého v Olomouci (2008)
 • Żydzi w kraju królowej Saby, wykład otwarty na Uniwersytecie Wrocławskim (2008)
 • O sztuce żydowskiej, wykład w Prywatnym Żeńskim Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek we Wrocławiu z okazji Dnia Judaizmu (2008)
 • Tradycyjny świat symboliki żydowskiej, prezentacja w Muzeum Etnograficznym przy okazji wystawy Kultura Żydów galicyjskich (2007)
 • Polki wyznania mojżeszowego? – akulturacja a gender, czyli co i jak mówią o kobietach żydowskich źródła, wykład otwarty na Uniwersytecie Wrocławskim (2007)
 • Acculturation and Integration of Polish Jews, seminarium na Department of Hebrew and Jewish Studies, University College of London (2007)
 • What Happened to Our Haskalah? Polish Positivism and Jewish Enlightenment in the Kingdom of Poland, na konferencji “Haskalah in Transition: Time, Place and People in the Jewish Enlightenment”, Uniwersytet Wrocławski (2006)
 • Spory o asymilację, Centrum im. Anielewicza, Uniwersytet Warszawski (2005)
 • Was Acculturation a Matter of Taste? Warsaw Jews and Their Aesthetic Declarations, The 14th World Congress of Jewish Studies, Jerozolima (2005)
 • Acculturation of Warsaw Jews, prezentacja projektu badawczego na “Round Table of the Young Scientists on Jewish Studies”, Center for the Studies of Culture and History of East European Jewry, Wilno (2005)
 • Navigating Between Tradition and Modernity. Warsaw Jews in the Second Half of the 19th Century, Center for the Studies of Culture and History of East European Jewry, Wilno (2005)
 • Asymilacja, akulturacja, integracja. Terminologie i koncepcje, w ramach seminariów z cyklu „Historia żydowska v. polska historiografia: nowe perspektywy, trendy, metodologie”, Uniwersytet Wrocławski (2004)
 • Bóg, anioł, smok. Ex 4,24 w tradycji żydowskiej, konferencja „Anioł w kulturze i literaturze”, Uniwersytet Wrocławski, Polanica (2004)
 • Cemetery as a Text of Culture, The International Forum of Young Scholars on East European Jewry, Lipsk (2004)
 • Shepards, what have you seen?, The world of Polish Christmas Carols, The Polish Cultural Week, the Hebrew University, Jerozolima (2004)
 • Symbols of Fabulous Beasts in Jewish Art, ‘Sefer’ International Conference, Moskwa (2003)
 • Język hebrajski a żydowskie praktyki magiczne, Pobierowo (2001)
Ponadto współpraca przy organizacji i organizacja konferencji judaistycznych Uniwersytetu Wrocławskiego: Jews in Silesia (2000); Hasidism in Poland (2004); Jews in Early-Modern Poland-Lithuania (2005); Haskalah in Transition (2006); Modern Jewish Culture (2008); Konwersja a Żydzi (2009); Profesor Jerzy Woronczak (1923–2003). Dzieło, inspiracje, kontynuacje wraz z towarzyszącą jej wystawą: Profesor Jerzy Woronczak (1923–2003). Życie, dzieło, inspiracje (2013); Kultura książki żydowskiej w Europie Środkowo-Wschodniej w XIX i w XX w. (2015); Memory in Context: How to Read East European Jewish Egodocuments (2019); Studying Advertisements in Pre-1939 Jewish Press: Methods and Challenges (2022).
Kontakt
agnieszka.jagodzinska@uwr.edu.pl

Terminy konsultacji
Motto
Plus ultra