Praktyki

Ważnym elementem programu nauczania na wrocławskiej judaistyce są praktyki zawodowe, które student odbywa w czasie czwartego semestru studiów licencjackich w wymiarze 30 godz. Naczelnym celem praktyk jest: „Student – wykorzystując wiedzę o współczesnej społeczności żydowskiej w Polsce, zdobytą w czasie wykładów i konwersatoriów – poprzez konkretne działania, poznaje problemy mniejszości narodowych i religijnych oraz specyfikę funkcjonowania instytucji zajmujących się tą problematyką. Student uczy się działać w środowiskach mniejszościowych, dowiaduje się o sposobach ochrony dziedzictwa żydowskiego w Polsce”.

Dokumenty

Studenci judaistyki mogą wybrać miejsce praktyk. Do tej pory odbywali je w następujących instytucjach:

 • Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie,
 • Fundacja Bente Kahan we Wrocławiu,
 • Szkoła Podstawowa Szalom Alejchem we Wrocławiu,
 • Związek Gmin Wyznaniowych Żydowskich w RP (Odział Wrocław),
 • Maison de la culture yiddish – Bibliothèque Medem w Paryżu,
 • Fundacja „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” we Wrocławiu,
 • Fundacja Pro Arte 2002 we Wrocławiu,
 • Fundacja Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego; Centrum „Synagoga” w Zamościu,
 • Fundacja Beiteinu Chaj 2004 w Dzierżoniowie,
 • Niepubliczna Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Tikkun Olam we Wrocławiu,
 • Muzeum Miejskie Wrocławia,
 • Fundacja Galicia Jewish Heritage Institute w Krakowie,
 • Towarzystwo im. Edyty Stein, Centrum Dialogu Kulturowego we Wrocławiu,
 • Fundacja Joint Distribution Committee Poland,
 • Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu,
 • Fundacja Żydowska „Chidusz”,
 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Żydów w Polsce,
 • Związek Gmin Wyznaniowych w Rzeczypospolitej Polskiej /Oddział w Gdańsku/,

Studenci zajmowali się w ramach praktyk m.in.:

 • katalogowaniem książek w językach żydowskich,
 • odczytywaniem nagrobków żydowskich i ich inwentaryzacją oraz dokumentacją fotograficzną,
 • audiotranskrypcją wywiadów,
 • współprowadzeniem lekcji o tematyce żydowskiej w szkole podstawowej i gimnazjum,
 • pomocą w pracy sekretariatu szkoły,
 • archiwizacją dokumentów,
 • tłumaczeniem materiałów archiwalnych,
 • pomocą w organizacji wystaw (we Wrocławiu, Krakowie i Berlinie),
 • przygotowaniem i przeprowadzeniem warsztatów poświęconych literaturze żydowskiej dla dzieci w ramach letnich kolonii żydowskich,
 • prowadzeniem warsztatów dla dzieci w Muzeum Galicja,
 • oprowadzaniem po wystawach muzealnych (Muzeum Galicja),
 • oprowadzaniem grup wycieczkowych po zabytkach żydowskich w Zamościu,
 • współrealizowaniem projektu Edukacja w Miejscach Pamięci (spacery edukacyjne z młodzieżą i dziećmi po Dzielnicy Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań we Wrocławiu),
 • współprowadzeniem lekcji o tematyce żydowskiej w szkole podstawowej,
 • pomocą w organizacji konferencji („Cultural Heritage of the Diaspora”, „Creating Alternatives for Jewish Women in Europe”),
 • pomocą w organizacji wystawy fotograficznej Szkoccy Żydzi: tożsamość, przynależność i przyszłość,
 • oprowadzaniem po wrocławskiej mykwie w ramach prezentowanej tam wystawy fotograficznej,
 • opracowywaniem bazy stron i zasobów internetowych,
 • opracowywaniem ankiet ewaluacyjnych w Centrum Informacyjnym Muzeum POLIN,
 • pomocą w Centrum Informacji Żydowskiej we Wrocławiu,
 • pomocą w Centrum Informacji Muzeum POLIN,
 • pomocą w organizacji koncertów w synagodze we Wrocławiu,
 • koordynacją wolontariatu przy wydarzeniach kulturalnych w synagodze we Wrocławiu,
 • pomocą w redagowaniu magazynu żydowskiego „Chidusz” i pracy organizacyjnej związanej z jego kolportażem,
 • opracowaniem szlaku kobiet żydowskich we Wrocławiu, organizacją i prowadzeniem spacerów w języku angielskim tym szlakiem,
 • organizacją Festiwalu Kultury Żydowskiej „Simcha” we Wrocławiu.

Wykonanie rękodzielnicze jarmułek w nagłówku: Agata Ganczarska