KONSULTACJE

KONSULTACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY JUDAISTYKI W SESJI LETNIEJ 2022/23

Miejsce konsultacji naszych współpracowników może być inne. Szczegółowe informacje znajdują się na indywidualnych kontach USOS pracowników.

dr Agnieszka August-Zarębska
agnieszka.august-zarebska[at]uwr.edu.pl
gabinet 106

konsultacje

mgr Anna Berezowska
anna.berezowska[at]uwr.edu.pl
gabinet 107

konsultacje

dr Jagoda Budzik
jagoda.budzik[at]uwr.edu.pl
gabinet 107

konsultacje  
dr hab Joanna Degler (Lisek)  
joanna.degler[at]uwr.edu.pl
gabinet 108
zastępca kierownika ds. finansowych i ogólnych
konsultacje    
mgr Tomasz Duda
tomasza.duda[at]uwr.edu.pl
gabinet 108
konsultacje  
dr hab. Agnieszka Jagodzińska
agnieszka.jagodzinska[at]uwr.edu.pl
gabinet 106

konsultacje

 
dr Anna Kałużna
anna.kaluzna[at]uwr.edu.pl
gabinet 111

konsultacje

 

 

dr Kamil Kijek  

kamil.kijek[at]gmail.com
gabinet 109

konsultacje

 

 

dr Zuzanna Kołodziejska-Smagała  
zuzanna.kolodziejska-smagala[at]uwr.edu.pl
gabinet 107

konsultacje

 

 

mgr Łukasz Krzyszczuk  
lukasz.krzyszczuk[at]uwr.edu.pl

konsultacje

 

 
dr Małgorzata Lipska
malgorzata.lipska2[at]uwr.edu.pl
gabinet 107

konsultacje 

 

dr Katarzyna Liszka
katarzyna.liszka[at]uwr.edu.pl
gabinet 109

zastępca kierownika do spraw dydaktycznych

konsultacje

 

 

dr Barbara Pendzich
barbara.pendzich[at]uwr.edu.pl
sekretariat 111

konsultacje

 

mgr Ewa Skrzywanek
ewa.skrzywanek[at]uwr.edu.pl

konsultacje

mgr Adam Stepnowski
 adam.stepnowski[at]uwr.edu.pl

konsultacje

 

 
prof. dr hab. Bożena Szaynok
bozena.szaynok[at]uwr.edu.pl

konsultacje

 

 

dr Karolina Szymaniak
karolina.szymaniak[at]uwr.edu.pl
gabinet 108

 

konsultacje

dr Wojciech Tworek
wojtek.tworek[at]gmail.com

gabinet 106

urlop  

Iryna Vikyrchak
iryna.vikyrchak[at]uwr.edu.pl 

konsultacje
prof. dr hab. Marcin Wodziński
marcin.wodzinski[at]uwr.edu.pl
gabinet 112

kierownik Katedry Judaistyki

konsultacje
Mikołaj Wojciechowski
mikolaj.wojciechowski[at]uwr.edu.pl

konsultacje

 

mgr Olga Yakovleva
olga.yakovleva[at]uwr.edu.pl
gabinet 107

konsultacje

mgr Anna Zabraniak
anna.zabraniak[at]uwr.edu.pl

konsultacje