KONSULTACJE

KONSULTACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY JUDAISTYKI W SESJI ZIMOWEJ 2022/23

Miejsce konsultacji naszych współpracowników może być inne. Szczegółowe informacje znajdują się na indywidualnych kontach USOS pracowników.

dr Agnieszka August-Zarębska
agnieszka.august-zarebska[at]uwr.edu.pl
gabinet 106

urlop

mgr Anna Berezowska
anna.berezowska[at]uwr.edu.pl
gabinet 107

konsultacje

dr Jagoda Budzik  

jagoda.budzik[at]wp.pl

gabinet 107

konsultacje  
dr hab Joanna Degler (Lisek)  
joanna.degler[at]uwr.edu.pl
gabinet 108
zastępca kierownika ds. finansowych i ogólnych
urlop  
mgr Paweł Dembowski
pawel.dembowski[at]uwr.edu.pl

konsultacje

 

 
mgr Tomasz Duda
tomasza.duda[at]uwr.edu.pl
gabinet 108
konsultacje  
dr hab. Agnieszka Jagodzińska
agnieszka.jagodzinska[at]uwr.edu.pl
gabinet 106

konsultacje

 
dr Anna Kałużna
anna.kaluzna[at]uwr.edu.pl
gabinet 111

konsultacje

 

 

dr Kamil Kijek  

kamil.kijek[at]gmail.com
gabinet 109

konsultacje

 

 

mgr Ester Klein
ester.csillag[at]uwr.edu.pl

konsultacje

 

 
mgr Łukasz Krzyszczuk  
lukasz.krzyszczuk[at]uwr.edu.pl

konsultacje

 

 
mgr Leszek Kwiatkowski  
leszek.kwiatkowski[at]gmail.com

urlop

 

 

dr Małgorzata Lipska
malgorzata.lipska[at]uwr.edu.pl
gabinet 107

konsultacje

 

 
dr Katarzyna Liszka
katarzyna.liszka[at]uwr.edu.pl
gabinet 109

zastępca kierownika do spraw dydaktycznych

konsultacje

 

dr Barbara Pendzich

 barbara.pendzich[at]uwr.edu.pl

gabinet 111

 

konsultacje

 mgr Ewa Skrywanek

ewa.skrzywanek[at]uwr.edu.pl

konsultacje

 

 
mgr Adam Stepnowski

 adam.stepnowski[at]uwr.edu.pl

konsultacje

 

 
prof. dr hab. Bożena Szaynok

 bozena.szaynok[at]uwr.edu.pl

konsultacje

 

 
dr Karolina Szymaniak

 karolina.szymaniak[at]uwr.edu.pl

gabinet 108

 

konsultacje

 

 
dr Wojciech Tworek

 wojtek.tworek[at]gmail.com

gabinet 106

konsultacje

 

 
Iryna Vikyrchak

 iryna.vikyrchak[at]uwr.edu.pl

konsultacje

 

 
prof. dr hab. Marcin Wodziński

marcin.wodzinski[at]uwr.edu.pl

gabinet 112

kierownik Katedry Judaistyki

konsultacje

 

 
mgr. Mikołaj Wojciechowski

 mikolaj.wojciechowski[at]uwr.edu.pl

konsultacje

 

 
Anna Zabraniak

 anna.zabraniak[at]uwr.edu.pl

konsultacje