BIBLIOTEKA

Jednym z priorytetowych celów Katedry jest zapewnienie naukowcom i studentom judaistyki dostępu do podstawowych i najważniejszych publikacji z zakresu studiów żydowskich. Liczba tytułów w naszym księgozbiorze rośnie nieprzerwanie od 2003 roku dzięki szczodremu wsparciu z Polski i zagranicy. Obecnie w Bibliotece Katedry Judaistyki znajduje się około 9000 wydawnictw zwartych – w tym około 4000 tomów po hebrajsku i w jidysz – oraz około 1500 wydawnictw ciągłych. Spośród wielu hojnych darczyńców największy wkład w rozwój naszej biblioteki mają Leon Chameides, Alex Lauterbach oraz prof. Ada Rapoport-Albert.

Biblioteką kieruje Monika Jaremków (monika.jaremkow[at]uwr.edu.pl)

Zbiory Katedry Judaistyki nie są wypożyczane poza bibliotekę, udostępnia się je w czytelni Biblioteki Studiów Klasycznych oraz Biblioteki Katedry Judaistyki (ul. św. Jadwigi 3/4, 1 piętro).

Biblioteka jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-15.30.

Przed skorzystaniem z czytelni prosimy o zapoznanie się z Instrukcją bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 TU.

Możliwe jest zamawianie skanów materiałów bibliotecznych (z poszanowaniem praw autorskich). W celu ustalenia szczegółów zamówienia prosimy o kontakt mailowy z bibliotekarką.