BIBLIOTEKA

Jednym z priorytetowych celów Katedry jest zapewnienie naukowcom i studentom judaistyki dostępu do podstawowych i najważniejszych publikacji z zakresu studiów żydowskich. Liczba tytułów w naszym księgozbiorze rośnie nieprzerwanie od 2003 roku dzięki szczodremu wsparciu z Polski i zagranicy. Obecnie w Bibliotece Katedry Judaistyki znajduje się około 9000 wydawnictw zwartych – w tym około 4000 tomów po hebrajsku i w jidysz – oraz około 1500 wydawnictw ciągłych. Spośród wielu hojnych darczyńców największy wkład w rozwój naszej biblioteki mają Leon Chameides i Alex Lauterbach.

Biblioteką kieruje Monika Jaremków (monika.jaremkow[at]uwr.edu.pl)

Godziny otwarcia czytelni Biblioteki Studiów Klasycznych oraz Biblioteki Katedry Judaistyki:

Poniedziałek 9:00 – 17:30
Wtorek 9:00 – 17:30
Środa 9:00 – 17:30
Czwartek 9:00 – 17:30
Piątek 9:00 – 15:00

W czytelni dyżury pełnią naprzemiennie pracownicy obu bibliotek.

Dyżury bibliotekarza Katedry Judaistyki Moniki Jaremków w czytelni:

Poniedziałek   13:00 – 16:30
Wtorek 9:00 – 12:00
Środa 15:00 – 17:30
Czwartek 13:00 – 16:30
Piątek  – 12:00 – 15:00

Zbiory Katedry Judaistyki nie są wypożyczane poza bibliotekę, udostępnia się je w czytelni Biblioteki Studiów Klasycznych oraz Biblioteki Katedry Judaistyki (ul. św. Jadwigi 3/4, 1 piętro).

Zamówienia na dzień bieżący są realizowane do godziny 14.45.
Zrealizowane zamówienia czekają na użytkownika 5 dni roboczych.