BIBLIOTEKA

Jednym z priorytetowych celów Katedry jest zapewnienie naukowcom i studentom judaistyki dostępu do podstawowych i najważniejszych publikacji z zakresu studiów żydowskich. Liczba tytułów w naszym księgozbiorze rośnie nieprzerwanie od 2003 roku dzięki szczodremu wsparciu z Polski i zagranicy. Obecnie w Bibliotece Katedry Judaistyki znajduje się około 9000 wydawnictw zwartych – w tym około 4000 tomów po hebrajsku i w jidysz – oraz około 1500 wydawnictw ciągłych. Spośród wielu hojnych darczyńców największy wkład w rozwój naszej biblioteki mają Leon Chameides, Alex Lauterbach oraz prof. Ada Rapoport-Albert. Biblioteką kieruje Monika Jaremków (monika.jaremkow[at]uwr.edu.pl) Zbiory Katedry Judaistyki nie są wypożyczane poza bibliotekę, udostępnia się je w czytelni Biblioteki Studiów Klasycznych oraz Biblioteki Katedry Judaistyki (ul. św. Jadwigi 3/4, 1 piętro).
Biblioteka jest czynna od poniedziałku do środy w godzinach 9:00-18:00, w czwartki 9.:00-17:00. W piątki biblioteka jest czynna w godzinach 9:00-14:00.
Bibliotekarka z BKJ pełni dyżury w czytelni w następujących godzinach:
poniedziałek: 12:00-15:00
wtorek: 9:00-12:00
środa: 15:00-18:00
czwartek: 12:00-15:00
piątek: 9:00-12:00
Przed skorzystaniem z czytelni prosimy o zapoznanie się z Instrukcją bezpieczeństwa w związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 TU. Możliwe jest zamawianie skanów materiałów bibliotecznych (z poszanowaniem praw autorskich). W celu ustalenia szczegółów zamówienia prosimy o kontakt mailowy z bibliotekarką.