BIBLIOTEKA

Jednym z priorytetowych celów Katedry jest zapewnienie naukowcom i studentom judaistyki dostępu do podstawowych i najważniejszych publikacji z zakresu studiów żydowskich. Liczba tytułów w naszym księgozbiorze rośnie nieprzerwanie od 2003 roku dzięki szczodremu wsparciu z Polski i zagranicy. Obecnie w Bibliotece Katedry Judaistyki znajduje się około 9000 wydawnictw zwartych – w tym około 4000 tomów po hebrajsku i w jidysz – oraz około 1500 wydawnictw ciągłych. Spośród wielu hojnych darczyńców największy wkład w rozwój naszej biblioteki mają Leon Chameides i Alex Lauterbach.

W czasie pandemii w lipcu Biblioteka będzie otwarta w poniedziałki, środy i piątki w godz. 9.00-14.00. Przed planowaną wizytą prosimy o kontakt mailowy z bibliotekarką Moniką Jaremków (monika.jaremkow[at]uwr.edu.pl).

W sierpniu biblioteka będzie nieczynna.

Biblioteką kieruje Monika Jaremków (monika.jaremkow[at]uwr.edu.pl)

Zbiory Katedry Judaistyki nie są wypożyczane poza bibliotekę, udostępnia się je w czytelni Biblioteki Studiów Klasycznych oraz Biblioteki Katedry Judaistyki (ul. św. Jadwigi 3/4, 1 piętro).

Zamówienia na dzień bieżący są realizowane do godziny 14.45.
Zrealizowane zamówienia czekają na użytkownika 5 dni roboczych.