Agnieszka August-Zarębska

– literaturoznawca, badaczka współczesnej literatury sefardyjskiej. Absolwentka filologii hiszpańskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Rozprawę doktorską pt. Poezja wobec rzeczywistości. Poetyckie epifanie Jorge Guilléna i Czesława Miłosza napisała pod kierunkiem prof. dr. hab. Piotra Sawickiego. Do 2016 pracowała jako adiunkt w Zakładzie Iberystyki Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego, a obecnie w Katedrze Judaistyki im. Tadeusza Taubego tejże uczelni.

Początkowo jej zainteresowania naukowe obejmowały współczesną literaturę polską i hiszpańską w ujęciu komparatystycznym (np. poezję Czesława Miłosza i Jorge Guilléna), a dydaktyczne poza literaturoznawstwem również sztukę i muzykę hiszpańską. W ostatnich latach główny obszar jej zainteresowań stanowi kultura sefardyjska, przede wszystkim współczesna poezja pisana w języku judeo–hiszpańskim. Kompetencje w zakresie literaturoznawstwa hiszpańskiego i sefardyjskiego rozwijała m.in. na Uniwersytecie Blaise Pascal w Clermont–Ferrand (program Socrates–Erasmus), Uniwersytecie w Valladolid (stypendium Ministerio de Asuntos Exteriores Hiszpanii), Uniwersytecie Complutense w Madrycie oraz w CSIC w Madrycie (stypendium Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Hiszpanii) oraz na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozolimie i Uniwersytecie Bar–Ilan w Ramat Gan (grant MNiSW).

Laureatka stypendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej w latach 2006–2007 oraz stypendystka Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach 2011–2014. Realizatorka grantu KBN (promotorskiego, 2004–2005) oraz MNiSW (na badania własne, 2010–2013), stypendystka Bogliasco Foundation w roku 2016.

agnieszka.august-zarebska[at]uwr.edu.pl

PUBLIKACJE

Monografia

 • Poezja wobec rzeczywistości. Poetyckie epifanie Jorge Guilléna i Czesława Miłosza, Wrocław 2006.

Redakcje monografii i czasopism

 • Aharon Menahem de Rusçuk, Bulgaria, Don Abrabanel i Formoza o Desteramyento delos judyos de Espanya. Una obra teatral en judeoespañol publicada en 1900, red. Michael Studemund-Halévy, Agnieszka August-Zarębska, Barcelona 2020. La boz de Bulgaria, vol. 3.
 • Guerra, exilio, diáspora. Aproximaciones literarias e históricas, red. Agnieszka August-Zarębska, Trinidad Marín Villora, Wrocław 2014.
 • Miscelánea de literatura española y comparada. Homenaje a Roberto Mansberger Amorós, red. Julia Butiñá Jiménez, Justyna Ziarkowska, Piotr Sawicki, Agnieszka August-Zarębska, „Estudios Hispánicos” 12 (2004).
 • Lenguas, tierras, enlaces. Estudios lingüísticos e hispanoamericanos, red. Piotr Sawicki, Monika Głowacka, Agnieszka August, Agnieszka Marhal, „Estudios Hispánicos” 10 (2002).

Artykuły

 • Language as Oikos: the Case of Margalit Matitiahu’s Poetry, [w:] Ashkenazim and Sephardim : language miscellanea, red. Andrzej Kątny, Izabela Olszewska i Aleksandra Twardowska, Berlin 2019, s. 89-107 [współautor Tomasz Zarębski].
 • Metáforas de la lengua y la literatura sefardíes en la poesía judeoespañola contemporánea, [w:] Caminos de leche y miel : Jubilee Volume in Honor of Michael Studemund-Halévy. Vol. 2, Language and Literature, red. David M. Bunis, Ivana Vučina Simović, Corinna Deppner, Barcelona 2018, s. 226-245.
 • The Column Para „noče de šabat” as a Local Strategy of Memory of the Judeo-Spanish Tradition, „Studia Judaica” 41 (2018) nr 1, s. 175-202. [współautorka Aleksandra Twardowska]. DOI 10.4467/24500100STJ.18.010.9180
 • Poesía sefardí infantil: de la tradición oral a las canciones de cuna contemporáneas / Sephardic poetry for children: from oral tradition to contemporary lullabies, „Ocnos. Revista de Estudios sobre lectura” 16 (2017) nr 2, s. 50-59 [współautor Elisa Martín Ortega]. DOI: 10.18239/ocnos_2017.16.2.1376 ISSN 1885-446 X
 • Contemporary Judeo-Spanish poetry in its rediscovery of the past, [w:] Sepharad as Imagined Community: Language, Culture, and Religion from the Early Modern Period to the 21st Century, eds. Mahir Saul, José Ignacio Hualde, New York 2017, s. 257–274.
 • Siniza i Fumo de Avner Pérez: entre el exterminio y la esperanza, „Ladinar” 9 (2017), s. XCIX–CXII.
 • La figura de la madre en la poesía de Margalit Matitiahu, [w:] Mujeres sefardíes lectoras y escritoras, siglos XIX y XXI, red. Paloma Díaz Mas, Elisa Martín Ortega, Madrid–Frankfurt am Main 2016, s. 303–317.
 • Recalling the Past. The Linguistic and Cultural Images of Kurtijo, Sephardic Courtyard, „Anthropological Journal of European Cultures” 25 (2016) nr 1, s. 96–117 [współautor: Zuzanna Bułat-Silva]. doi:10.3167/ajec.2016.250107   ISSN 1755–2923
 • El viaje y el redescubrimiento de la identidad sefardí en la poesía de Margalit Matitiahu, „Estudios Hispánicos” 23 (2015), s. 184–194. czytaj
 • Oikologiczny wymiar poezji Margalit Matitiahu, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” (2015) nr 58 (115), s. 75–98 [współautor: Tomasz Zarębski].
 • The Representations of kurtijo and Their Function in Contemporary Judeo–Spanish Poetry, [w:] Ashkenazim and Sephardim. A European Perspective, eds. Andrzej Kątny, Izabela Olszewska, Aleksandra Twardowska, Frankfurt am Main–Bern 2013, s. 245–268.
 • Motyw kurtijo we współczesnej poezji sefardyjskiej, „Literatura Ludowa” (2013) nr 4–5, s. 35–46.
 • Między Zagładą a nadzieją. Odrodzenie poezji sefardyjskiej w tomiku Popiół i dym Avnera Pereza, „Studia Judaica” 16 (2013) nr 1, s. 63–90.
 • Testimonios poéticos del aniquilamiento de la comunidad sefardí de Salónica, „Itinerarios” 15 (2012), s. 141–158.
 • La imagen del judaísmo reflejada en el refranero judeoespañol, „Estudios Hispánicos” 19 (2011), s. 91–102.
 • „Kobieca rada jest marna, lecz kto jej nie bierze pod rozwagę to szaleniec” – wizerunek kobiety w przysłowiach sefardyjskich, „Literatura Ludowa” (2011) nr 1, s. 12–25 [współautor Monika Głowicka].
 • Judeo-Spanish proverbs as an example of the hybridity of Judezmo language, „Studia Linguistica” 30 (2011), s. 7–20.
 • Ladino czy judezmo? O językach Żydów sefardyjskich, „Prace Filologiczne” 56 (2009), s. 85–102.
 • Los sefardíes: señas de identidad, [w:] Discurso sobre fronteras – fronteras del discurso: estudios del ámbito ibérico e iberoamericano, red. Alfons Gregori et al., Łask 2009, s. 25–34.
 • El motivo del destierro en la poesía contemporánea en judeo-español y su tradición bíblico-literaria, „Estudios Hispánicos” 16 (2008), s. 87–98.
 • Testimonio sobre la guerra en la saga judeoespañola Caminando y hablando. La historia real de una familia sefardí de Harry Moreno, „Itinerarios” 7 (2008), s. 89–109.
 • Un destino judeoespañol en Caminando y hablando. La historia real de una familia sefardí de Harry Moreno, „Estudios Hispánicos” 15 (2007), s. 287–293.
 • Poezja wobec kryzysu ideologicznego XX wieku. Droga przez lęk ku rzeczywistości w twórczości Czesława Miłosza i Jorge Guilléna, [w:] Przestrzenie lęku. Lęk w kulturze i sztuce XIX–XXI w., red. Dariusz K. Sikorski, Tadeusz Sucharski, Słupsk 2006, s. 111–119.
 • Siguiendo las huellas del Quijote en las letras polacas, „Mundo Eslavo” 4 (2005) nr 4, s. 55–68.
 • “Éxtasis al alba”. La poesía de Jorge Guillén y Czesław Miłosz en búsqueda de lo real, „Paralelo” 50 (2005) nr 2, s. 54–61.
 • “Poemas del instante” de Jorge Guillén y Czesław Miłosz en busca de la realidad, „Estudios Hispánicos” 12 (2004), s. 121–138.
 • La palabra poseedora de realidad: lenguaje poético en Cántico de Jorge Guillén, [w:] Actas del V Coloquio Internacional. Lenguaje poético castellano, Bratislava–Wien 2004, s. 43–53.
 • Final. Lo más profundamente humano en la poesía tardía de Jorge Guillén, [w:] Literatura y responsabilidad, red. M.-Pierrette Malcuzynski, Agnieszka Flisek, Varsovia 2004, s. 70–78.
 • The Poetic Dialogue with the Reality: Cognition in the Production of a Spanish Poet Jorge Guillén, [w:] Proceedings of the 4th International Conference of PhD Students in Miskolc, Hungary, 11–17 August 2003, Humanities, eds. László Lenoczky, László Kalmár, Miskolc University Press, 2003, s. 23–28.
 • La herencia oriental y occidental en España a los ojos del rabino judeopolaco Mordejai Ehrenpreis, „Estudios Hispánicos” 11 (2003), s. 91–101.
 • De Cántico a Clamor: reflejo de la situación política y social en la poesía de Jorge Guillén, [w:] El enfoque social y cultural en los estudios lingüísticos y literarios, red. Barbara Łuczak et al., Poznań 2003, s. 53–60.

Artykuły oczekujące na publikację

 • “Guerta kemada”, “kurtijo kemado”, “eluenga kortada”: metáforas de la lengua y la literatura sefardíes en la poesía judeoespañola contemporánea.
 • Judeo Spanish contemporary children’s poetry and its cultural significance [współautor: Elisa Martín Ortega].

Recenzje

 • Recenzja: Gerardo Beltrán Cejudo, Sobre la traducción de la forma en las versiones española y judeo-española de El Canto Del Pueblo Judío Asesinado de Yitsjok Katzenelson, Warszawa 2015, „Estudios Hispánicos” 24 (2016), s. 173–177.
 • Recenzja: Ewa Łukaszyk, Pokusa pustyni, Kraków 2005, „Estudios Hispánicos” 14 (2006), s. 212–215.
 • Recenzja: Viajeros polacos en España (a caballo de los siglos XIX y XX), red. Agnieszka Matyjaszczyk Grenda i Fernando Presa González, Madrid 2001, „Estudios Hispánicos” 9 (2003), s. 269–271.
 • Recenzja: Aneta Rogalska-Marasińska, Magiczny świat flamenco, Kraków [1999], „Estudios Hispánicos” 10 (2002), s. 156–157.
 • Recenzja: Ewa Łukaszyk, Współczesna proza portugalska, Kraków 2000, „Estudios Hispánicos” 10 (2002), s. 153–155.

Konferencje

 • Referat: „Caminus di palavras”: itinerarios poéticos de unos autores judeoespañoles contemporáneos, Destierro y destiempo: exilios hispanos y polacos. Simposio internacional en homenaje a Piotr Sawicki, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski (05.2017)
 • Wykład plenarny: Language and Literature of Sephardic Jews. The Balkan Context, 2nd Warsaw AIESEE International Workshop The Balkan Jews & the Minority Issue in South-Eastern Europe, Uniwersytet Warszawski, Warszawa (11.2016)
 • Referat: Metáforas de la lengua y la cultura sefardíes en la poesía contemporánea judeoespañola, Congreso Asociación Internacional de Hispanistas, Münster (07.2016)
 • Referat: La imagen del niño en la poesía sefardí contemporánea [współautor: Elisa Martín Ortega], 19th Conference on Judeo-Spanish Studies, Londyn (09.2016)
 • Referat: Judeo-Spanish contemporary children’s poetry and its cultural significance [współautor: Elisa Martín Ortega], Linguistic Heritage of the Diaspora. Yiddish and Judeo-Spanish: Contrast, Comparison, Contact, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski (05.2016)
 • Referat: Studia sefardyjskie w Polsce i na świecie, El hispanismo en Polonia. ¿De dónde venimos, quiénes somos, adónde vamos?, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (11.2015)
 • Referat: Contemporary Judeo-Spanish poetry in its rediscovering of the past, Sepharad as imagined community: language, culture, and religion from the early modern period to the twenty-first century, University of Illinois, Champaign–Urbana, USA (09.2014)
 • Referat: Kurtijo, Sephardic «home» [współautor: Zuzanna Bułat-Silva], Conference Endangered Languages, Endangered Meanings, Canberra Australia (11.2013)
 • Referat: Recalling the past: the linguistic and cultural images of kurtijo, Sephardic courtyard [współautor: Zuzanna Bułat-Silva], The International Society for Ethnology and Folklore (SIEF) Congress, Tartu, Estonia (07.2013)
 • Referat: El viaje y el redescubrimiento de la identidad sefardí en la poesía de Margalit Matitiahu, IV Simposio Internacional de Hispanistas Encuentros 2012, Wrocław, Uniwersytet Wrocławski (11.2012)
 • Referat: Imagen de la madre en la obra poética de Margalit Matitiahu, Międzynarodowy Kongres Mujeres sefardíes: lectoras y escritoras (siglos XIX–XXI) w Consejo Superior de Investigaciones Científicas w Madrycie (10.2012)
 • Referat: „Siniza i Fumo” de Avner Perez: entre el exterminio y la esperanza, 17th British Conference on Judeo-Spanish Studies na Uniwersytecie Bar-Ilan w Ramat Gan (Tel Aviv) (07.2012)
 • Referat: Jewish customs and traditions in Sephardic proverbs, 4th Interdisciplinary Colloquium on Proverbs w Tavirze (Portugalia) (11.2010)
 • Referat: Los sefardíes: señas de identidad, Międzynarodowy Kongres Hispanistów w Poznaniu Discurso sobre fronteras – fronteras del discurso: estudios del ámbito ibérico e iberoamericano (11.2007)
 • Referat: ¿Qué nos revelan las epifanías poéticas de Jorge Guillén y Czesław Miłosz?, Międzynarodowy Kongres Hispanistów w Krakowie Retos del Hispanismo en la Europa Central y del Este (10.2005)
 • Referat: La palabra poseedora de la realidad: lenguaje poético en “Cántico” de Jorge Guillén, V Coloquio Internacional. Lengua poética castellanaen Bratislava (Eslovaquia) (11.2003)
 • Referat: The Poetic Dialogue with the Reality: Cognition in the Production of a Spanish Poet Jorge Guillén, IV Międzynarodowa Konferencja Doktorantów w Miszkolcu (Węgry) (08.2003)
 • Referat: Poezja wobec kryzysu ideologicznego XX wieku. Droga przez lęk ku rzeczywistości w twórczości Czesława Miłosza i Jorge Guilléna, Konferencja Lęk w kulturze i sztuce od XIX do XXI wieku, Ustka (05.2003)
 • Referat: “Final”. Lo más profundamente humano en la poesía tardía de Jorge Guillén, Zjazd hispanistów na Uniwersytecie Warszawskim El arte y la responsabilidad (11.2002)
 • Referat: De “Cántico” a “Clamor”: reflejo de la situación política y social en la poesía de Jorge Guillén, Konferencja hispanistów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu El enfoque social y cultural en los estudios lingüísticos y literarios (04.2002)
 • Redakcje monografii: La boz de Bulgaria, Vol. 3, Aharon Menahem de Rusçuk, Bulgaria, Don Abrabanel i Formoza o Desteramyento delos judyos de Espanya. Una obra teatral en judeoespañol publicada en 1900, red. Michael Studemund-Halévy, Agnieszka August-Zarębska, Barcelona 2020.
Artykuły: Language as Oikos: the Case of Margalit Matitiahu’s Poetry, [w:] Ashkenazim and Sephardim : language miscellanea, red. Andrzej Kątny, Izabela Olszewska i Aleksandra Twardowska, Berlin 2019, s. 89-107 [współautor Tomasz Zarębski] Metáforas de la lengua y la literatura sefardíes en la poesía judeoespañola contemporánea, [w:] Caminos de leche y miel : Jubilee Volume in Honor of Michael Studemund-Halévy. Vol. 2, Language and Literature, red. David M. Bunis, Ivana Vučina Simović, Corinna Deppner, Barcelona 2018, s. 226-245. The Column Para „noče de šabat” as a Local Strategy of Memory of the Judeo-Spanish Tradition, „Studia Judaica” 41 (2018) nr 1, s. 175-202. [współautorka Aleksandra Twardowska]. DOI 10.4467/24500100STJ.18.010.9180
Kontakt
agnieszka.august-zarebska[at]uwr.edu.pl

Terminy konsultacji