Zuzanna Kołodziejska-Smagała

– absolwentka Instytutu Anglistyki UW (2009) oraz Instytutu Literatury Polskiej na Wydziale Polonistyki UW (2007). W 2013 roku na Wydziale Polonistyki UW obroniła (z wyróżnieniem) pracę doktorską będącą monografią tygodnika „Izraelita”, która w 2014 roku ukazała się drukiem nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 2015-2018 kierowniczka projektu badawczego Literatura polsko-żydowska 1861-1918 realizowanego na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w ramach grantu Sonata (NCN). W latach 2011-2014 członkini zespołu badawczego Kulturowe i literackie kontakty polsko-żydowskie. Historia i współczesność w ramach subsydium profesorskiego dla prof. dr hab. Eugenii Prokop-Janiec (Program Mistrz FNP). W latach 2020-2023 na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego i we współpracy z UCL Department of Hebrew and Jewish Studies (prof. François Guesnet) kierowała projektem Dyskursy o ciele i seksualności w polsko-żydowskim piśmiennictwie kobiecym 1890-1918 realizowanym w ramach grantu Opus (NCN).

W katedrze Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego we współpracy z Profesor Joanną Degler będzie realizować projekt Dyskursy o ciele w kulturze żydowskiej na ziemiach polskich w latach 1880-1939, realizowanym w ramach grantu Opus (NCN).

Zajmuje się głównie dziewiętnastowieczną literaturą i prasą polsko-żydowską, interesuje ją pogranicze kultur. Obecnie fascynuje ją jak kulturowe pogranicze polsko-żydowskie ujawnia się w dyskursach o cielesności i seksualności. Nieodmiennie ciekawią ją nieoczywiste relacje między żydowskimi i nieżydowskimi aktorami społecznymi na przełomie XIX i XX wieku.

zuzanna.kolodziejska-smagala[at]uwr.edu.pl

  • Zuzanna Kołodziejska-Smagała, “Reflection on the Female Body in Polish-Jewish Ego-documents of the Late 19th and Early 20th Centuries – Challenges and Opportunities,” Jewish Culture and History, vol. 24, issue 2 (2023): 157-179.
    DOI: 10.1080/1462169X.2023.2198874
  • Zuzanna Kołodziejska-Smagała, „Female Body and Sexuality Reflected in Ego-documents of Acculturating Jewish Women in the Partitioned Territory of Poland at the Beginning of the 20th Century,” Nordost-Archiv Zeitschrift für Regionalgeschichte. Begehren macht Akteur*innen. Praktiken der Subjektivierung im 20. Jahrhundert/Desire Creates Involvement. Practices of Subjectification during the 20th Century, ed. Dietlind Hüchtker, Claudia Kraft, Katrin Steffen, 29. Jahrgang 2020, Lüneburg 2023, 35-59.
  • Zuzanna Kołodziejska-Smagała, “Polish-Jewish Female Writers and the Women’s Emancipation Movements in the Late Nineteenth and Early Twentieth Centuries,” Aspasia vol. 16 (2022): 110-129. DOI: 10.3167/asp.2022.160108
  • Literatura polsko-żydowska 1861-1918. Studia i szkice, red. Z. Kołodziejska-Smagała, M. Antosik-Piela, Kraków 2018.
  • Literatura polsko-żydowska 1861-1918. Antologia, red. Z. Kołodziejska-Smagała, M. Antosik-Piela, Kraków 2017.
  • „Izraelita” (1866-1915). Znaczenie kulturowe i literackie czasopisma, Kraków 2014.