BIBLIOTEKA

Jednym z priorytetowych celów Katedry jest zapewnienie naukowcom i studentom judaistyki dostępu do podstawowych i najważniejszych publikacji z zakresu studiów żydowskich. Liczba tytułów w naszym księgozbiorze rośnie nieprzerwanie od 2003 roku dzięki szczodremu wsparciu z Polski i zagranicy. Obecnie w Bibliotece Katedry Judaistyki znajduje się około 9000 wydawnictw zwartych – w tym około 4000 tomów po hebrajsku i w jidysz – oraz około 1500 wydawnictw ciągłych. Spośród wielu hojnych darczyńców największy wkład w rozwój naszej biblioteki mają Leon Chameides i Alex Lauterbach.

Biblioteką kieruje Monika Jaremków.