Stypendia

Jednym z priorytetów wrocławskiej judaistyki jest tworzenie atrakcyjnej oferty stypendialnej dla naszych studentów. Studentom studiów licencjackich oferujemy stypendium Prymus adresowane do osób na trzecim roku studiów.