Stypendia licencjackie

Jednym z priorytetów wrocławskiej judaistyki jest tworzenie atrakcyjnej oferty stypendialnej dla naszych studentów. Studentom studiów licencjackich oferujemy następujące stypendia, oba z terminem składania dokumentów do 18 grudnia 2018:

stypendium Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiegona dofinansowanie semestralnego pobytu na zagranicznej uczelni

stypendium PKO Bank Polski na dofinansowanie kursów językowych

UWAGA, opinie dotyczące kandydatów starających się o stypendia mają być wysłane bezpośrednio przez wystawiającego opinię na adres: