Stypendia

Jednym z priorytetów wrocławskiej judaistyki jest tworzenie atrakcyjnej oferty stypendialnej dla naszych studentów. Studentom studiów licencjackich oferujemy następujące stypendia:

stypendium KGHM Polska Miedź S.A.