Marcin Wodziński

– profesor historii i literatury żydowskiej, kierownik Katedry Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Obszar jego zainteresowań naukowych to historia społeczna Żydów w XIX wieku, dzieje Żydów na Śląsku oraz żydowska kultura materialna. Jest autorem licznych publikacji, m.in. książek: Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII–XVIII w. (1996); Bibliography on the History of Silesian Jewry II (2004); Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland (2005); Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu (2008); Hasidism and Politics (2013). Redaktor serii akademickiej Makor/Źródła wydawnictwa Austeria, serii Bibliotheca Judaica Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, redaktor naczelny półrocznika „Studia Judaica”.

marcin.wodzinski[at]uwr.edu.pl

Ważniejsze nagrody, granty, stypendia i funkcje z wyboru

 • 2015 – odznaczenie zasłużony dla kultury polskiej
 • 2013–2018 – grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki
 • 2012 – nagroda Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • 2011–2014 – grant National Endowment for Humanities (University of California, San Diego)
 • 2011 – visiting professor Instytutu Studiów Żydowskich, Uniwersytet w Poczdamie
 • 2011 – stypendysta Simon Dubnow Institute, Lipsk
 • 2011 – Nagroda im. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej za wkład w rozwój studiów żydowskich w Polsce
 • 2009 – stypendysta Herbert D. Katz Center for Advanced Judaic Studies, University of Pennsylvania (semestr letni)
 • 2008 – nagroda profesora Łukasza Hirszowicza za wkład w rozwój akademickich studiów żydowskich w Polsce
 • 2007–2008 – stypendysta Institute for Advanced Studies, the Hebrew University of Jerusalem
 • 2004–2006 – grant Komitetu Badań Naukowych na projekt: Chasydzi i władze Królestwa Polskiego
 • 2004 – nagroda Prezesa Rady Ministrów za habilitację
 • 2003 – stypendium Professor Bernard Choseed Memorial Fellowship, YIVO Institute for Jewish Research
 • od 2002 – członek Rady Głównej Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich, od 2011 wiceprezes
 • 2001–2002 – staż w Centrum Badania i Nauczania Dziejów i Kultury Żydów w Polsce im. Mordechaja Anielewicza Uniwersytetu Warszawskiego
 • 2000–2001 – stypendium Yad Ha-Nadiv Beracha Foundation, Jerusalem
 • 1998–1999 – grant Komitetu Badań Naukowych na projekt: Bibliografia historii Żydów śląskich
 • 1996 – nagroda Prezesa Rady Ministrów za pracę doktorską
 • 1994 – stypendium biblioteczne GFPS
 • 1993–1995 – grant Komitetu Badań Naukowych na projekt: Hebrajskie inskrypcje na Śląsku
 • 1993 – stypendium językowe GFPS
 • 1992 – pierwsza nagroda w ogólnopolskim konkursie prac magisterskich i doktorskich o tematyce żydowskiej

Funkcje edytorskie

 • redaktor naczelny „Studia Judaica”, Kraków (półrocznik)
 • redaktor serii Bibliotheca Judaica, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego
 • redaktor serii Makor / Źródła, wydawnictwo Austeria, Kraków–Budapest
 • członek rad redakcyjnych „Archiv Orientální / Oriental Archive: Quarterly Journal of African and Asian Studies”, Praga (kwartalnik); „Jewish Cultural Studies”, Oxford (rocznik), „East European Jewish Affairs”, Londyn (kwartalnik); Jews and Judaism: History and Culture – seria The University of Alabama Press

Lista publikacji

Książki

 • Historical Atlas of Hasidism, Princeton 2018, 278 s. [fragmenty], strona internetowa.
 • Hasidism: Key Questions, New York-Oxford 2018, 368 s.
 • Hasidism: A New History, Princeton 2018, 890 s. [współautorzy: David Assaf, David Biale, Benjamin Brown, Uriel Gellman, Samuel Heilman, Moshe Rosman, Gad Sagiv].
 • Hasidism and Politics: The Kingdom of Poland, 1815–1864, Oxford–Portland 2013, 352 s. [poprawiona i znacznie rozszerzona wersja pozycji Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych, Wrocław 2008].
 • Źródła do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim, 1815-1867, w zasobach polskich archiwów państwowych / Hasidism in the Kingdom of Poland, 1815-1867: Historical Sources in the Polish State Archives, Kraków–Budapest 2011, 601 s., [fragmenty].
 • Judaica w aktach Centralnych Władz Wyznaniowych Królestwa Polskiego Archiwum Głównego Akt Dawnych.Informator archiwalny, Wrocław 2010, 262 s.
 • Władze Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Z dziejów stosunków politycznych, Wrocław 2008, 283 s. [Złota Seria].
 • Haskalah and Hasidism in the Kingdom of Poland: History of a Conflict, trans. Sarah Cozens, Oxford–Portland 2005, 356 s. [poprawiona i rozszerzona wersja pozycji Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu, Warszawa 2003].
 • Bibliography on the History of Silesian Jewry II – Bibliographie zur Geschichte der Juden in Schlesien II, München 2004, 338 s. (Bibliographie zur deutsch-jüdischen Geschichte, Bd. 7).
 • Oświecenie żydowskie w Królestwie Polskim wobec chasydyzmu, Warszawa 2003, 323 s.
 • Cmentarz żydowski w Lesku, cz. 1: Wiek XVI i XVII, Kraków 2002, 185 s. [współautor: Andrzej Trzciński].
 • Groby cadyków w Polsce. O chasydzkiej literaturze nagrobnej i jej kontekstach, Wrocław 1998, 278 s.
 • Hebrajskie inskrypcje na Śląsku XIII–XVIII w., Wrocław 1996, 563 s.

Książki zredagowane

 • „Izraelita” 1866–1915. Wybór tekstów źródłowych, red. Agnieszka Jagodzińska i Marcin Wodziński, Kraków–Budapest 2015.
 • Polin: Studies in Polish Jewry, vol. 27: Jews in the Kingdom of Poland, 1815–1914 (Oxford 2015) (co-edited with Glenn Dynner and Antony Polonsky).
 • Towards a New History of Hasidism, eds. Ada Rapoport-Albert, Moshe Rosman, and Marcin Wodziński, tom specjalny „Jewish History” 27 (2013) nr 2–4.
 • Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej, red. Marcin Wodziński i Anna Michałowska-Mycielska, Wrocław 2007.
 • Židé ve Slezsku. Studie k dějinám Židů ve Slezsku, red. Janusz Spyra i Marcin Wodziński, Český Těšín 2001.
 • Jews in Silesia, red. Marcin Wodziński i Janusz Spyra, Kraków 2001.

Artykuły i artykuły recenzyjne

 • Modernity and Polish Jews: Recent Developments in Polish-Jewish Historiography, „Studia Judaica”19 (2016) nr 1, s. 65–86.
 • War and Religion, or, How The First World War Changed Hasidism, „Jewish Quarterly Review” 106 (2016) nr 3, s. 283–312.
 • The Socio-Economic Profile of a Religious Movement: The Case of Hasidism, „European History Quarterly”46 (2016) nr 4, s. 668–701.
 • Hasidism in Poland, [w:] Oxford Bibliographies in Jewish Studies, ed. Naomi Seidman, New York 2016, czytaj.
 • Space and Spirit: On Boundaries, Hierarchies, and Leadership in Hasidism, „Journal of Historical Geography” 53 (2016), s. 63–74.
 • Samotność maskila. Żydowska inteligencja na wschodnioeuropejskiej prowincji, [w:] Historik a literát v provincii / Historyk i pisarz na prowincji, red. Krzysztof Czajkowski, Jan Malura, Janusz Spyra, Ostrava 2015, s. 47–67.
 • Sprawy gminne, [w:] „Izraelita” 1866–1915. Wybór tekstów źródłowych, ed. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków–Budapest 2015, s. 435–455.
 • W kręgu historii, [w:] „Izraelita” 1866–1915. Wybór tekstów źródłowych, ed. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków–Budapest 2015, s. 227–247.
 • Religia i jej reforma, [w:] „Izraelita” 1866–1915. Wybór tekstów źródłowych, ed. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków–Budapest 2015, s. 173–202.
 • Żydzi tradycyjni, [w:] „Izraelita” 1866–1915. Wybór tekstów źródłowych, red. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków–Budapest 2015, s. 145–171.
 • Naród czy religia, [w:] „Izraelita” 1866–1915. Wybór tekstów źródłowych, red. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków–Budapest 2015, s. 123–144.
 • „Izraelita”. Historia pisma, [w:] „Izraelita” 1866–1915. Wybór tekstów źródłowych, red. Agnieszka Jagodzińska, Marcin Wodziński, Kraków–Budapest 2015, s. 17–48 [współautor: Agnieszka Jagodzińska].
 • Historical Demography of Hasidism: An Outline, „Yearbook of International Religious Demography” 2 (2015), s. 177–186.
 • Wrocławska judaistyka, [w:] Studia żydowskie w Polsce – przeszłość, stan obecny, perspektywy. Studium selektywne, red. Stefan Gąsiorowski, Kraków 2014, s. 283–291.
 • Tikun we-harhaka: hazonot ha-reformah shel ha-jehudim bi-szelahei ha-tekufa ha-haskala, [w:] Conflicting histories and coexistence: New perspectives on the Polish-Jewish encounter = Historia mitnageszet we-kijum meszutaf: Perspektiwot hadaszot szel ha-mifgasz ha-jehudi-polani, red. Daniel Blatman, Jerusalem 2015, s. 61–78.
 • The Kingdom of Poland and Her Jews: Introduction, [w:] Jews in the Kingdom of Poland, 1815–1914, „Polin” 27 (2015), s. 3–44 [współautor: Glenn Dynner].
 • Dwa Oświecenia – Polscy mężowie oświeceni wobec tzw. kwestii żydowskiej, [w:] Seminarium Polskiej Akademii Umiejętności, vol. 10: 2011–2013. Patriotyzm wczoraj i dziś, red. Andrzej Kobos, Kraków 2013, s. 117–130.
 • The Question of Hasidic Sectarianism, „Jewish Cultural Studies” 4 (2013), s. 125–148.
 • Women and Hasidism: A “Non-Sectarian” Perspective, „Jewish History” 27 (2013) nr 2–4, s. 399–434 [rozszerzona wersja pozycji O bocianach z żabiej perspektywy, czyli Kobiety i chasydyzm, [w:] Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz, red. Joanna Lisek, Wrocław 2010, s. 77–104].
 • Toward a New Geography of Hasidism, „Jewish History” 27 (2013) nr 2–4, s. 171–199 [współautor: Uriel Gellman].
 • Introduction, „Jewish History 27 (2013) nr 2–4, s. 145–151 [współautorzy: Ada Rapoport-Albert, Moshe Rosman].
 • Tombstones, [w:] Encyclopedia o Jewish Folklore and Traditions, eds. Raphael Patai, Haya Bar-Itzhak, t. 2, New York–London 2013, s. 525–530.
 • The Hasidic “Cell”: The Organization of Hasidic Groups at the Level of the Community, „Scripta Judaica Cracoviensia” 10 (2012), s. 111–122.
 • Studia żydowskie w Polsce dawniej i dziś, „Studia Judaica”15 (2012) nr 1–2, s. 49–75 [rozszerzona wersja pozycji Jewish studies in Poland, „Journal of Modern Jewish Studies” 10 (2011) nr 1, s. 101–118].
 • Antysemicka prasa w województwie śląskim 1922–1939. Programy, retoryka, skutki, [w:] Żydzi na Górnym Śląsku, red. Barbara Kalinowska-Wójcik, Rybnik 2012, s. 151–177.
 • Chasydzkie konwersje? Czy chasydyzm był sektą i co z tego wynika, [w:] W poszukiwaniu religii doskonałej? Konwersja a Żydzi, red. Agnieszka Jagodzińska, Wrocław 2012, s.135–156.
 • Reform and Exclusion: Conceptions of the Reform of the Jewish Community during the Declining Years of the Polish Enlightenment, „Polin” 24 (2011), s. 31–48 [rozszerzona wersja pozycji Reforma i wykluczenie: Wizje reformy społeczności żydowskiej u schyłku polskiego oświecenia, „Pamiętnik Literacki” 101 (2010) nr 4, s. 5–21].
 • Jewish studies in Poland, „Journal of Modern Jewish Studies” 10 (2011) nr 1, s. 101–118.
 • Reforma i wykluczenie: Wizje reformy społeczności żydowskiej u schyłku polskiego oświecenia, „Pamiętnik Literacki” 101 (2010) nr 4, s. 5–21.
 • O bocianach z żabiej perspektywy, czyli Kobiety i chasydyzm, [w:] Nieme dusze? Kobiety w kulturze jidysz, red. Joanna Lisek, Wrocław 2010, s. 77–104.
 • Żydzi w okresie zaborów, [w:] Atlas historii Żydów polskich, Warszawa 2010, s. 155–245.
 • Cawato szel Berek Sonenberg: Hakariera hamaftija szel nadvan al korcho, „Gal-Ed” 22 (2009), s. 167–182 [nowe źródła uzupełniające pozycję Legat Berka Sonnenberga czyli o zaskakującej karierze mimowolnego dobroczyńcy, „Studia Judaica” 7 (2004) nr 14, s. 183–206].
 • Blood and the Hasidim: On the History of Ritual Murder Accusations in Nineteenth-Century Poland,„Polin” 22 (2009), s. 273–290 [rozszerzona wersja pozycji Krew i chasydzi. Z dziejów oskarżenia o mord rytualny w XIX-wiecznej Polsce, [w:] Od starożytności do współczesności. Język – literatura – kultura. Księga poświęcona pamięci Profesora Jerzego Woronczaka, red. Irena Kamińska-Szmaj, Wrocław 2004, s. 199–212].
 • Socialnis ir kultūrinis bendruomenės modernėjimas, [w:] Žydai Lietuvoje, Istorija, kultūra, paveldas, Vilnius 2009, s. 131–133.
 • Chasidai ir mitnagedai, [w:] Žydai Lietuvoje, Istorija, kultūra, paveldas, Vilnius 2009, s. 121–123.
 • A Rabbi Informer and the Hasidim of Będzin: Dimensions of Hasidic Politics, „East European Jewish Affairs” 39 (2009) nr 2, s. 153–166.
 • Haskalah and Politics Reconsidered: The Case of the Kingdom of Poland, 1815–1860, [w:] Let the Old Make the Way for the New. Studies in Social and Cultural History of Eastern European Jewry Presented to Immanuel Etkes, eds. David Assaf and Ada Rapoport-Albert, vol. 2, Jerusalem 2009, s. *163–*197.
 • Jakie tak naprawdę były wyobrażenia eschatologiczne ludu żydowskiego w Europie Wschodniej? Rekonesans badawczy, „Theologica Wratislaviensia” 3 (2008), s. 47–53.
 • State Policy and Hasidic Expansion: The Case of Włocławek, „Jewish Studies at the Central European University” 5 (2006–2007), s. 171–185.
 • Jidysz a modernizacja. Język jidysz w myśli polskiej haskali i jej spadkobierców, [w:] Jidyszland. Polskie przestrzenie, red. Ewa Geller i Monika Polit, Warszawa 2008, s. 243–262.
 • Artykuły hasłowe: Będzin [135], Biała [176–177], Bielsko [183], Chełm [309–310], Eisenbaum, Antoni [463], Katowice [869], Klaczko, Julian [903], Leżajsk [1029–1030], Maimon, Salomon [1116–1117], Markuze, Moyshe [1134], Nussbaum, Hilary [1276], Silesia [1747–1751], Tombstones [1887–1891], Tugendhold, Jakob [1920–1921], Włocławek [2028–2029], Wrocław [2038–2039], [w:] YIVO Encyclopedia of Jews in Eastern Europe, ed. Gershon Hundert, New Haven–London 2008.
 • ‘Civil Christians’: Debates on the Reform of the Jews in Poland, 1789–1830, [w:] Culture Front: Representing Jews in Eastern Europe, eds. Benjamin Nathans, Gabriella Safran, Philadelphia 2008, s. 46–76 [rozszerzona wersja pozycji „Cywilni chrześcijanie”. Spory o reformę Żydów w Polsce, 1789–1830, [w:] Kwestia żydowska w XIX w. Spory o tożsamość Polaków, red. Grażyna Borkowska i Magdalena Rudkowska, Warszawa 2004, s. 9–42].
 • Clerks, Jews and Farmers: Projects of Jewish Agricultural Settlement in Poland, „Jewish History”21 (2007), s. 279–303 [rozszerzona wersja pozycji ‘Wilkiem orać’. Polskie projekty kolonizacji rolnej Żydów, 1775–1823, [w:] Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej, red. Marcin Wodziński i Anna Michałowska-Mycielska, Wrocław 2007, s. 105–129].
 • How Modern Is an Anti-Modernist Movement? The Emergence of Hasidic Politics in Congress Poland, „AJS Review” 31 (2007) nr 2, s. 221–240.
 • ‘Wilkiem orać’. Polskie projekty kolonizacji rolnej Żydów, 1775–1823, [w:] Małżeństwo z rozsądku? Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej, red. Marcin Wodziński i Anna Michałowska-Mycielska, Wrocław 2007, s. 105–129.
 • Czy istnieją chasydzkie anioły?, [w:] Anioł w literaturze i kulturze, red. Jolanta Ługowska, t. 2, Wrocław 2005 s. 63–70.
 • Chasydzi w Częstochowie. Żródła do dziejów chasydyzmu w centralnej Polsce, „Studia Judaica” 8 (2005) nr 1–2, s. 279–301.
 • Żydzi wobec konfliktów narodowych na Górnym Śląsku, [w:] Kościoły i związki wyznaniowe a konflikt polsko-niemiecki na Górnym Śląsku w latach 1919–1921, red. Zbigniew Kapała i Jerzy Myszor, Katowice–Bytom 2005, s. 59–74.
 • Hasidism, Shtadlanut, and Jewish Politics in Nineteenth Century Poland: The Case of Isaac of Warka, „Jewish Quarterly Review” 96 (2005) nr 2, s. 290–320.
 • Neither Hatred, nor Solidarity: Integrationists and Hasidim in Congress Poland in Light of ‘Jutrzenka’ and its Circles (1861–1863), „Journal of Jewish Studies” 56 (2005) nr 1, s. 120–137.
 • Language, Ideology and the Beginnings of the Integrationist Movement in the Kingdom of Poland in the 1860s’, „East European Jewish Affairs”34 (2004), s. 21–40.
 • Borderlands or Margins? Polish Jews and the Borderland’s Experience, [w:] Borderlands: What does it mean for Poland and Finland? (from literary and historical perspecives), red. Dorota Michułka i Marja Leinonen, Tampere 2004, s. 57–67.
 • Najstarszy żydowski nagrobek na Śląsku. Reinterpretacja, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 59 (2004) nr 4, s. 583–589.
 • „Cywilni chrześcijanie”. Spory o reformę Żydów w Polsce, 1789–1830, [w:] Kwestia żydowska w XIX w. Spory o tożsamość Polaków, red. Grażyna Borkowska i Magdalena Rudkowska, Warszawa 2004, s. 9–42.
 • Good Maskilim and Bad Assimilationists, or Toward a New Historiography of the Haskalah in Poland, „Jewish Social Studies”10 (2003/2004) nr 3, s. 87–122.
 • How many Hasidim were there in Congress Poland? On the Demographics of the Hasidic Movement in Poland during the First Half of the Nineteenth Century, „Gal-Ed” 19 (2004), s. 13–49 [rozszerzona wersja pozycji Ilu było chasydów w Królestwie Polskim około 1830 roku?, [w:] Ortodoksja. Emancypacja. Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, red. Konrad Zieliński i Monika Adamczyk-Garbowska, Lublin 2003].
 • Legat Berka Sonnenberga czyli o zaskakującej karierze mimowolnego dobroczyńcy, „Studia Judaica” 7 (2004) nr 14, s. 183–206.
 • Krew i chasydzi. Z dziejów oskarżenia o mord rytualny w XIX-wiecznej Polsce, [w:] Od starożytności do współczesności. Język – literatura – kultura. Księga poświęcona pamięci Profesora Jerzego Woronczaka, red. Irena Kamińska-Szmaj, Wrocław 2004, s. 199–212.
 • Kultura Żydów polskich, [w:] Polska: Dzieje cywilizacji i narodu, t. 5: Pod zaborami 1795–1914, Warszawa–Wrocław 2003, s. 174–175.
 • Some Remarks on Leszek Hońdo’s Study of the Old Jewish Cemetery in Kraków, „Polin” 16 (2003), s. 467–482.
 • Rząd Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Początki „polityki chasydzkiej” w Królestwie Kongresowym (1817–1818), [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, red. Krzysztof Pilarczyk, t. 3,Kraków 2003, s. 65–77.
 • Wokół XIX-wiecznego chasydyzmu, czyli Żywot i czasy Izraela z Różyna według Dawida Assafa, „Kwartalnik Historii Żydów” 54 (2003) nr 2, s. 242–248.
 • Maskile czy asymilatorzy?, „Midrasz” (2003) nr 6, s. 9–13.
 • Dlaczego polscy maskile pisali po polsku? Z ideowej charakterystyki oświecenia żydowskiego w Królestwie Polskim, [w:] Ortodoksja. Emancypacja. Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, red. Konrad Zieliński i Monika Adamczyk-Garbowska, Lublin 2003, s. 81–97.
 • Ilu było chasydów w Królestwie Polskim około 1830 roku?, [w:] Ortodoksja. Emancypacja. Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, red. Konrad Zieliński i Monika Adamczyk-Garbowska, Lublin 2003, s. 25–47.
 • Languages of the Jewish Communities in Polish Silesia (1922–1939), „Jewish History” 16 (2002) nr 2, s. 131–160 [rozszerzona wersja pozycji Ideologia i język. Językowe wybory górnośląskich Żydów w XX wieku, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 55 (2000) nr 3, s. 407–425].
 • Jakub Tugendhold and the First Maskilic Defence of Hasidism, „Gal-Ed” 18 (2001), s. 13–41.
 • Vídeňští vyhnanci ve Slezsku, [w:] Židé a Morava. z konference konané 15. listopadu 2000 v Muzeu Kroměřížska, Kroměříž 2001, s. 33–39.
 • Recent Developments in the Historiography of Silesian Jews, „Polin. Studies in Polish Jewry” 14 (2001), s. 339–351 [rozszerzona wersja pozycji Historia Żydów na Śląsku. Stan badań i zaniedbań, „Slezský sborník” 98 (2000) nr 1–2, s. 26–35].
 • Vybraná literatura k dějinám Židů na rakouském a českém Slezsku, [w:] Židé ve Slezsku. Studie k dějinám Židů ve Slezsku, red. Janusz Spyra i Marcin Wodziński, Český Těšín 2001, s. 158–196.
 • Židovský hřbitov v Osoblaze, [w:] Židé ve Slezsku. Studie k dějinám Židů ve Slezsku, red. Janusz Spyra i Marcin Wodziński, Český Těšín 2001, s. 112–129.
 • Poetyka hebrajskich inskrypcji nagrobnych w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, „Literatura Ludowa” (2001) nr 2, s. 17–33.
 • “Walking in the Steel Boots of Faith…”. Anti-Semitic Journalism in the Voivodship of Silesia 1922–1939, [w:] Jews in Silesia, red. Marcin Wodziński i Janusz Spyra, Cracow 2001, s. 99–124.
 • “Do czynu!” Z dziejów organizacji antysemickich w województwie śląskim, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 56 (2001) nr 2, s. 161–180 [obszerniejsza wersja polska pozycji Action! An Antisemitic Organization Ahead of Its Time, „East European Jewish Affairs” 31 (2001) nr 1, s. 26–40].
 • Action! An Antisemitic Organization Ahead of Its Time, „East European Jewish Affairs” 31 (2001) nr 1, s. 26–40.
 • XVII-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu, „Rocznik Przemyski” 36 (2000) nr 4, s. 56–100 [współautor: Andrzej Trzciński].
 • Ideologia i język. Językowe wybory górnośląskich Żydów w XX wieku, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 55 (2000) nr 3, s. 407–425.
 • Středověké židovské náhrobky na Moravě, [w:] Židé a Morava. Sborník příspěvkú přednesených na z konferenci konané 10 listopadu 1999 v Muzeum Kroměřížska, Kroměříž 2000, s. 8–17.
 • Wystrój malarski synagogi w Pińczowie. Cz. 2, „Studia Judaica”3 (2000) nr 1, s. 91–98 [współautor: Andrzej Trzciński].
 • Historia Żydów na Śląsku. Stan badań i zaniedbań, „Slezský sborník” 98 (2000) nr 1–2, s. 26–35.
 • Chasydyzm polski?, „Rita Baum. Filozofia. Literatura. Sztuka”(2000) nr 3, s. 22–23.
 • Židovská materialní kultura ve východních Čechách. Hřbitovy, [w:] Východočeská duchovní a slovesná kultura v 18. století. Sborník příspěvků z konference konané 27.–29.05.1999 v Rychnově nad Kněžnou, red. Václav Petrbok, Radek Lunga i Jan Tydlitát, Boskovice 1999, s. 464–471.
 • Cmentarz żydowski w Lesku w wieku XVI i XVII, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 2: Materiały z konferencji Kraków 24–26 XI 1998, red. Krzysztof Pilarczyk i Stefan Gąsiorowski, Kraków 2000, s. 141–159 [współautor: Andrzej Trzciński].
 • XVI-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, t. 2: Materiały z konferencji Kraków 24–26 XI 1998, red. Krzysztof Pilarczyk i Stefan Gąsiorowski, Kraków 2000, s. 113–139 [współautor: Andrzej Trzciński].
 • Wystrój malarski synagogi w Pińczowie. Cz. 1, „Studia Judaica” 2 (1999) nr 1, s. 87–102 [współautor: Andrzej Trzciński].
 • Cmentarze żydowskie w Mikołowie, „Słowo Żydowskie” (1999) nr 6 (188), s. 10–11.
 • Stary cmentarz żydowski w Cieszynie, [w:] Żydowskie zabytki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, red. Janusz Spyra, Cieszyn 1999, s. 57–67.
 • Nagrobki z XVII wieku na starym cmentarzu żydowskim w Lublinie przy ulicy Siennej, [w:] Żydzi w Lublinie, t. 2: Materiały do dziejów społeczności żydowskiej Lublina, red. Tadeusz Radzik, Lublin 1998, s. 65–113 + 8 s. ilustracji [współautor: Andrzej Trzciński].
 • L’affaire des «Chasydymów». Materiaux pour l’histoire des Hassidim dans Rayaume de Pologne, „Tsafon. Revue d’’études juives du Nord”(1997) nr 29, s. 35–58. [francuskie tłumaczenie pozycji „Sprawa chasydymów”. Z materiałów do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim, [w:] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku, red. Krystyn Matwijowski, Wrocław 1994, s. 227–242]
 • Żydowska epigrafika na Śląsku. Stan badań, [w:] Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich. Materiały z konferencji Kraków 21–23 XI 1995, red. Krzysztof Pilarczyk, Kraków 1997, s. 329–336.
 • Aron Halberstam z Białej. O wpływach chasydyzmu na pograniczu galicyjsko-śląskim, [w:] Żydzi w Bielsku, Białej i okolicy. Materiały z sesji naukowej odbytej w dniu 19 stycznia 1996 r., red. Jerzy Polak i Janusz Spyra, Bielsko-Biała 1996, s. 106–110.
 • Macewy drewniane z Miejsca, [w:] Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, red. Jerzy Woronczak, t. 2: Cmentarze żydowskie, Wrocław 1995, s. 39–46.
 • Hebrajskojęzyczne inskrypcje na Śląsku. Szkic wstępny, [w:] Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, red. Jerzy Woronczak, t. 2: Cmentarze żydowskie, Wrocław 1995, s. 87–100.
 • Średniowieczny cmentarz żydowski we Wrocławiu, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 49 (1994) nr 1–2, s. 341–344.
 • „Sprawa chasydymów”. Z materiałów do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim, [w:] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku, red. Krystyn Matwijowski, Wrocław 1994, s. 227–242.
 • Średniowieczne macewy ze Świdnicy, „Rocznik Świdnicki 1992” (1993) s. 76–84 [wersja popularnonaukowa pozycji Średniowieczne nagrobki żydowskie ze Świdnicy, [w:] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku, red. Krystyn Matwijowski, Wrocław 1994 s. 33–40].
 • Średniowieczne nagrobki żydowskie ze Świdnicy, [w:] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku, red. Krystyn Matwijowski, Wrocław 1994 s. 33–40.
 • O „czternastowiecznych” macewach z Cieszyna, „Annales Silesiae” 22 (1992) s. 105–114.
 • Epitafia hebrajskie z cmentarza żydowskiego we Wrocławiu przy ul. Lotniczej, „Annales Silesiae” 22 (1992), s. 91–103.
 • Dybuk. Z dokumentów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie, „Literatura Ludowa” (1992) nr 6, s. 19–29.

Polemiki

 • Explanation, „Polin” 19 (2007), s. 613–618 [współautor: Andrzej Trzciński] [odpowiedź Leszkowi Hońdzie].
 • How should we count Hasidim in Congress Poland? A reply to Glenn Dynner, „Gal-Ed” 20 (2005), s. 105–121.
 • W odpowiedzi Pawłowi Fijałkowskiemu, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 54 (1999) nr 4, s. 596–597.
 • O hebrajskich inskrypcjach na Śląsku. Kilka uwag w odpowiedzi recenzentowi, „Studia Judaica” 2 (1999) nr 1, s. 127–133.
 • Odpowiedź na recenzję Leszka Hońdy, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 54 (1999) nr 1, s. 131–133.

Sprawozdania

 • Profesor Jerzy Woronczak jako badacz kultury żydowskiej, [w:] Od starożytności do współczesności. Język – literatura – kultura. Księga poświęcona pamięci Profesora Jerzego Woronczaka, red. Irena Kamińska-Szmaj, Wrocław 2004, s. 57–61.
 • Prof. dr hab. Jerzy Woronczak (1923–2003), „Studia Judaica” 6 (2003) nr 2, s. 125–128.
 • XIII Światowy Kongres Studiów Żydowskich (Jerozolima 12–17 VIII 2001), „Studia Judaica” 4 (2001) nr 1–2 (7–8), s. 175–178.
 • Wrocławska Pracownia Języków i Kultury Żydów w Polsce, „Studia Judaica” 2 (1999) nr 1, s. 120–124.

Recenzje

 • Menashe Unger, A Fire Burns in Kotsk: A Tale of Hasidism in the Kingdom of Poland, trans. Jonathan Boyarin, intro. Glenn Dynner, Detroit: Wayne State University, 2015, „AJS Review” 40 (2016) nr 1, s. 30–32.
 • Dariusz K. Sikorski, Spór o międzywojenną kulturę polsko-żydowską. Przypadek Romana Brandstaettera, Gdańsk 2011, „Studia Judaica” 16 (2013), s. 216–225.
 • Paweł Maciejko,The Mixed Multitude: Jacob Frank and the Frankist Movement, 1755–1816, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2011, „American Historical Review” 117 (2012) nr 3, s. 956–957.
 • ‘O dziejach chasydyzmu jeszcze inaczej. Nieopowiedziane historie chasydyzmu według Davida Assafa’, „Kwartalnik Historii Żydów” 62 (2011), s. 515–520.
 • ‘Scandalous Episodes in the History of Hasidism’ [David Assaf, Untold Tales of the Hasidim: Crisis and Discontent in the History of Hasidism, trans. Dena Ordan (Waltham, 2010)], H-JUDAIC: czytaj.
 • Mordechai Nadav, The Jews of Pinsk, 1505–1880, eds. Mark Jay Mirsky andMoshe Rosman, trans. Moshe Rosman and Faigie Trooper, Stanford: Stanford University Press, 2008, „East European Jewish Affairs” 38 (2008) nr 3, s. 345–356.
 • Andrzej Trzciński, Hebrajskie inskrypcje na materiale kamiennym w Polsce w XIII–XX wieku. Studium paleograficzno-epigraficzne, Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, 2007, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” (2008) nr 2, s. 237–241.
 • ‘Bein sefer zikaron lehistoria kehiltit’ [Mordechai Nadav, The Jews of Pinsk, 1506–1880, Stanford University Press 2008], „Haaretz” (2008) 28.5.; supplement: Sefarim (2008) nr 796, s. 62–64.
 • Janusz Spyra, Żydzi na Śląsku Austriackim 1742–1918 , Katowice 2005, „Studia Judaica” 9 (2006) nr 1, s. 250–255.
 • David Assaf, The Regal Way: The Life and Times of Rabbi Israel of Ruzhin, Stanford 2002, „Jewish History” 19 (2005), s. 227–233.
 • Shifting Czech Jewish identities: Hillel Kieval, Languages of Community. The Jewish Experience in the Czech Lands, Berkeley 2000, „East European Jewish Affairs” 32 (2002) nr 2, s. 121–123.
 • Leszek Ziątkowski, Ludność żydowska we Wrocławiu w latach 1812–1914, Wrocław 1998, „Polin” 14 (2001), s. 393–395.
 • Eleonora Bergman, Jan Jagielski, Zachowane synagogi i domy modlitwy w Polsce. Katalog, Warszawa 1996 [druk: 1999], „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 54 (1999) nr 4, s. 591–592.
 • Wojciech Jaworski, Ludność żydowska w województwie śląskim w latach 1922–1939, Katowice 1997, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 54 (1999) nr 1, s. 115–117.
 • Ryszard Michalski, Obraz Żyda i narodu żydowskiego na łamach polskiej prasy pomorskiej w latach 1920–1939, Toruń 1997, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 54 (1999) nr 1, s. 114–115.
 • Jaroslav Klenovský, Židovká obec v Osoblaze, Olomouc 1995, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 52 (1997) nr 1–2, s. 185–187.
 • Studies in Early Jewish Epigraphy, eds. Jan Willem van Henten, Pieter Willem van der Horst, Leiden–New York–Köln 1994, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” (1995–1996) nr 3/95–2/96 (175–178), s. 156–158.
 • Margret Heitmann, Andreas Reinke, Bibliographie zur Geschichte der Juden in Schlesien, München 1995, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 50 (1995) nr 3–4, s. 350–352.
 • G.I. Davies, Ancient Hebrew Inscriptions. Corpus and Concordance, Cambridge 1991, „Ruch Biblijny i Liturgiczny” 47 (1994) nr 2, s. 132–133.
 • Maciej Łagiewski, Macewy mówią, Wrocław 1991, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 47 (1992) nr 3–4, s. 552–554 [współautor: Leszek Ziątkowski].

Inne

 • Jakie kolory ma historia? Rozmowę prowadzi Marek Szajda, „Chidusz” (2014) nr 11.
 • Wyzwania nowoczesności, „Tygodnik Powszechny” (2014) nr 44, s. 26.
 • Góra Kalwaria, [w:] Węzły pamięci niepodległej Polski, Kraków–Warszawa 2014, s. 212–213.
 • „Kwestia żydowska”, „Polityka. Wydanie specjalne: Pomocnik Historyczny” (2014) nr 3, s. 120–123.
 • „Choroba krótkiej pamięci”, „Polityka”(2014) nr 17, s. 64–66.
 • Artykuły hasłowe: Po rozbiorach. Żydzi polscy? [s. 55–59], Kwestia żydowska [s. 60–62], Ścieżki modernizacji [s. 63–65], Religia i polityka [s. 66–69], Bomba demograficzna [s. 70–72], Antysemityzm [s. 73–75], Koniec starego świata [s. 76–77], Na Wielkiej Wojnie [s. 78–79], „Polityka. Wydanie specjalne: Pomocnik Historyczny: Historia Żydów Polskich” (2013) nr 3.
 • The Story of the Exhibition, eds. Barbara Kirshenblatt-Gimblett and Marcin Wodzinski, Warsaw 2011.
 • Nezrucznyj narod, „Tyzden” (2011) nr 8 (173), s. 40–42.
 • Świat chasydów. Z Marcinem Wodzińskim, kierownikiem Zakładu Studiów Żydowskich Uniwersytetu Wrocławskiego, rozmawia Józef Augustyn SJ , „Życie Duchowe” (2009) nr 60, s. 127–138.

Konferencje, wykłady publiczne (wybór)

 • Where is Polin? On Space and Place in Polish-Jewish Historiography, na konferencji 3rd Annual International Polish Jewish Studies Workshop: Doikeyt, Diaspora, Borderlands: Imagining Polish Jewish Territories, University of Illinois at Chicago (2016)
 • Space and Belief: Geography of Hasidism, Annual Tova Yedlin Lecture, University of Alberta (2016)
 • Wykład publiczny Geography of Hasidism: Challenges and Opportunities na Ukrainian Catholic Univeristy, Lviv (2016)
 • Wykład Geografia chasydyzmu w Komisji Kultur Europejskich Polskiej Akademii Nauk, Wrocław (2016)
 • Jewish religious life between shtetl and metropoly, na konferencji Local Jewish communities, University of Wrocław (2016)
 • Why Hasidism is the most important topic in Jewish history?, na konferencji Polish Jews in historians’ eyes [konferencja poświęcona prof. J.A. Gierowskiemu w 10. rocznicę jego śmierci], Jagiellonian University, Kraków (2016)
 • Professor Woronczak and sepulcral studies, na konferencji Tanatological Aspect of Memory: Cemeteries in Wrocław and Lower Silesia, University of Wrocław (2016)
 • Trajectories of Congress Polish Jewry, na konferencjiThe Jews of Congress Poland: The Current State of Research, Institute for Polish-Jewish Studies, London (2015)
 • Wykład otwarty Oświecenie żydowskie w Polsce. O ścieżkach integracji Żydów w XIX wieku w Muzeum Narodowym w Krakowie (2015)
 • Żydzi Królestwa Polskiego. Główne wątki, Sympozjum poświęcone 27. tomowi pisma “Polin”, Museum of the History of Polish Jews, Warsaw (2015)
 • Rethinking Historical Narratives: The Museum of the History of Polish Jews, Polish-Jewish Studies Workshop, Princeton Univeristy(2015)
 • What worked and what didn’t in the nineteenth-century gallery?, na konferencji From Ibrahim ibn Yakub to 6 Anielewicza Street: International Conference to Mark the Opening of the Core Exhibition of POLIN Museum of the History of Polish Jews, Warsaw (2015)
 • Studia żydowskie w Polsce dziś i jutro,na konferencji Studia Żydowskie w Polsce i na Ukrainie – Przeszłość, Teraźniejszość i Przyszłość, PTSŻ, Kraków (2015)
 • Hasidic Migrations, at the workshop Migration and Citizenship: Jewish Migration within and from Eastern Europe, 1815–2015, POLIN Museum, Warsaw (2015)
 • Space and Belief: Toward Geography of Hasidism, seminar talk at the Mellon Religion Committee, the Graduate Center of the City University of New York (2014)
 • Ścieżki integracji i akulturacji Żydów polskich w XIX wieku, na konferencji Wokół Gottlieba. Idee Uwolnione. Konferencja naukowa, Muzeum Pałac Herbsta, Łódź (2014)
 • Hasidism: Key Questions, na konferencji Making History Jewish: The Dialectics of Jewish History in Eastern Europe and in the Land of Israel, at the Hebrew University of Jerusalem (2014)
 • Social and Cultural History of Hasidism, seminar of the Facing History and Ourselves at the Museum for the History of the Polish Jews, Warsaw (2014)
 • After Geiger: Jewish Studies in Breslau/Wrocław, na konferencji 160 years of the Jewish Theological Seminary in Wrocław, Abraham Geiger Kolleg, Wrocław (2014)
 • New Research in Geography of Hasidism, for the Study Group Religious Cultures in 19th and 20th Century Europe, University of Munich (2014)
 • Space and Belief: Toward New Geography of Hasidism, seminar talk at the Northwestern University (2014)
 • Modernity and Identity: State of Research in Polish-Jewish Studies, na konferencji Czech-Jewish and Polish-Jewish Studies: Differences and Similarities, Prague, 13–14 November 2014; organized by the Institute of Contemporary History, Czech Academy of Science, and the Department of Jewish Studies, University of Wrocław (2014)
 • Wykład gościnny Geography of Hasidism na Stanford University (2014)
 • Women and Hasidism, the Ringelblum Annual Lecture, University of California Davis (2014)
 • Women and Hasidism, at the Colloquium on Hasidism, Jewish Theological Seminary at Berkeley (2014)
 • Wykład gościnny Geography and Religion: The Case of Hasidism na University of Maryland (2014)
 • Respons na konferencji Jerzy Woronczak. Człowiek, Dzieło, Spuścizna, Uniwersytet Wrocławski (2013)
 • Wykład otwarty Jewish Studies in Poland w the Wayne State University (2013)
 • Wykład otwarty Hasidism and Politics w the Frankel Institute for Advanced Judaic Studies, University of Michigan (2013)
 • Geography of Hasidism, na konferencji ‘New History of Hasidism’, Simon Dubnow Institute, Leipzig (2013)
 • Wykład Where History and Geography of Religions Meet: The Case of the Jewish Mystical Movement of Hasidism w ramach Die Emmy Noether-Forschungsgruppe „Wege der Rechtsfindung in ethnisch-religiös gemischten Gesellschaften“ (Institut für Slavistik, Universität Leipzig) und das Projekt „Religionsfrieden“ (GWZO Leipzig) (2012)
 • Hasidim and their Enemies: Anatomy of Conflict, na konferencji ‘Conflicts in the Jewish communities’, Bar Ilan University, Ramat Gan (2012)
 • Jewish Heritage in Silesia, na festiwalu Jødisk Kulturfestival, Trondheim (2012)
 • Jewish Studies in Poland, na konferencji‘Judaism and Jewish Studies in the Modern World’, the Kurt and Ursula Schubert Centre of Jewish Studies na Palacký Universita Olomouc, Czechy (2012)
 • Reform and Exclusion: Conceptions of the Reform of the Jewish Community during the Declining Years of the Polish Enlightenment, na konferencji ‘Jews and Their Neighbours in Eastern Europe since 1750’, Institute for Polish-Jewish Studies, London (2011)
 • Zakład Studiów Żydowskich we Wrocławiu, na konferencji „Studia żydowskie na Uniwersytecie Jagiellońskim i w innych instytucjach naukowych w Polsce. Przeszłość, stan obecny, perspektywy”, Uniwersytet Jagielloński, Kraków (2011)
 • Languages of the Jewish Community in Polish Silesia, 1922–1939, na konferencji ‘Juden in Schlesien. Internationale Tagung’, Wrocław (2011)
 • Two Enlightenments: The Polish Case, na konferencji ‘Haskalah and Religion: Fourth International Conference on the Haskalah’, Frankfurt am Main (2011)
 • Dwie prezentacje na konferencji Recovering Forgotten History: The Image of East-Central Europe in Anglo-Saxon Textbooks, Warszawa, Uczelnia Łazarskiego (2011)
 • Wykład publiczny Jewish Heritage in Silesia, otwierający wystawę History Reclaimed: Jewish Life in Silesia, Oslo Jewish Museum (2010)
 • Sepulchral Acculturation, at the 7th Annual Wrocław Conference in Jewish Studies: Religion and Beyond: Jewish Religious Life in Breslau/Wrocław, University of Wrocław (2010)
 • Referat: Towards a New Definition of Hasidism, na konferencji „Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich: Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach”, Kraków (2010)
 • Wykład inauguracyjny Hasidism – Its Socio-Occupational Structure Revisited na Universytecie Poczdamskim, Institut Studiów Żydowskich (2010)
 • Udział w panelu na temat przyszłości polskiej judaistyki, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa (2009)
 • Referat: Changing Relationships between Jews and Non–Jews, and between Jews Themselves, in the Nineteenth-Century Poland, na konferencji Jews in Polish Society: Insiders and Outsiders, Institute for Polish-Jewish Studies, Londyn (2009)
 • Wykład publiczny O chasydach i chasydyzmie w ramach Wrocławskiego Festiwalu Kultury Żydowskiej „Simcha”, Wrocław (2009)
 • Referat: Berek Joselewicz w pamięci polskiej, żydowskiej i polsko-żydowskiej, na konferencji Berek Joselewicz: bojownik o wolność, Ambasada Francji, Warszawa (2009)
 • Referat: The Hasidic ‘Cell’: Organization at the Community Level, na konferencji Towards a New History of Hasidism, University College London, London (2009)
 • Referat: Economic Aspects of the Hasidic Conquest of Poland, na konferencji 15th Annual Gruss Colloquium in Judaic Studies, the Univeristy of Pennsylvannia “Jews, Commerce, and Culture”, Philadelphia (2009)
 • Referat: O „konwersji” na chasydyzm, na 6. wrocławskiej konferencji judaistycznej: Konwersja a Żydzi, Uniwersytet Wrocławski (2009)
 • Respons do sesji ‘Jews in Polish Society and Economy to the late Eighteenth Century’ w ramach konferencji Between Coexistence and Divorce: 25 Years of Research on the History and Culture of Polish Jewry and Polish-Jewish Relations, the Hebrew University of Jerusalem (2009)
 • Wykład Cmentarz żydowski jako miejsce pamięci na studenckiej sesji Polskie miejsca (nie)pamięci, Akademia Artes Liberales, Wrocław (2008)
 • Referat: Ostatni maskil Królestwa Polskiego? Izaak Cylkow na ideowym tle swojej epoki, na konferencji „Izaak Cylkow w setną rocznicę śmierci”, Żydowski Instytut Historyczny, Warszawa (2008)
 • Referat: Use and Abuse of Maimonides: Jewish Medieval Rationalist Literature in the Polish Haskalah, na konferencji Science and Philosophy in Aschkenazi Culture, Institute for Advanced Studies, the Hebrew University of Jerusalem, Leo Baeck Institute, Nevzlin Centre, Jerusalem (2008)
 • Wykład zamykający konferencję Modern Jewish Culture: Diversities and Unities, Uniwersyet Wrocławski i Littman Library of Jewish Civilization, Wrocław (2008)
 • Referat: Kobiety i chasydyzm – chasydyzm i kobiety, na konferencji „Jidyszkajt – czy ma rodzaj żeński?”, w ramach Festiwalu Singera, Warszawa (2008)
 • Referat: Reforma a wykluczenie. Polskie wizje reformy ludności żydowskiej, na konferencji Polskiego Towarzystwa Studiów Żydowskich „Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach”, Kraków (2007)
 • Referat: Local or Universal? Dimensions of Hasidic Politics, na konferencji Jewish Politics in Central and Eastern Europe: From Shtadlanut to Mass Parties, Centre for Studies of the Culture and History of East European Jews & Lituanian Institute of History, Wilno (2007)
 • Referat: Jakie naprawdę były wyobrażenia eschatologiczne ludu żydowskiego w Europie Wschodniej?, na konferencji Za horyzontem. Śmierć i życie pozagrobowe w dyskursach religijnych i filozoficznych, Wyższa Szkoła Ewangelikalna, Wrocław (2007)
 • Referat: Two Enlightenments: Polish and Jewish Enlightenment Look at Each Other, na 3. wrocławskiej konferencji judaistycznej Haskalah in Transition: Time, Place, and People in the Jewish Enlightenment, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław (2006)
 • Referat: Is There any Maskilic Geography? Spatial Aspects of the East European Haskalah, na konferencji Jewish Space in Central and Eastern Europe: Day-To-Day History, Wilno (2006)
 • Wykład otwarty Hasidic Conquest of Eastern Europe na Central European University, Budapest (2006)
 • Referat: ‘Civilized’ or ‘Modernized’? the Reform of Polish Jewry, 1788–1830, na konferencji Early Modern Culture and Haskalah – Reconsidering the Borderlines of Modern Jewish History, Simon Dubnow Institute, Leipzig (2006)
 • Referat: The Socio-Economic Profile of Hasidism Reconsidered, na konferencji the Association for Jewish Studies 38th Annual Conference, San Diego (2006)
 • Wykład otwarty On the Socio-Economic Profile of Hasidism: Some old/new Questions w ramach seminarium Jewish Modern History, University of Oxford (2006)
 • Referat: How Modernist is an Anti-Modernist Movement? The Emergence of Hasidic Politics in Poland, na konferencji Insiders, Outsiders and Modern East European Jewry, Hebrew University, Jerusalem (2006)
 • Referat: Haskalah and Politics Reconsidered: The Case of the Kingdom of Poland, na konferencji Central and East European Jews at the Crossroads of Tradition and Modernity, Centre for Studies of the Culture and History of East European Jews & Lituanian Institute of History, Wilno (2005)
 • Referat: Clerks, Jews, and Farmers: The Authorities of Congress Poland and Jewish Agricultural Settlement, na konferencji To the Land! 200 Years of Jewish Agricultural Settlement, Hebrew University and Beth Hatefutsoth, Tel Aviv (2005)
 • Wykład inauguracyjny O pożytkach płynących z czytania epitafiów na ogólnopolskiej sesji studenckiej Świat człowieka, świat wiary, Uniwersytet Wrocławski (2005)
 • Referat: How did the Polish Government Learn about Hasidism? The Beginnings of the’Hasidic Question’ in the Congress Poland, w ramach the 14th World Congress of Jewish Studies, Jerusalem (2005)
 • Wykład otwarty Chasydzki podbój Europy Wschodniej w ramach Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie (2005)
 • Referat: Changing Alliances: Maskilic Politics in the Kingdom of Poland, na konferencji the Association for Jewish Studies Annual Conference, Chicago (2004)
 • Referat: Poor Rable or Silk-Stocking Gentlemen? On the Socio-Economic Profile of Polish Hasidism, w ramach otwartego seminarium Israel and Jewish Studies, Columbia University (2004)
 • Wykład publiczny Authorities of the Congress Poland and Hasidism w the YIVO Institute for Jewish Research, New York (2004)
 • Referat: Czy istnieją chasydzkie anioły?, na konferencji Anioł w kulturze i literaturze, Uniwersytet Wrocławski, Polanica (2004)
 • Referat: Hasidism, Shtadlanut, and Jewish Politics in Nineteenth Century Poland: The Case of Isaac of Warka, na konferencji Hasidism in Poland: New Prespectives, Uniwersytet Wrocławski (2004)
 • Wykład Rise of Hasidism: Who, When, Where, and How? w ramach warsztatów Jews in early modern Poland, Dubnow Institute, Leipzig (2004)
 • Wykład otwarty Why Polish Jews spoke Polish? w ramach the Polish Culture Week, Hebrew University of Jerusalem (2004)
 • Referat: Najstarszy żydowski nagrobek na Śląsku, na konferencji 800 lat gminy żydowskiej we Wrocławiu, Uniwersytet Wrocławski (2003)
 • Referat: How Similar, How Exceptional? Haskalah in Congress Poland and its East European Context, 1815–1864, na konferencji the 9th Annual Gruss Colloquim in Judaic Studies Jewish History and Culture in Eastern Europe, Centre for Advanced Judaic Studies, University of Pennsylvania, Philadelphia (2003)
 • Referat: Polskie i żydowskie koncepcje reformy ludu żydowskiego. Dzieje nieporozumienia, na konferencji Kwestia żydowska w XIX wieku – spory o tożsamość Polaków, Instytut Badań Literackich, Polska Akademia Nauk, Warszawa (2003)
 • Referat: Where Borderlands end? The Centrality of the Borderland Experience for the Jewish Identity in Poland, na konferencji Borderlands. What does it mean for Poland and Finland (from literary and historical perspective), University of Tampere, Finlandia (2003)
 • Referat: Rząd Królestwa Polskiego wobec chasydyzmu. Początki „polityki chasydzkiej” w Królestwie Kongresowym (1817–1818), na konferencji Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Kraków (2002)
 • Referat: Żydzi wobec konfliktu narodowego na Górnym Śląsku, na konferencji Kościoły i związki wyznaniowe wobec plebiscytu i powstań śląskich, Muzeum Górnośląskie w Butomiu (2002)
 • Wykład otwarty The first maskilic defence of Hasidism w ramach warsztatów historycznych, Zalman Shazar Centre, Jerozolima, Izrael (2001)
 • Referat: “Progressive” Jews and Hasidim in Congress Poland, 1860–1870, na 13th World Congress of the Jewish Studies, Jerozolima, Izrael (2001)
 • Referat: Languages of the Jewish communities in Polish Silesia, 1922–1939, na konferencji Jews in the Former Polish Borderlands, Institute for Polish-Jewish Studies, Londyn (2001)
 • Referat: Poetics of Hebrew epitaphs in East-Central Europe, na Steinheim Colloquium, Steinheim Institut, Duisburg, Niemcy (2000)
 • Referat: Anti-Semitic Journalism in the Voivodship of Silesia 1922–1939, na konferencji Jews in Silesia, Uniwersytet Wrocławski (2000)
 • Referat: Languages of Silesian Jewry, na konferencji Languages of the Western Ashkenazic Jewry, Manashe ben Israel Institute, Middelburg, Holandia (1999)
 • Referat: Jewish Art in Eastern Bohemia: Cemeteries, na konferencji Kultura wschodnich Czech, Rychnov nad Knežnou (1999)
 • Referat: Mediaeval Jewish tombstones in Moravia, na konferencji Jews and Moravia, Kroměříž (1999)
 • Referat: Jewish Art in Eastern Bohemia: Cemeteries, na konferencji Kultura wschodnich Czech, Rychnov nad Knežnou (1999)
 • Referat: XVI-wieczne macewy ze starego cmentarza żydowskiego w Przemyślu, na konferencji Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Kraków (1998)
 • Referat: Stary cmentarz żydowski w Cieszynie, na konferencji Żydowskie zabytki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, Muzeum w Cieszynie (1998)
 • Referat: Stary cmentarz żydowski w Cieszynie, na konferencji Żydowskie zabytki Cieszyna i Czeskiego Cieszyna, Muzeum w Cieszynie (1998)
 • Referat: Aron Halberstam z Białej. O wpływach chasydyzmu na pograniczu galicyjsko-śląskim’, na konferencji Żydzi w Bielsku, Białej i okolicy, Muzeum Okręgowe w Bielsku-Białej (1996)
 • Referat: Żydowska epigrafika na Śląsku. Stan badań, na konferencji Żydzi i judaizm we współczesnych badaniach polskich, Polskie Towarzystwo Studiów Żydowskich, Kraków (1995)
 • Referat: Hebrajskojęzyczne inskrypcje na Śląsku. Szkic wstępny, na konferencji Studia z dziejów kultury żydowskiej w Polsce, Uniwersytet Wrocławski (1994)
 • Referat: „Sprawa chasydymów”. Z materiałów do dziejów chasydyzmu w Królestwie Polskim, na konferencji Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku, Uniwersytet Wrocławski (1993)
Kontakt
marcin.wodzinski[at]uwr.edu.pl

Terminy konsultacji