Plan zajęć

NA ROK AKADEMICKI 2017/18 SEMESTR ZIMOWY

Poza poniższym planem studenci realizują poniższe zajęcia:

I rok – lektoraty, W-F oraz Rynek pracy, II rok – Rynek pracy

Zajęcia drugiej połowy semestru zaczynają się 4 XII 2017.

Zajęcia oznaczone w planie jako "Nankiera + nr sali" będą odbywać się w budynku przy pl. Nankiera 15b, natomiast "Piasek + nr sali" w budynku przy Św. Jadwigi 3/4 po drugiej stronie rzeki.

PONIEDZIAŁEK Licencjat
I rok
Licencjat
II rok
Licencjat
III rok
13.00-14.30 dr J. Kos
Synagoga
Nankiera 141
   
15.00-16.30 mgr T. Duda
Wprowadzenie do judaizmu
Nankiera 141
   
16.45-18.15 mgr T. Duda / mgr J. Budzik
J. hebrajski
Nankiera 141 / Nankiera 140
   
WTOREK Licencjat
I rok
Licencjat
II rok
Licencjat
III rok
9.30-11.00

 

 

1 poł. sem. – dr A. August Zarębska
J. ladino
Piasek 106

11.15-12.45  

I poł. sem. – prof. L. Ziątkowski
Historia Żydów w XIX w. (wykł.)
II poł. sem. – dr K. Liszka
Muzea i zbiory żyd.
Nankiera 140

I poł. sem. – dr K. Liszka
Animacja społ.-kult.
II poł. sem. – dr A. August-Zarębska
Ladino
Piasek 107

13.00-14.30 dr A. Jagodzińska / mgr M. Jaremków
Wprowadzenie do studiów żyd.
Nankiera 140
dr K. Liszka
Filozofia żyd.
Piasek 107
dr K. Kijek J. Lisek
Seminarium licencjackie
Piasek 107
15.00-16.30

mgr T. Duda / mgr J. Budzik
J. hebrajski
Nankiera 140 / Nankiera 141

mgr U. Berman
 J. hebrajski
Nankiera 107

dr A. Jagodzińska
Translatorium hebr.
mgr K. Koprowska
Translatorium jid.
Piasek 106 / Piasek 107
16.45-18.15 dr M. Jóźwiak
Historia Żydów w starożytności (ćw.)
Nankiera 140
dr M. Bułat
Wykład mongraficzny
Nankiera 141
dr K. Liszka
Szoa
Piasek 108
18.30-20.00 I poł. sem. – dr M. Jóźwiak
 Historia Żydów w starożytności (wykł) mgr K. Koprowska:
J. jidysz
II poł. sem. – dr K. Liszka
Muzea i zbiory żyd.
Nankiera 140
mgr K. Koprowska
J. jidysz
Nankiera 141
mgr Ł. Krzyszczuk
J. hebrajski biblijny
Piasek 106
ŚRODA Licencjat
I rok
Licencjat
II rok
Licencjat
III rok
9.30-11.00     dr A. August-Zarębska
J. ladino
Piasek 106
11.15-12.45   I poł. sem. – dr hab. L. Rzymowska
Teoria komunikacji
II poł. sem. – prof. Wodziński
Cmentarz żyd.
Piasek 104
dr A. Kałużna
J. jidysz
Piasek 106
13.00-14.30   dr K. Kijek
Historia Żydów w XIX w. (ćw.)
Piasek 104
dr A. Jagodzińska
Translatorium hebr./
mgr K. Koprowska
Translatorium jid.
Piasek 106 / Piasek 108
15.00-16.30   mgr K. Koprowska
J. jidysz
Nankiera 140
dr A. Jagodzińska
J. hebrajski
Piasek 104
16.45-18.15   mgr U. Berman
J. hebrajski
Nankiera 140
dr A. Jagodzińska
Literatura nowohebrajska
Piasek 104
18.30-20.00   dr J. Kos
Synagoga
Nankiera 140
mgr Ł. Krzyszczuk
J. hebrajski biblijny
Piasek 104
CZWARTEK Licencjat
I rok
Licencjat
II rok
Licencjat
III rok
11.15-12.45      
13.00-14.30      
15.00-16.30 dr K. Kijek
Wykład monograficzny
Piasek 104
   
16.45-18.15 dr S. Smolarz
Literatura biblijna (ćw +wykł.)
Piasek 104
   
18.30-20.00