Plan zajęć

NA ROK AKADEMICKI 2018/19 SEMESTR ZIMOWY

Poza poniższym planem studenci licencjatu realizują poniższe zajęcia:

I rok – zblokowane zajęcia z ks. prof. M. Rosikiem Historia Żydów w starożytności (wykład): 8, 22, 29.X w godz. 10:15-11.00, 11:15-12:45, 13.00-14.30 w sali 101 na Piasku (ul. św. Jadwigi 3/4, 1 piętro).

II rok – lektoraty, w-f oraz zajęcia ogólnowydziałowe Rynek pracy [tu: grupa 1, spotkania: 26.X godz. 8:00-13:15 Budynek D, WPAiE sala 3D;
9.XI godz. 8:00-13:15 Budynek D, WPAiE sala 3D; 23.XI godz. 9:00-10:00 – zaliczenie pisemne w pierwszym terminie Budynek D, WPAiE sala 3D;
25.I.2019 godz. 8:00-9:00 – zaliczenie pisemne w drugim terminie (IDiKS, s. Wielka zachodnia)]

Zajęcia drugiej połowy semestru zaczynają się od 3.XII.2018

Wszystkie zajęcia z poniższego planu odbywają się w siedzibie Katedry Judaistyki na Piasku (ul. św. Jadwigi 3/4, 1 piętro)

Skróty:
w. – wykład; ćw. – ćwiczenia; s. – sala; g. – gabinet
* – oznaczenie zajęć do wyboru z pary wskazanej w programie

Plan zajęć do pobrania tu

PONIEDZIAŁEK Licencjat
I rok
Licencjat
II rok
Licencjat
III rok
9.30-11.00   dr K. Liszka:
*Teatr i film żyd. (Jewish Theatre and
Film)

s. 116
 
11.15-12.45   dr A. Kałużna:
Jidysz
s. 117
1 poł. sem. – dr K. Liszka:
Animacja społ.-kult.
s. 116
13.00-14.30 prof. J. Kos:
Synagoga
s. 101
[od listopada!]
1 poł. sem. – prof. L. Ziątkowski:
Historia Żydów w XIX w. (w.)/
2 poł. sem. – dr Yehoshua
Ecker:
History and Culture of Sephardic Jews
s. 116
dr hab. A. Jagodzińska:
*Translatorium hebr.
s. 117/
mgr K. Koprowska:
*Translatorium jidysz
s. 114
15.00-16.30 mgr T. Duda:
Hebrajski
s. 110
mgr J. Budzik:
Hebrajski
s. 101
mgr L. Kwiatkowski: Hebrajski
s. 117
dr hab. A. Jagodzińska:
Literatura nowohebrajska
s. 116
16.40-18.10     mgr L. Kwiatkowski:
*Hebrajski biblijny
s. 116
18.30-20.00      
WTOREK Licencjat
I rok
Licencjat
II rok
Licencjat
III rok
9.30-11.00

 

 

 

11.15-12.45

dr A. Rambiert-Kwaśniewska:
Historia Żyd. w staroż.(ćw.)
s. 101

 

mgr L. Kwiatkowski:
*Hebrajski biblijny
s. 116

13.00-14.30

dr K. Liszka:
Wprowadzenie do studiów żyd.
s. 101

dr A. Kałużna:
Jidysz
s. 110
dr hab. A. Jagodzińska:
*Translatorium hebr.
s. 116/
mgr K. Koprowska:
*Translatorium jidysz
s. 117
15.00-16.30

1 poł. sem – mgr T. Duda:
Hebrajski
s. 117
mgr J. Budzik: Hebrajski
s. 101
2 poł sem. – dr K. Liszka:
Muzea i zbiory żydowskie
s. 101

mgr L. Kwiatkowski: Hebrajski
s. 110

dr hab. A. Jagodzińska:
Hebrajski
s. 116
16.40-18.10 1 poł. sem. mgr T. Duda:
Wprowadzenie do judaizmu
s. 101
2 poł. sem. – mgr T. Duda:
Hebrajski
s. 117
mgr J. Budzik:
Hebrajski
s. 101
mgr E. Skrzywanek:
*Szkolne i pozaszkolne nauczanie o hist. i kult. Żydów
s. 110
dr K. Liszka:
Szoa (Shoah)
s. 116
18.20-19.50 2 poł. sem. – mgr T. Duda:
Wprowadzenie do judaizmu
s. 101

 

1 poł. sem. – mgr P.
Zawada: Społ. i polit. współ. Izraela
s. 116
ŚRODA Licencjat
I rok
Licencjat
II rok
Licencjat
III rok
9.30-11.00   mgr L. Kwiatkowski:
Hebrajski
s. 116
 
11.15-12.45   dr K. Kijek:
Historia Żydów w XIX w. (ćw.)
s. 116
 
13.00-14.30      
15.00-16.30      
16.40-18.10      
18.20-19.50      
CZWARTEK Licencjat
I rok
Licencjat
II rok
Licencjat
III rok
9.30-11.00     dr K. Szymaniak: Jidysz
s. 116
11.15-12.45     dr K. Kijek:
*Seminarium hebr.
g. 109/
dr K. Szymaniak:
*Seminarium jidysz
g. 108
13.00-14.30     mgr U. Berman:
*Hebrajski współ.
s. 116
15.00-16.30 dr K. Kijek:
Wykład monograficzny
s. 101
  mgr U. Berman:
*Hebrajski współ.
s. 116
16.40-18.10 dr S. Smolarz:
Literatura biblijna (w. + ćw.)
s. 101
   
18.20-19.50

prof. J. Kos:
Synagoga
s. 101
[tylko w październiku!]