Plan zajęć

NA ROK AKADEMICKI 2017/18 SEMESTR LETNI

Poza poniższym planem studenci licencjatu realizują poniższe zajęcia:

I rok – lektoraty; II rok – lektoraty i praktyki zawodowe.

Zajęcia drugiej połowy semestru zaczynają się 16 IV 2018.

Zajęcia oznaczone w planie jako "Nankiera + nr sali" będą odbywać się w budynku przy pl. Nankiera 15b, natomiast "Piasek + nr sali" w budynku przy Św. Jadwigi 3/4.

PONIEDZIAŁEK Licencjat
I rok
Licencjat
II rok
Licencjat
III rok
13.00-14.30 dr I poł. sem. – prof. L. Ziątkowski
Historia Żydów w śrdw. i nowoż. (W.)
Piasek 101
   
15.00-16.30 prof. L. Ziątkowski
Historia Żydów w śrdw. i nowoż. (Ćw.)
Piasek 101
  mgr J. Budzik
Translatorium hebrajskie
Piasek 102
16.45-18.15 mgr J. Budzik
J. hebrajski
Piasek 102
  I poł. sem. – mgr Ł. Krzyszczuk
Hebrajski biblijny
I poł. sem. – mgr P. Zawada
Społ. i polit. współ. Izraela
Piasek 101
18.30-20.00     II poł. sem. – mgr Ł. Krzyszczuk
Hebrajski biblijny
Piasek 101
WTOREK Licencjat
I rok
Licencjat
II rok
Licencjat
III rok
9.30-11.00

 

 

I poł. sem. dr A. August-Zarębska
J. ladino
Piasek 106

11.15-12.45

**11.30-13.00**
I poł. sem. dr K. Liszka
Etnografia żyd.
II poł. sem. dr K. Kijek Mniejszości rel. i nar.
Piasek 101

 

dr A. Kałużna
J. jidysz
Piasek 102

13.00-14.30

**13.10-14.40**
mgr J. Budzik
J. hebrajski
Piasek 101

mgr U. Berman
J. hebrajski
Piasek 102
dr K. Kijek / dr J. Lisek
Seminarium licencjackie
Nankiera 140 [do 13:05] / Nankiera 144
15.00-16.30

dr K. Liszka
Filozofia żyd.
Piasek 101

dr K. Kijek
Historia Żydów w XX w. (W.)
Nankiera 144

mgr J. Budzik
Translatorium hebr.
mgr K. Koprowska
Translatorium jid.
Piasek 102 / Nankiera 140

16.45-18.15 dr M. Bułat
Literatura jidysz (W.+Ćw.)
Piasek 101
mgr K. Koprowska
J. jidysz
Nankiera 140
mgr U. Berman
J. hebrajski
Piasek 102
18.30-20.00 rabin David Bassok
Rytuał judaizmu
Piasek 102

 

I poł. sem. – dr M. Bułat
Nowoczesna literatura jidysz
II poł. sem. – mgr M. Szajda
Współcz. społeczność żyd.
Piasek 101
ŚRODA Licencjat
I rok
Licencjat
II rok
Licencjat
III rok
9.30-11.00   I poł. sem. – dr K. Liszka
Wprowadzenie do animacji
Piasek 102
 
11.15-12.45   mgr K. Koprowska
J. jidysz
Piasek 101
I poł. sem. dr K. Liszka
Ochrona dziedzictwa żydowskiego
Piasek 102
13.00-14.30   dr K. Kijek
Historia Żydów w XX w. (Ćw.)
Piasek 102
mgr K. Koprowska
Translatorium jid.
Piasek 101
15.00-16.30   mgr U. Berman
J. hebrajski
Piasek 101
dr A. August-Zarębska
J. ladino
Piasek 102
16.45-18.15     mgr Ł. Krzyszczuk
Hebrajski biblijny
Piasek 102