Plan zajęć

NA ROK AKADEMICKI 2019/20 SEMESTR ZIMOWY

Poza poniższym planem studenci licencjatu realizują poniższe zajęcia:

Licencjat

I rok – zblokowane zajęcia z ks. prof. M. Rosikiem Historia Żydów w starożytności – (wykład): 10, 24, 31.X w godz. 10:15-11.00, 11:15-12:45, 13.00-14.30 w sali 101 na Piasku (ul. św. Jadwigi 3/4, 1 piętro).

II rok – lektoraty w-f oraz zajęcia ogólnowydziałowe Rynek pracy

18 października 2019 (piątek) w godzinach 8:00-13:15 Budynek D, WPAiE sala 3D

25 października 2019 (piątek) w godzinach 8:00-13:15 Budynek D, WPAiE sala 3D

8 listopada 2019 (piątek) godzinach 9:00-10:00 – zaliczenie pisemne Budynek D, WPAiE sala 3D

Magisterskie

II rok lektoraty

Zajęcia drugiej połowy semestru zaczynają się od 26.11.2019

Wszystkie zajęcia z poniższego planu odbywają się w siedzibie Katedry Judaistyki na Piasku (ul. św. Jadwigi 3/4, 1 piętro)

Skróty: w. – wykład; ćw. – ćwiczenia; s. – sala; g. – gabinet, *- oznaczenie zajęć do wyboru z pary wskazanej w programie studiów

Plan zajęć do pobrania tu

studiów

 

16.40-18.10   18.20-19.50   

PONIEDZIAŁEK Licencjat
I rok
Licencjat
II rok
Licencjat
III rok
9.30-11.00     mgr M. Pliżga:
*Edukacja antydyskryminacyjna
s. 116
11.15-12.45   dr A. Kałużna:
Jidysz
s. 117
mgr E. Klein: Hebrajski
s. 116
13.00-14.30   1 poł. sem – prof. M. Wodziński:
Cmentarz żyd. Aula/
2 poł. sem. – dr A. August-Zarębska: Hist. i kult. żyd. sefard. s. 116
1 poł. sem – prof. M. Wodziński:
Cmentarz żyd. Aula/
2 poł. sem. – dr K. Kijek: Antysemityzm s. 117
15.00-16.30   mgr E. Skrzywanek:
*Szkolne i pozaszkolne nauczanie o hist. i kult. Żyd.
s. 114
mgr E. Klein:
*Nauczanie j. hebrajskiego
s. 116
16.40-18.10   1 poł sem. – prof. L. Ziątkowski:
Historia Żydów w XIX w. (w.)
s. 110
mgr E. Klein:
*Nauczanie j. hebrajskiego
s. 116
18.30-20.00      
WTOREK Licencjat
I rok
Licencjat
II rok
Licencjat
III rok
11.15-12.45

dr A. Rambiert-Kwaśniewska:
Historia Żyd. w staroż. (ćw.)
s. 101

 

dr M. Caplan: *Nowoczesna literatura jidysz
s. 116

dr A. August-Zarębska: *Literatura sefardyjska
s. 117

13.00-14.30

prof. M. Wodziński:
Wprowadzenie do studiów żyd.
s. 101

  mgr K. Koprowska:
Jidysz
s. 116
15.00-16.30

dr W. Tworek:
Literatura bibl. i rab. (w.)/(ćw.)
s. 101

  mgr L. Kwiatkowski:
Hebrajski biblijny
s. 117
16.40-18.10 dr hab. A. Jagodzińska: Hebrajski s. 116/
mgr T. Duda: Hebrajski s. 110
  dr J. Budzik:
*Translatorium
s. 117
18.20-19.50 prof. J. Kos:
Synagoga
s. 101

 

dr. J. Budzik
*Translatorium hebr.
s. 117
ŚRODA Licencjat
I rok
Licencjat
II rok
Licencjat
III rok
9.30-11.00     dr hab. A. Jagodzińska:
*Literatura nowohebrajska
gab. 112/
dr hab. J. Lisek:
Ochrona, upow. żyd. dziedzictwa
s. 116
11.15-12.45   mgr L. Kwiatkowski:
Hebrajski
s. 117
dr J. Budzik:
Szoa
s. 116
13.00-14.30   dr K. Kijek:
Historia Żydów w XIX w. (ćw.)
s. 117
dr hab. A. Jagodzińska:
*Seminarium hebr. gab. 112/
dr W. Tworek:
*Seminarium jid. s. 114
15.00-16.30 dr K. Kijek:
Wykład monograficzny
s. 101
dr hab. A. Jagodzińska:
*Teatr i film żyd. s. 116
 
16.40-18.10 dr hab. A. Jagodzińska: Hebrajski s. 110/
mgr. T. Duda: Hebrajski s. 116
   
18.20-19.50 mgr T. Duda:
Wprowadzenie do judaizmu s. 101
   
CZWARTEK Licencjat
I rok
Licencjat
II rok
Licencjat
III rok
9.30-11.00   mgr L. Kwiatkowski: Hebrajski
s. 116
 
11.15-12.45   mgr L. Kwiatkowski:
Hebrajski
s. 116
 
13.00-14.30   dr A. Kałużna:
Jidysz
s. 116
 
15.00-16.30