Plan zajęć

NA ROK AKADEMICKI 2018/19 SEMESTR LETNI

Poza poniższym planem studenci licencjatu realizują następujące zajęcia:

Licencjat

I + II rok – zajęcia łączone zblokowane:
Literatura biblijna i rabiniczna – wykład (15h) +ćwiczenia (15h), dr Agata Paluch w sali 101 na Piasku (ul. św. Jadwigi 3/4, 1 piętro) 21.02, 22.02, 28.02, 1.03, 7.03 w godz. 9.30-11.00, 11.15-12.45, 13.00-14.30.

I rok – lektoraty
II rok – praktyki zawodowe (30h pod opieką dr J. Lisek), lektoraty, w-f
– dla ścieżki ogólnojudaistycznej: Objazd szlakiem historii Żydów w Polsce (dr K. Liszka, 30h)
– dla ścieżki edukatorskiej: Objazd zabytki żydowskie w praktyce edukatorskiej (dr K. Liszka, 30h)

Zajęcia drugiej połowy semestru zaczynają się od 24.04.2019

Wszystkie zajęcia z poniższego planu odbywają się w siedzibie Katedry Judaistyki na Piasku (ul. św. Jadwigi 3/4, 1 piętro)

Skróty: w. – wykład; ćw. – ćwiczenia; s. – sala; g. – gabinet, *- oznaczenie zajęć do wyboru z pary wskazanej w programie

Uwaga! Godziny zajęć dla wszystkich lat we wtorki różnią się od godzin zajęć w pozostałe dni tygodnia

Plan zajęć do pobrania tu

PONIEDZIAŁEK Licencjat
I rok
Licencjat
II rok
Licencjat
III rok
9.30-11.00   1. poł. sem. – prof. B. Muszkalska:
*Muzyka żyd.
s. 116
11.15-12.45 dr A. Kałużna:
Jidysz
s. 116
1 poł. sem. – dr K. Kijek:
*Wspólczesna społeczność żyd./
2 poł. sem. – dr. K. Liszka:
*Ochrona dziedzictwa żyd.
s. 114
13.00-14.30 dr K. Kijek:
Historia Żydów w XX w. (w.)
s. 116
mgr K. Koprowska:
*Translatorium jid.
s. 110
15.00-16.30 dr K. Kijek:
Historia Zydów w XX w. (ćw.)
s. 116
 
16.40-18.10      
18.30-20.00
WTOREK Licencjat
I rok
Licencjat
II rok
Licencjat
III rok
9.45-11.15

 

 

mgr K. Koprowska:
*Translatorium jid.
s. 117

11.30-13.00 1 poł. sem. – prof. L. Ziątkowski:
Historia Żydów w śrdw. (w.)
s. 101

dr A. Kałużna:
Jidysz
s. 116

mgr K. Koprowska:
Jidysz
s. 117

13.10-14.40

prof. L. Ziątkowski:
Historia Żydów w śrdw. (ćw.)
s. 101

dr J. Lisek:
*Żydzi i sztuki plastyczne
s. 116
mgr J. Budzik:
*Translatorium hebr.
s. 117/
15.10-16.40

dr K. Liszka:
Filozofia żydowska
s. 101

mgr L. Kwiatkowski: Hebrajski
s. 116

 
16.50-18.20 mgr J. Budzik:
Hebrajski
s. 101
1 poł. sem. – dr K. Liszka:
*Wprowadzenie do animacji
s. 116
 
18.20-19.50      
ŚRODA Licencjat
I rok
Licencjat
II rok
Licencjat
III rok
9.30-11.00 (9.00-10:30)
r. David Basok:
Rytuał judaizmu
s. 101
mgr L. Kwiatkowski:
Hebrajski
s. 116
 
11.15-12.45 mgr J. Budzik:
Hebrajski
s. 101
mgr L. Kwiatkowski:
Hebrajski
s. 116
 
13.00-14.30 mgr J. Budzik:
Hebrajski
s. 101
dr K. Szymaniak:
*Żydzi w kulturze pol.
s. 114
mgr. U. Berman:
Hebrajski
s. 116
15.00-16.30 1 poł. sem. – dr J. Lisek:
Literatura jidysz (w.)/
2 poł. sem. – dr. K. Szymaniak:
Literatura jidysz (ćw.)
s. 101
  mgr L. Kwiatkowski:
*Hebrajski biblijny
s. 114/
mgr U. Berman:
*Hebrajski współczesny
s. 116
16.40-18.10     mgr J. Budzik:
*Translatorium hebr.
s. 116
18.20-19.50      
CZWARTEK Licencjat
I rok
Licencjat
II rok
Licencjat
III rok
9.30-11.00     mgr L. Kwiatkowski:
*Hebrajski biblijny
s. 117/
mgr U. Berman:
*Hebrajski współczesny
s. 116
11.15-12.45     dr K. Kijek:
*Seminarium hebr.
g. 109/
dr K. Szymaniak:
*Seminarium jidysz
g. 108
13.00-14.30     1 poł. sem. – dr Marc Caplan:
Modern Yiddish Literature
s. 116
15.00-16.30      
16.40-18.10      
18.20-19.50