Plan zajęć

PLAN ZAJĘĆ NA ROK AKADEMICKI 2018/19 SEMESTR ZIMOWY

Poza poniższym planem studenci realizują poniższe zajęcia:
I rok – zblokowane zajęcia Jews and Ukrainians (w j. ang.) z prof. Y. Petrovsky’m-Shternem od poł. listopada do poł. grudnia br. – dokładne daty i godziny podamy w późniejszym terminie.

  • 20.XI godz. 16.40-18.10; 18.20-19.50
  • 22.XI godz. 16.40-18.10; 18.20-19.50
  • 27.XI godz. 16.40-18.10; 18.20-19.50
  • 29.XI godz. 16.40-18.10; 18.20-19.50
  • 4.XII godz. 15.00-16.30; 16.40-18.10; 18.20-19.50
  • 6.XII godz. 16.40-18.10; 18.20-19.50
  • 11.XII godz. 15.00-16.30; 16.40-18.10

II rok – lektoraty

Zajęcia drugiej połowy semestru zaczynają się od 3.XII.2018

Wszystkie zajęcia z poniższego planu odbywają się w siedzibie Katedry Judaistyki na Piasku (ul. św. Jadwigi 3/4, 1 piętro)

Skróty:

w. – wykład; ćw. – ćwiczenia; s. – sala; g. – gabinet

* – oznaczenie zajęć do wyboru z pary wskazanej w programie


Plan zajęć do pobrania w formie PDFu

PONIEDZIALEK Magisterskie
I rok
Magisterskie
II rok
9.30-11.00    
11.15-12.45

 

 
13.00-14.30

 

 
15.00-16.30

 

mgr K. Koprowska:
Jidysz
g. 108

16.45-18.15

 

 
18.30-20.00    
WTOREK Magisterskie
I rok
Magisterskie
II rok
9.30-11.00    
11.15-12.45

mgr K. Koprowska: 
Translatorium jidysz 
s. 114 

 
13.00-14.30

prof. B. Szaynok: 
Stosunki polsko-żydowskie
s. 114

 
15.00-16.30

1 poł. sem. – prof. L. Ziątkowski:
Żydzi na Śląsku
s. 114

 

16.45-18.15

1 poł. sem. – dr hab. A.
Jagodzińska:
Diaspory
żyd. (Jewish Diasporas)
s. 114

 
18.30-20.00 [uwaga! 9.X odbędą się
podwójne zajęcia z Diaspor
żyd. – do godz.
19.50]
 
ŚRODA Magisterskie
I rok
Magisterskie
II rok
9.30-11.00    
11.15-12.45  

prof. M. Wodziński:
*Seminarium hebr./
dr K. Szymaniak:
*Seminarium jidysz
g. 112

13.00-14.30  

dr K. Kijek:
Metodologia
badań judaist.
s. 110

15.00-16.30  

mgr U.Berman:
Hebrajski
s. 114

16.45-18.15  

mgr U. Berman:
Hebrajski
s. 114

18.20-19.50  

 

Czwartek Magisterskie
I rok
Magisterskie
II rok
9.30-11.00

mgr U.Berman:
Hebrajski
s. 114

 
11.15-12.45  mgr U.Berman:
Hebrajski
s. 114
 
13.00-14.30 1 poł. sem – dr K. Kijek:
Źródła do badań hist. i
kult. Żydów/
2 poł. sem – dr K. Szymaniak:
Teoria i praktyka
przekładu
s. 114
 
15.00-16.30 prof. M. Wodziński:
*Seminarium hebr./
dr J. Lisek: *Seminarium
jidysz
g. 112
 
16.45-18.15    
18.20-19.50