Plan zajęć

NA ROK AKADEMICKI 2019/20 SEMESTR ZIMOWY

Poza poniższym planem studenci licencjatu realizują poniższe zajęcia:

Licencjat

I rok – zblokowane zajęcia z ks. prof. M. Rosikiem Historia Żydów w starożytności – (wykład): 10, 24, 31.X w godz. 10:15-11.00, 11:15-12:45, 13.00-14.30 w sali 101 na Piasku (ul. św. Jadwigi 3/4, 1 piętro).

II rok – lektoraty w-f oraz zajęcia ogólnowydziałowe Rynek pracy

18 października 2019 (piątek) w godzinach 8:00-13:15 Budynek D, WPAiE sala 3D

25 października 2019 (piątek) w godzinach 8:00-13:15 Budynek D, WPAiE sala 3D

8 listopada 2019 (piątek) godzinach 9:00-10:00 – zaliczenie pisemne Budynek D, WPAiE sala 3D

Magisterskie

II rok lektoraty

Zajęcia drugiej połowy semestru zaczynają się od 26.11.2019

Wszystkie zajęcia z poniższego planu odbywają się w siedzibie Katedry Judaistyki na Piasku (ul. św. Jadwigi 3/4, 1 piętro)

Skróty: w. – wykład; ćw. – ćwiczenia; s. – sala; g. – gabinet, *- oznaczenie zajęć do wyboru z pary wskazanej w programie studiów

Plan zajęć do pobrania tu

PONIEDZIAŁEK Magisterskie
I rok
Magisterskie
II rok
9.30-11.00    
11.15-12.45  
13.00-14.30 mgr E. Klein:
Hebrajski
s. 114
 
15.00-16.30 dr A. August-Zarębska:
Ladino
s. 110
 
16.40-18.10 1 poł sem. – dr K. Kijek:
Źródła do badań hist. i kult. Żydów
s. 114/
2 poł. sem. – prof. L. Ziątkowski:
Historia Żydów w XIX w.
s. 114
 
WTOREK Magisterskie
I rok
Magisterskie
II rok
9.30-11.00 !!! 8.30-10.00 !!! 
prof. B. Szaynok:
Stosunki pol.-żyd.
s. 110 
11.15-12.45 mgr E. Klein: 
Hebrajski  
s. 114 

13.00-14.30 dr A. August-Zarębska: 
Ladino 
s. 117

mgr E. Klein: 
Hebrajski  
s. 114 

15.00-16.30 mgr K. Koprowska:
Translatorium jid. 
s. 110

mgr E. Klein: 
Hebrajski  
s. 114 

16.40-18.10 mgr K. Koprowska:
Translatorium jid. 
s. 114

prof. M. Wodziński: *Seminarium hebr. 
gab. 112 /
dr hab. Joanna Lisek: *Seminarium jid.
gab. 108 
18.20-19.50 1 poł. sem. – dr. W. Tworek:
Judaizm dziś 
s. 114

ŚRODA Magisterskie
I rok
Magisterskie
II rok
9.30-11.00 dr J. Budzik
Współczesna kultura izraela
s. 114
dr M. Caplan:
Jidysz
gab. 109
11.15-12.45 dr hab. A. Jagodzińska:
*Seminarium hebr.
gab. 112/
dr W. Tworek:
*Seminarium jid.
s. 114

dr K. Kijek
Metodologia bad. jud. Kultura i społ.
gab. 109
13.00-14.30
15.00-16.30
16.40-18.10