Stypendia magisterskie

Jednym z priorytetów wrocławskiej judaistyki jest tworzenie atrakcyjnej oferty stypendialnej dla naszych studentów. Studentom studiów magisterskich oferujemy następujące stypendia, wszystkie z terminem składania dokumentów do 18 grudnia 2018:

stypendium KGHM Polska Miedź S.A.

  • Regulamin (PDF)
  • stypendium Fundacji BGK im. J.K. Steczkowskiego na dofinansowanie semestralnego pobytu na zagranicznej uczelni

UWAGA, opinie dotyczące kandydatów starających się o stypendia mają być wysłane bezpośrednio przez wystawiającego opinię na adres: