Stypendia

Jednym z priorytetów wrocławskiej judaistyki jest tworzenie atrakcyjnej oferty stypendialnej dla naszych studentów. Studentom studiów magisterskich oferujemy następujące stypendia:

stypendium im. Lilki i Kuby Kronhillów

stypendium KGHM Polska Miedź S.A.