6.02.2018

Oświadczenie Pracowników Katedry Judaistyki UWr ws. zmian w ustawie o Instytucie Pamięci Narodowej

Katedra Judaistyki Uniwersytetu Wrocławskiego wyraża sprzeciw wobec treści przyjętej przez Sejm RP 26 stycznia 2018 roku i Senat RP 1 lutego 2018 roku nowelizacji Ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej, a także wobec nasilającej się obecności antysemickich głosów w przestrzeni publicznej i tolerowaniu ich przez wymiar sprawiedliwości, decydentów rządowych i media publiczne.

Przy okazji walki z niesprawiedliwym i sugerującym błędne rozumienie Zagłady terminem „polskie obozy śmierci” ustawodawca wprowadza zapisy godzące w wolność debaty publicznej. Mogą one również zagrażać swobodzie popularyzacji badań naukowych i edukacji oraz ograniczać możliwość wypowiedzi wciąż żyjących ofiar i świadków Zagłady.

Za niedopuszczalną uznajemy sytuację, w której to prokurator i sądy mają decydować, co jest, a co nie jest historycznym faktem i akceptowalną historyczną interpretacją. Polityczne rozgrywanie historii, jak to już dziś obserwujemy, może też prowadzić do intensyfikacji nastrojów szowinistycznych i wzrostu liczby przestępstw z nienawiści w Polsce.

Przyjęta właśnie przez parlament nowelizacja pomija wyjątkowy dorobek polskiej historiografii po 1989 roku i niweczy jej wkład w rozumienie jednej z największych katastrof w nowoczesnej historii ludzkości jaką była Zagłada Żydów. Co więcej, odbieramy ją również jako formę zastraszenia studentów i wszystkich innych osób zdobywających wiedzę, dyskutujących o Zagładzie w całej jej złożoności, której część stanowią udokumentowane przypadki zbrodni lub współudziału w zbrodniach na Żydach przedstawicieli polskiego społeczeństwa. W wolnym, demokratycznym państwie warunkiem dumy z własnej historii jest umiejętność zmierzenia się z jej najciemniejszymi kartami.

Pracownicy Katedry Judaistyki
im. Tadeusza Taubego Uniwersytetu Wrocławskiego

Marcin Wodziński, Joanna Lisek, Agnieszka Jagodzińska, Katarzyna Liszka, Karolina Szymaniak, Kamil Kijek, Agnieszka August-Zarębska, Anna Kałużna, Monika Jaremków, Karolina Koprowska, Jagoda Budzik