6.12.2018

Profesor Yohanan Petrovsky-Shtern z USA prowadzi zajęcia

Profesor Yohanan Petrovsky-Stern z Katedry Judaistyki im. Rodziny Crown Wydziału Historycznego Uniwersytetu Northwestern w Evanston, Illinois jest w tym semestrze przez miesiąc profesorem wizytującym Katedry Judaistyki im. Taubego. Jego seminarium, przeznaczone dla studentów studiów magisterskich, koncentruje się na kulturowych, ekonomicznych, politycznych i artystycznych aspektach współoddziaływania Żydów i chrześcijan (w przeważającej mierze etnicznych Ukraińców) na ziemiach ukraińskich w okresie porozbiorowym. Profesor Petrovsky-Shtern stara się wyjść poza stereotypy które zdominowały tradycyjną historiografię i wyjść poza koncepcje etnocentryczne. Profesor Petrovsky-Shtern traktuje relacje ukraińsko-żydowskie – a także historię i kulturę Żydów na ziemiach ukraińskich – jako nieodłączną część historii Ukrainy i jako dynamiczne zjawisko które musi być rozpatrywane w szerszym kontekście historii ukraińskiej. W czasie interaktywnych sesji opartych na dogłębnej analizie tekstów źródłowych (w angielskich przekładach) studenci zapoznają się między innymi z relacjami chasydzkich przywódców z administracją Habsburgów, przywódców żydowskich partii narodowo-demokratycznych z ich ukraińskimi odpowiednikami, a także odziaływaniami zachodzącymi między żydowskimi i ukraińskimi dysydentami.