IX KONFERENCJA 2012

Żydzi w Królestwie Polskim 1815-1914

Program konferencji : 14 maja 2012, Instytut Filologii Polskiej, pl. Nankiera 15, Sala Nehringa

Koncert pieśni hebrajskich w wykonaniu studentów I roku muzykoterapii Akademii Muzycznej we Wrocławiu

Sesja I: Państwo, prawo i bezprawie : Przewodniczący: Marcin Wodziński

  • Aleksandra Oniszczuk: Polityka władz Księstwa Warszawskiego wobec Żydów i jej kontynuacja w Królestwie Polskim
  • Lidia Jerkiewicz: „Kwestia żydowska” w Królestwie Polskim, 1815-1830 a polska tożsamość narodowa
  • Artur Markowski: Polityka, rewolucja i antysemityzm. Pogromy Żydów w Królestwie Polskim w XIX wieku

Sesja II: Anglicy, Litwacy i inni : Przewodniczący: Leszek Ziątkowski

  • Jan Doktór: Cenzura książek żydowskich w Królestwie Polskim
  • Agnieszka Jagodzińska: „Angielscy misjonarze” patrzą na polskich Żydów. Wartość i ograniczenia raportów misyjnych jako źródła
  • Tomasz Duda: Litwacy – prawda, mit, literatura

Sesja III : Demografia, geografia i inne grafie : Przewodniczący: Jan Doktór

  • Tomasz Jankowski: Rodzina żydowska w Piotrkowie Trybunalskim w XIX w. Od mikrozjawisk do makrozmian
  • Marcin Wodziński: Chasydyzm w Królestwie Polskim: Uwagi geograficzne
  • Żydzi w Królestwie Polskim 1815-1914 : Co dalej? : Panel dyskusyjny z udziałem Jana Doktora, Marcina Wodzińskiego i Leszka Ziątkowskiego